Tema

Här finns tips och material för dig som vill bidra till ett studentliv där alla har roligt och känner sig välkomna - oavsett vad de väljer att dricka. 

Bästa festen – för alla

Studentlivet är på många sätt en unik tid i livet – förknippat med ett intensivt socialt liv, traditioner och mycket fest.

Att det generellt dricks mycket alkohol inom studentlivet är ingen hemlighet. Den höga alkoholkonsumtionen påverkar inte bara studenters hälsa utan kan också göra att den som inte kan eller vill dricka hamnar utanför – eller dricker alkohol bara för att passa in.

Du kan göra stor skillnad

Du som arbetar eller är engagerad i kåren, nationen eller i en förening som anordnar fester och aktiviteter är viktig och kan bidra till att alla studenter känner sig välkomna och har roligt. Här finns tips och stöd för det.

Inspireras av andra

I den här listan finns exempel på IQ-projekt – med smarta insatser som kårer och nationer gjort inom studentlivet.

Alkoholkonsumtion i studentlivet

Hur mycket dricks det egentligen inom studentlivet? Här finns våra senaste undersökningar och rapporter.

Lägg grunden

Det kanske inte låter så festligt, men en tydlig alkoholpolicy som alla inom kåren/nationen har koll på, är jätteviktig – både för att gästerna ska trivas och för att ni som jobbar ska vara trygga. I vår idébank med IQ-projekt kan du läsa hur andra tagit fram alkoholpolicys inom studentlivet.

Kom ihåg att aktivt lyfta och prata om er policy, så att alla har faktiskt vet vad som står i den. I dokumentet nedanför finns några tips.

Kom igång med insatser

Nya aktiviteter, annat utbud i baren eller se över gamla traditioner? Var börjar man och vad behöver just ni? I dokumenten nedanför finns tips för att komma igång och en handlingsplan för att planera era insatser.

En annan enkel insats är att tipsa era medlemmar om att testa sina alkoholvanor på alkoholprofilen.se. Det kan ni göra genom exempelvis inlägg i sociala medier eller som en del av introduktionen för aktiva. Testet kan leda till att fler reflekterar över hur och hur ofta de dricker alkohol.

Handboken Bästa festen

Bästa festen var ett projekt där IQ, Sveriges förenade studentkårer (SFS) och kårer och nationer från hela landet tillsammans tog fram metoder och konkreta tips för att bidra till ännu bättre fester inom studentlivet. Ett resultat av satsningen var handboken Bästa festen  – full av kunskap, metoder och tips för festarrangörer.

Vill du ha ett tryckt exemplar av handboken? Beställ här!

Vill du veta mer? Projektet sammanfattas i den här filmen.