Det finns ingen riskfritt drickande att förhålla sig till för den som är gravid. Eftersom fostret i magen kan skadas av alkohol när som helst under graviditeten ska du som är eller tror att du är gravid helt avstå från alkohol.

Idag vet man inte på vilket sätt alkohol före en graviditet kan påverka fostret. Därför rekommenderas de som planerar en graviditet att sluta dricka alkohol och det gäller både mamman och pappan.

Foto: Toa Heftiba

Så kan fostret påverkas

Alkohol kan skada ett foster på olika sätt. Fysiska missbildningar uppstår oftast tidigt i graviditeten, medan skador som påverkar begåvning och andra hjärnfunktioner kan uppstå senare. Ju mer alkohol som konsumeras, desto större risk att barnet påverkas negativt. Det krävs stora mängder alkohol för att ge svåra fysiska missbildningar och grav utvecklingsstörning hos barnet. (1)

Minst en procent av alla barn som föds i Sverige uppskattas ha påverkats negativt av alkohol under fostertiden. Deras skador kallas FASD, fetala alkoholspektrumstörningar. Av dessa barn beräknas mellan 100–300 barn (cirka 0,1–0,3 procent av alla födslar) uppfylla kriterierna för den medicinska diagnosen Fetalt alkoholsyndrom, FAS som karaktäriseras av bland annat ansiktsmissbildningar, hyperaktivitet och inlärningssvårigheter. (2)

Läs mer om Fetalt alkoholsyndrom.

Påverkar pappans drickande?

När det gäller pappans roll så behövs det mer forskning på området. Men det finns studier som pekar på att koncentrationsstörningar hos barnet kan kopplas till alkoholberoende hos pappan. Nyare forskning tyder också på att alkoholintag kan skapa förändringar i arvsmassan i sädescellerna som därmed förs vidare till barnet via pappan. Men även här behövs mer forskning. (3)

Eftersom forskningen inte kan fastslå vilka nivåer av alkohol­konsumtion som kan vara skadliga för fostret före graviditeten, varken för män eller kvinnor, är rekommendationen att sluta med alkohol redan när man planerar en graviditet. (4)

Påverkar alkohol möjligheten att bli gravid?

Det är inte helt klart hur stora mängder alkohol som påverkar möjligheten att bli gravid. Om du planerar att bli gravid är det därför klokt att undvika alkohol. Det gäller både kvinnor och män. Om du är kvinna kan ett högt alkoholintag påverka ägglossningen, och för män spermakvaliteten. (5, 6)


Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

Alkoholprofilen

Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

Testa dina vanor

ALKOHOLSNACKET

Är du orolig för en annan vuxens alkoholvanor? Ta hjälp av IQs digitala tjänst Alkoholsnacket.

Till tjänsten

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt