Alkohol och sjukdomar

Att dricka stora mängder alkohol ökar risken för att drabbas av sjukdom – inte ”bara” skrumplever. Den medicinska forskningen hittar allt fler samband mellan alkohol och många allvarliga sjukdomar, som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt depressioner.

Alkohol ökar risken att bli sjuk

För den som äter medicin eller lider av en sjukdom som exempelvis diabetes, gäller det att vara extra försiktig med alkohol. Även ”vanliga” värktabletter kan vara farliga i kombination med alkohol. Många alkoholdrycker innehåller också ämnen som kan innebära risker för allergiker.

Du kan prata med din läkare eller apotekens rådgivning om du vill få mer detaljerad information om olika sjukdomar än vad som finns här nedan.

Covid-19

Det nya coronaviruset, covid-19, drar fram över världen och så även i vårt land. Alkohol försvagar vår motståndskraft, vilket inte är bra när en pandemi pågår. Här reder vi ut hur alkoholkonsumtion påverkar dig, din kropp och risken att drabbas av covid-19.

Hjärnsjukdomar

Vid mycket hög och långvarig konsumtion krymper hjärnan och du kan drabbas av epileptiska anfall, demens eller andra hjärnsjukdomar.

Hjärt- och kärlssjukdomar

Pulsen och blodtrycket ökar när man dricker alkohol. Risken för hjärtarytmier av olika slag ökar, exempelvis förmaksflimmer. Alkoholkonsumtion kan inte rekommenderas för att förebygga kranskärlssjukdomar.

Cancer

Alkohol ökar risken för cancer i flera organ. Klara samband finns till cancer i mun och svalg, levercancer, bröstcancer och tjocktarmscancer.

Lever- och bukspottskörtelsjukdomar

Alkohol ökar risken för levercancer och är en vanlig orsak till fettlever, hepatit och skrumplever.

Depression och självmord

Risken att drabbas av depressionssjukdomar ökar starkt vid hög alkoholkonsumtion. Hälften av alla självmord i Sverige är alkoholrelaterade.

Hudsjukdomar

Hög alkoholkonsumtion ökar risken för psoriasis, eksem och andra hudbesvär.

Magsjukdomar

Hög alkoholkonsumtion ökar risken för magkatarr och sur mage.

Skelettsjukdomar

Hög alkoholkonsumtion ökar risken för benskörhet och gikt.

Blodsjukdomar

Alkoholen hämmar benmärgens förmåga att bilda blodkroppar och kan leda till blodbrist.

Ökad känslighet för infektioner

Genom alkoholens effekt på benmärgen påverkas de vita blodkroppar som ska skydda kroppen från infektioner. Detta leder till fler infektioner, exempelvis upprepade och långdragna förkylningar.

Andningsstörningar

Dricker man strax innan man går och lägger sig kan man drabbas av tillfälliga andningsuppehåll i sömnen, så kallade apnéer. Om man redan har apnéer kan dessa förlängas, och är man dessutom snarkare ökar risken för hjärtattack och slaganfall.

Källor: Riddargatan 1, 1177 Vårdguiden

För dig som har diabetes, är allergisk eller äter mediciner

Diabetes

En person som är diabetiker, bör vara extra försiktig med alkohol. Till skillnad mot vad man kan tro har sockerhalten inte så stor betydelse. Visst höjs blodsockret av drycker med hög sockerhalt, men man dricker ju väldigt lite av de allra sötaste alkoholdryckerna. Då kan det vara farligare med öl som man lätt dricker mer av. En starköl (40 cl) motsvarar 11,6 sockerbitar.

Läs mer om vad du bör tänka på om du dricker alkohol och har diabetes på Svenska Diabetesförbundet

Allergier

För den som är allergiker kan det lura faror i alkoholdrycker. De ämnen som oftast ger upphov till allergier är sulfit, histamin och färgämnen. Sulfit finns i alla viner. Det tillsätts för att förhindra att vinet surnar och missfärgas, och för att förhindra att bakterier och mögel får fäste. Det är framförallt astmatiker som reagerar på sulfit, eftersom det kan få luftrören att dra ihop sig. Halten av sulfit varierar mellan olika vintyper och är vanligen högst i de sötaste vita vinerna.

Är man allergisk mot histamin bör man istället undvika rödvin. Histamin kan finnas i allt vin, men det är vanligare i röda viner, särskilt sådana som lagrats länge på gamla ekfat. Histamin kan ge upphov till reaktioner som migränanfall, utslag och sänkt blodtryck. Reaktionerna kan bli kraftiga även om halten av histamin är låg, eftersom alkohol förstärker effekten.

Färgämnen orsakar ibland överkänslighet som hudutslag eller astmaanfall. I vanligt vin tillsätts inga färgämnen, men i blanddrycker, starkviner, cider, likörer och andra spritsorter tillsätter man ofta färgämnen. Både naturliga och syntetiska förekommer.

I alkoholdrycker förekommer ibland smakämnen som kryddor eller extrakt från nötter, choklad, kakao, bär eller örter. I vissa aperitifviner finns kinin som kan ge reaktioner hos överkänsliga personer. Det finns också i tonic, som ju ofta blandas i drinkar.

Gluten finns främst i öl och vissa spritdrycker som är framställda av säd. Laboratoriemässigt är det svårt att påvisa gluten i dessa drycker, men man kan inte ändå säkert säga att de är helt glutenfria. Är man känslig är det säkrast att helt undvika drycker där säd ingår som råvara. De enda alkoholhaltiga drycker som innehåller laktos är gräddlikörer. Men halterna är så små att det inte borde betyda något för den som är laktosintolerant.

Läs mer på: Systembolaget

Mediciner

Vissa läkemedel bör aldrig kombineras med alkohol, andra kräver försiktighet. Eftersom alla läkemedel är olika är det bäst att läsa bipacksedeln noga. Eller prata med en läkare.

Läkemedel som hör till gruppen opioder verkar smärtlindrande via det centrala nervsystemet. Opioder delas in i två grupper: starka opioder och svaga opioder. Till svaga opioder hör kodein (som finns i till exempel Treo Comp, Citodon och Panocod) och tramadol. I kombination med alkohol kan andningen påverkas. Därför bör man undvika att dricka alkohol om man tar dessa mediciner.

Måttliga mängder alkohol och en vanlig receptfri värktablett innebär sällan någon hälsorisk. Men om man dricker mycket alkohol eller tar flera tabletter, kan även den kombinationen bli farlig.

Mycket alkohol i kombination med paracetamol (som finns i till exempel Alvedon och Panodil) kan ge livshotande skador på levern. Inflammationsdämpande smärtstillande läkemedel med acetylsalicylsyra (som finns i till exempel Ibumetin, Treo, Ipren och Voltaren) kan i kombination med större mängder alkohol ge upphov till svåra inre blödningar. Det beror på att både läkemedlet och alkoholen irriterar blodplättarna i kroppen och magslemhinnan.

Läs mer på: 1177 Vårdguiden