Om IQ

IQ finns för att de som dricker alkohol ska kunna göra det på ett smartare sätt med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Om oss

Alkohol är en symbol för fest, glädje och gemenskap, men även för ångest, ensamhet och olyckor. Många tycker om att dricka alkohol – några lite mer och oftare än andra. Men var går gränsen egentligen? Det kan vara svårt att hantera alkohol. Och ännu svårare att inse att man inte kan hantera det. Det är därför IQ finns. Vi finns för att de som dricker ska kunna göra det på ett smartare sätt med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att verka för ett smartare förhållningssätt till alkohol.

Vision

Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Organisation

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Vi startade i maj 2005 och har kontor i Stockholm.

Vårt organisationsnummer är: 556680 – 9892

Vad vi gör

Vi arbetar inom tre verksamhetsområden: Kunskap, Kommunikation och Nätverk.

Kunskap

Kunskap är grunden för IQs arbete. Vi tar fram och presenterar ny kunskap om attityder och olika aspekter av alkohol, gällande exempelvis normer och konsumtion. Vi paketerar också befintlig kunskap för att sedan sprida den med hjälp av olika kommunikationsinsatser och via vårt nätverk.

Kommunikation

IQs kommunikationsaktiviteter och insatser syftar till att lyfta fram den starka alkoholnormen och de alkoholrelaterade problem som finns i vårt samhälle. Målet är att skapa medvetenhet och eftertanke kring olika aspekter av alkohol och stötta en beteendeförändring både hos individen själv och dennes omgivning.

Nätverk

IQs nätverk samlar ideella organisationer, kommuner, näringsliv och engagerade människor som på olika sätt verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Nätverket är ett forum för utbyte av kunskap, erfarenhet och inspiration. Det ger också oss på IQ möjlighet att förmedla och inhämta kunskap samt inspirera fler att göra mer.

Press

Här hittar du vårt pressmaterial, bilder och kontaktuppgifter:
Mynewsdesk

Sociala Medier

Följ oss gärna i sociala medier. Här berättar vi om spännande undersökningsresultat, bjuder in till träffar och förmedlar tips och råd som rör den egna och andras alkoholkonsumtion.

På YouTube hittar du aktuella och tidigare filmer och andra kommunikationsinsatser vi genomför.

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube 

 

Våra samarbeten

Fotboll utan Fylla

Satsningen Fotboll utan fylla är ett samarbete mellan IQ, STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) och de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby. Syftet är att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse för alla genom att minska andelen kraftigt berusade personer i samband med fotboll.

Satsningen har resulterat i ett antal konkreta åtgärder där även polisen, arenorna och restauratörer på arenorna ingår i arbetet. En effektmätning av Fotboll utan Fylla visade bland annat att andelen kraftigt berusade personer på läktarna har sjunkit med 40 procent mellan 2015 och 2017.

Här kan du läsa mer om Fotboll utan Fylla

Vi som arbetar på IQ

Hanna Henriksen

Projektledare Nätverk

hanna@iq.se

Karin Wallby Nici, föräldrarledig.

Karin Hagman

VD

karin.hagman@iq.se

Linda Johansson

Projektledare Kommunikation

linda@iq.se

Maria Sundström

Tf Pressansvarig

maria@iq.se

Sara Dinwiddie

Ansvarig Nätverk

sara@iq.se

Selena Bahto Sehic

Kontorsansvarig & Sociala medier-redaktör

selena@iq.se

Åsa Markén

Kommunikationsansvarig

asa@iq.se

Styrelse

Tobias Frohm

Styrelseordförande

Personaldirektör på Systembolaget med lång erfarenhet av HR-frågor. Har tidigare arbetat som HR-direktör på Lernia AB, HR Lead Sweden på Accenture samt varit chef för Consultus Leadership Partner AB.

Göran Johnsson

Ordförande i Produktionslyftet, Vinnovaprogrammet Hållbar Produktionsteknik, Nätverket Arbetsplatsnära FoU och Rådhusgruppen City samt styrelseledamot i Elanders AB. Mellan åren 1993 till 2005 var Göran förbundsordförande i Metall.

Kristina Ljungros

Konsult med ett längre uppdrag av nobelpristagare Kailash Satyarthi och en flitigt anlitad föreläsare och moderator i frågor som styrelsearbete samt opinions- och påverkansarbete. Tidigare har Kristina varit förbundsordförande för RFSU, arbetat för Forum Syd och haft många utlandsuppdrag.

Jens Nordfält

Assisterande professor vid Handelshögskolan i Stockholm, grundare av och tidigare rektor för Center for Retailing och forskningsansvarig vid ICAs forskningsstiftelse, Hakon Swenson Stiftelsen.  I de flesta fallen handlar Jens forskning om konsumenternas beteende.

Sara Norell

Inköpschef på Systembolaget sedan 2007. Rollen innebär att leda inköpsenheten inom verksamhetsområdet Varuförsörjning, som svarar för Systembolagets varuinköp. Tidigare har Sara arbetat som direktör och chef på Arvid Nordquists och som Food & Beverage Manager inom Radisson SAS koncernen.

Petra Jankov

Digital projektledare för Demokratijubileet på Sveriges Riksdag, med lång erfarenhet av att arbeta med opinionsbildning, strategier, kommunikation och sociala medier i idéburen verksamhet. Petra har varit digitalt ansvarig på TCO samt skrivit och gett ut flera böcker.

Peter Allebeck

Professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, och ägnar sig huvudsakligen åt forskning om alkohol och narkotika. Peter är också läkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Stockholms läns landsting, där han bidrar till folkhälsoarbetet i landstinget. Sedan 2014 arbetar Peter som huvudsekreterare på Forte, Forskningsrådet för arbete, hälsa och välfärd.

Peter Settman

Vd och Creative Director på produktionsbolaget Brain Academy som skapar och finansierar både svenskt och internationellt drama. År 1989 grundande Peter produktionsbolaget Baluba, där han var verksam under 25 år.