NÅGON ANNANS ALKOHOLVANOR

Är du orolig över någon i din närhet?

Kanske vet du inte riktigt hur du ska hantera det, eller så är du tveksam till om du ska ta tag i frågan överhuvudtaget. Du behöver inte vara säker. Du har alltid rätt att vara orolig och det är bra att visa att du bryr dig om honom eller henne.

De flesta

som söker hjälp för sina alkoholvanor gör det för att någon i deras närhet berättat att de är oroliga för dem.

Fråga

Hur allvarligt tror du att personens drickande är?

Hur allvarligt tror du att personens drickande är? – Jag är lite orolig

Det är väldigt bra att du bryr dig! Läs vidare så får du fler tips om vad du kan göra.

Hur allvarligt tror du att personens drickande är? – Jag är mycket orolig

Då kan du behöva mer stöd än vad vi kan ge dig. Vänd dig till Alkoholhjälpen, 020-844 448, där får du stöd och råd helt kostnadsfritt.

ALKOHOLSNACKET

Digitalt stöd och råd?

Ta hjälp av Alkoholsnacket

42%

har påverkats negativt av sin partners alkoholkonsumtion. 35% har påverkats
negativt av sin förälders alkoholkonsumtion.

Källa: IQ/Sifo 2017

Fråga

Händer det att du dricker tillsammans med den du är orolig för?

Händer det att du dricker tillsammans med den du är orolig för? – Ja

Ibland kan det vara svårt att ändra på sina egna vanor, men tänk på att det kan vara ännu svårare för din kompis att ta steget ensam.

Händer det att du dricker tillsammans med den du är orolig för? – Nej

Bra! Kolla med era gemensamma vänner – det kanske finns något de kan förändra i sin relation till din kompis och dennes drickande?

10 %

Drygt 10 % av den svenska befolkningen har ett riskabelt förhållande till alkohol.

Källa: CAN 2020

Fråga

Känner du dig ensam i din oro för personen?

Känner du dig ensam i din oro för personen? – Ja

Prata med andra som känner personen. Sök stöd hos varandra och prata om hur ni tillsammans kan stötta personen. Du kan också vända dig till Alkohjälpen, 020-8440448, och prata med en utbildad rådgivare, gratis och anonymt.

Känner du dig ensam i din oro för personen? – Nej

Bra! Att prata och ta stöd av andra som känner personen är ett sätt att minska det skamfyllda kring drickandet. Tillsammans kan ni stötta personen bättre.

Om någon av er behöver mer stöd

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt

Anhörigstödet

På Anhörigstödet finns information, forum och råd för dig som är anhörig till någon med beroendeproblem.

Kontakt

Bris

För dig under 18 år finns Bris. Här kan du ringa, mejla eller chatta med en Bris-kurator, gratis och anonymt. Du kan också prata med andra ungdomar i forum.

Kontakt