Alkoholen i kroppen

Alkohol frisätter hormonerna dopamin och endorfin, som trollar bort oro och nervositet och gör att du känner eufori och lyckokänslor. Men samtidigt är alkohol skadligt för hälsan och då särskilt vid intag ofta och/eller i stora mängder.

Faktum är att redan små mängder alkohol gör att du får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. Här kan du läsa mer om vad som händer med kroppen, sömnen, träningen och dina relationer när du dricker.

Alkohol och bakfylla

Alkoholförbränning och effekter vid olika promillehalter

Alkohol och graviditet

En vit månad – gör det någon skillnad?

Kan ett glas vin om dagen vara bra för hälsan?

Alkohol och immunförsvaret

Alkohol och minnesluckor

Alkohol och oro 

Alkohol, sex och relationer

Alkohol och sömn

Alkohol och träning