Vad innebär promillehalt?

Alkoholens påverkan på kroppen mäts ofta genom alkoholkoncentration i blodet. Koncentrationen uttrycks i promille, som betyder tusendel. En promille alkohol i blodet innebär alltså att blodet till en tusendel består av alkohol.

Med en promille alkohol i blodet talar de flesta sluddrigt, har svårt att gå stadigt och har svårare att  reglera muskler och känslor. 

Promillehalten beror på hur mycket alkohol du druckit och under hur lång tid. Andra faktorer påverkar också, som vad du väger och om du druckit på tom mage (1).

Finns knep för att nyktra till snabbare?

Nej. När du druckit alkohol finns inget du kan göra för att nyktra till eller göra att alkoholen förbränns snabbare. Varken vatten, kaffe eller en stund i bastun gör att alkoholen lämnar kroppen snabbare. Det enda du kan göra är att vänta.

Hur lång tid det tar att förbränna alkohol beror på vad du väger och på hur mycket du druckit. För en person som väger 60 kilo tar det mellan två och två och en halv timme att förbränna ett litet glas vin.

Läs mer om hur lång tid det tar att förbränna alkohol.

Att alkoholen lämnat kroppen behöver inte betyda att man är återställd. Körförmågan kan till exempel fortfarande vara mycket sämre trots att alkoholen lämnat kroppen och man inte känner sig bakfull (2).

Kvinnor och äldre är känsligare

Alla reagerar olika på alkohol, men kvinnor är generellt känsligare för alkohol än vad män är och får en högre promillehalt vid samma vikt och mängd alkohol. Det beror delvis på att kvinnor har en lägre andel vatten i kroppen att späda ut alkoholen med och även mindre av ett enzym som bryter ner alkohol.

Känsligheten för alkoholen ökar också med stigande ålder, bland annat på grund av förändrad ämnesomsättning när vi blir äldre (3).

Foto: Agustin Farias

Påverkan vid olika promillehalt

De första effekterna av alkohol märks redan vid ca 0,2 promille i kroppen. En person som väger runt 60 kilo kan ha den promillehalten efter att ha druckit en halv lättöl. 

Vid 0,5 promille i kroppen kan en ”normaltålig” person känna sig upprymd och hämningarna släpper, samtidigt som omdömet och förmågan att hantera information blir sämre.

Forskning har visat att det välbefinnande som alkohol ger genom frisättningen av dopamin och endorfiner är som störst innan du överstiger 0,6 promille (4). 

Läs mer om hur du kan påverkas vid olika promillehalter.

Läs mer om alkohol och risken för problem på längre sikt.

Kan man undvika att bli bakfull?

Gårdagens alkoholintag kan lämna tydliga spår. Här kan du läsa om bakfylla.Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

Alkoholprofilen

Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

Testa dina vanor

ALKOHOLSNACKET

Är du orolig för en annan vuxens alkoholvanor? Ta hjälp av IQs digitala tjänst Alkoholsnacket.

Till tjänsten

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt