Efter rökning är alkohol med stor sannolikhet den största riskfaktorn för cancer i höginkomstländer.(1) Tittar man på statistik är siffrorna oroväckande. Varje år drabbas 2 000 personer runt om i Sverige av alkoholrelaterad cancer. Den största riskgruppen är kvinnor, cirka 1 300 cancerfall drabbar kvinnor och ungefär 700 cancerfall drabbar män.(2)

Foto: Chris Abatzis

För högkonsumenter av alkohol, alltså personer som har ett riskbruk eller utvecklade alkoholproblem, är risken som störst. Men det finns inte någon nedre riskgräns och även personer med lågt alkoholintag kan drabbas.(3) Anledningen till att fler cancerfall kan kopplas till alkoholkonusmtion hos kvinnor handlar inte om att kvinnor dricker mer än män. Skillnaden beror på att alkohol ökar risken för att drabbas av cancerformer som är mer vanliga bland kvinnor, som bröstcancer. (4)

Många av våra vanligaste cancerformer har koppling till alkohol. Det finns åtminstone åtta olika former av cancer som man med säkerhet vet har det, däribland tjocktarm-, ändtarm-, och bröstcancer – men utöver dessa finns även stark misstanke om samband mellan alkohol och ytterligare sex cancerformer. (5)

Vilken typ av alkoholhaltiga drycker du dricker har inte någon betydelse, utan det är själva alkoholen – och mängden – som är avgörande. Däremot vet man idag inte om det är mer riskfyllt att dricka ofta och lite än sällan och mycket. Så bäst är helt enkelt att dricka sällan och lite.

Trots att kunskapen om att alkohol och cancer har ett starkt samband har funnits länge är det få svenskar som känner till det. Kommer det göra någon skillnad för dig, nu när du vet?

Läs mer om varför alkohol ökar risken för cancer och vilka cancerformer det gäller på Cancerfonden.se.


Källor

  • Systembolaget
  • Cancerfonden
  • Cancerfonden
  • Cancerfonden
  • Systembolaget

Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

Alkoholprofilen

Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

Testa dina vanor

ALKOHOLSNACKET

Är du orolig för en annan vuxens alkoholvanor? Ta hjälp av IQs digitala tjänst Alkoholsnacket.

Till tjänsten

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt