Alkohol och psykisk ohälsa hänger ihop på många sätt, och ibland är det svårt att veta vad som är vad. Det finns studier som visar att alkoholproblem kan leda till psykisk ohälsa men också att psykisk ohälsa kan leda till alkoholproblem.(1)

Många använder alkohol som medicin för att försöka stressa ner eller dämpa känslor av ångest, sorg eller depression. Alkohol går direkt på belöningssystemet, har en bedövande effekt som kommer snabbt och ersätter effektivt negativa känslor med lugn och eufori.(2)

Foto: Shauna Summers

Det kan kännas som att ruset lindrar, men lindringen är bedräglig. Tvärtemot vad man tror så gör alkoholen istället skada på flera sätt, och regelbundet alkoholintag skapar obalans bland signalsubstanserna i hjärnan, försämrar sömnen, gör oss mer stresskänsliga och försämrar vårt psykiska mående.(3)

Forskning visar att för den som dricker ofta och mycket fördubblas risken att drabbas av depression och ångest.(4) Vill det sig illa leder det till självmordstankar och självmordsförsök. Hälften av alla självmord som begås är också alkoholrelaterade.(5)

Så här undviker du en ond spiral av alkohol och psykisk ohälsa

 • Undvik att dricka när du mår dåligt. Att dämpa känslorna kan fungera för stunden – men slår tillbaka efteråt.(6)
 • Prata om det som tynger. Ta för vana att prata med nära och kära när du känner dig ledsen eller låg. Ju mindre du håller inom dig desto bättre.(7)
 • Var försiktig. Finns alkoholberoende eller depression i familjen bör du vara extra försiktig med din alkoholkonsumtion, båda är till viss del ärftliga.(8)
 • Sök hjälp i tid. Om du upplever att du har ett beroende eller mår dåligt psykisk, sök professionell hjälp. Det finns många behandlingsmetoder som är effektiva.(9)

Källor

 • Läkartidningen
 • Systembolaget
 • Beroendecentrum
 • Beroendecentrum
 • Beroendecentrum
 • Beroendecentrum
 • 1177
 • Systembolaget
 • 1177

Behöver du prata med någon?

1177

Här hittar du mer information om när och var du kan få hjälp, om det behövs.

Kontakt

MIND

Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Hos Minds hittar du Självmordslinjen, Föräldralinjen, Äldrelinjen samt ett samtalsforum.

Kontakt

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt