Alkoholen i kroppen

Alkohol frisätter hormonerna dopamin och endorfin, som trollar bort oro och nervositet och gör att du känner eufori och lyckokänslor. Men alkoholen gör mycket mer än så.