Alkoholen i kroppen

Den alkohol som finns i öl, vin och sprit har namnet etanol och den kemiska formeln C2H5OH. Den skapas i jäsningsprocesser, som när exempelvis druvor jäser till vin.

Vad händer i kroppen när man dricker?

Alkoholen är fysiologiskt sett en drog som påverkar hjärnan och resten av kroppen på olika sätt – en drog som är tillåten i vårt samhälle med bestämda begränsningar. I likhet med andra droger, stimulerar den hjärnans belöningscentrum men kan också skada och skapa beroende.

Ju mer alkohol man dricker, desto större risker utsätter man sin kropp för – det är inte svårt att inse. Men även små mängder påverkar både i nuet och över längre tid. Dessutom ökar risken för vissa sjukdomar.

Ibland påstås det att måttligt med alkohol till och med kan vara bra för hälsan. Men sanningen är att alkohol har alldeles för många biverkningar för att kunna rekommenderas som medicin. Den skyddande effekten av alkohol är dessutom alldeles för osäker, den gäller endast äldre och enbart vid låg konsumtion. För män i 70-årsåldern rör det sig som mest om ett glas vin per dag, och mindre än ett halvt glas om dagen för kvinnor i samma ålder. Är du under 40 år får du inga som helst hälsovinster av alkohol.

När man dricker alkohol frigörs dopamin, en signalsubstans som får nervositet och vissa hämningar att släppa, samtidigt som det verkar rogivande och muskelavslappnande. Alkohol frisätter också endorfiner, ett ämne som liknar morfin och ger känslor av lugn och lycka. Men det är bara ena sidan av saken. Alkohol innebär också en risk för kropp och hälsa och det är bra att känna till åtminstone de viktigaste negativa effekterna.

Hjärnan

Redan små mängder alkohol gör att du får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. Du sover sämre och känslorna påverkas. Vid mycket hög och långvarig konsumtion krymper hjärnan och du kan drabbas av epileptiska anfall, demens eller andra hjärnsjukdomar.

Hjärtat och kärlen

Lågt till måttligt alkoholintag har inga uppenbart skadliga effekter på hjärta och kärl, utan kan möjligen skydda. Att dricka stora mängder alkohol medför dock risk för skador. Pulsen och blodtrycket ökar när du dricker alkohol. Risken för hjärtarytmier av olika slag ökar, exempelvis förmaksflimmer. Alkohol kan inte rekommenderas för att förebygga kranskärlssjukdomar.

Levern

Det är levern som tar den värsta smällen när du dricker. Den är kroppens avgiftningscentral, och det är här huvuddelen av alkoholen förbränns. Dricker man måttligt är risken för skador liten, men dricker man mycket ökar risken för att man drabbas av fettlever, gulsot eller skrumplever.

Hormoner och fertilitet

Hos kvinnor kan halten av manligt könshormon öka vid hög alkoholkonsumtion, samtidigt som halten av kvinnliga könshormoner sjunker. Kvinnor som dricker mycket under lång tid får ofta ett mer maskulint utseende.
Hos män är det tvärtom: Testosteronhalten sjunker redan vid en vanlig fylla, och över tiden kan hög alkoholkonsumtion leda till att testiklarna skrumpnar och att kroppen antar mer kvinnliga former.

Fertiliteten – både hos kvinnor och hos män – minskar vid hög alkoholkonsumtion.

Källa: Riddargatan 1

Sex

Alkohol tar bort nervositet och spänningar och kan därmed bidra till att öka den sexuella lusten. Men det betyder inte att förmågan ökar. Tvärtom kan alkohol ge impotens, både på kort och lång sikt. Detta beror bland annat på att alkohol minskar halten av testosteron.

Källa: CAN

Mer information om alkohol och sex hittar du på fylleligg.se

Skillnader mellan kvinnor och män

Det finns biologiska skäl till att kvinnor bör vara mer försiktiga med alkohol än män. En kvinna tål till mindre mängd alkohol än vad en man i samma storlek gör. Detta gör att en kvinna som väger lika mycket som en man får högre promille även om de dricker lika mycket.

Skälet är att kvinnokroppen innehåller mindre vätska som alkoholen kan spädas ut i. Alkohol är vattenlösligt och kvinnor har mer fett och mindre vatten i kroppen än män. Levern, som är det organ som till största delen bryter ner alkoholen, är ofta mindre hos kvinnor.

Källa: Göransson M och Magnusson Å (2012). Kvinnor och alkohol. Diagnos, riskbruk och beroende. Kina: Liber AB

Sömn

Exakt hur alkohol påverkar sömnen vet forskarna ännu inte. Det man vet är att alkohol kan underlätta insomnandet eftersom den får oss att slappna av. Men efter en tids användning avtar denna positiva effekt.
Man vet också att alkoholen försämrar sömnens kvalitet. Det beror på att alkoholen påverkar de delar av hjärnan som styr sömnen. Under en normal natt passerar vi olika stadier av sömndjup. Alkoholen rubbar dessa mekanismer och sömnen blir inte tillräckligt djup.

Prestationsförmåga och idrott

Oavsett vad du ska göra påverkas din prestationsförmåga om du har druckit alkohol. Både när alkoholen finns i kroppen och när du har förbränt den. Fast exakt hur prestationen påverkas beror på vilken typ av aktivitet det handlar om. Alla vet nog att det inte är lyckat att träna precis när man har druckit. Men även dagen efter bör man undvika hård träning. Alkoholen påverkar muskelcellerna, och alkoholens nedbrytningsprodukter är giftiga. Prestationsförmågan är nedsatt (tester har visat att alla resultat blir sämre) och risken att man skadar sig är mycket högre. Har man druckit mycket kan träningen dessutom vara skadlig för hjärtat. Så om man har druckit alkohol motsvarande 2-3 glas vin eller mer, är det bäst att undvika hård träning helt under det dygn som följer.

Källa: IQ, rapport Alkohol och Idrott

Effekter vid olika promillehalter

För det stora flertalet genomsnittsdrickare gäller nedanstående effekter vid olika promillehalter:

0,2 promille: Den första alkoholeffekten märks. Du känner dig varm, avspänd och väl till mods. Din självkritik minskar.
0,5 promille: Du känner dig upprymd och hämningarna släpper. Dina reflexer blir långsammare och du får minskad precision i dina rörelser. Omdömet börjar grumlas och din förmåga att ta in information försämras.
0,8 promille: Du börjar bli högljudd och yvig i dina rörelser. Du ser sämre än du brukar. Du är överdrivet självsäker och luktar alkohol.
1,0 promille: Du sluddrar och är sämre på att kontrollera både muskler och känslor.
1,5 promille: Det börjar bli svårt att hålla balansen och du kanske ramlar omkull. Räkna med ett känsloutbrott. Och illamående.
2,0 promille: Du har svårt att prata och gå upprätt. Du ser dubbelt.
3,0 promille: Du uppfattar inte vad som händer och sker och är på gränsen till medvetslös.
4,0 promille: Du är medvetslös. Du andas långsamt och riskerar att dö av alkoholförgiftning.