Alkoholen i kroppen

Alkohol frisätter hormonerna dopamin och endorfin, som trollar bort oro och nervositet och gör att du känner eufori och lyckokänslor.

Men alkohol gör mycket mer än så. Nedan kan du läsa mer om vad som händer med kroppen, sömnen, träningen och dina relationer när du dricker.

Alkohol och bakfylla

Alkoholförbränning och effekter vid olika promillehalter

Alkohol och immunförsvaret

Alkohol och minnesluckor

Alkohol, sex och relationer

Alkohol och sömn

Alkohol och träning