Alkoholindex 2021

Hur lika är de nordiska länderna när det kommer till alkoholkultur? I vår senaste attitydmätning har vi tagit tempen på attityderna till alkohol i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Ladda ner rapporten (PDF)

Olika syn på fylla och berusning – Svenskarna mest återhållsamma

Vår inställning till berusning varierar relativt kraftigt mellan de nordiska länderna. Danskarna och finnarna har generellt sett den mest tillåtande attityden. Norge ligger inte långt efter. I Sverige har vi däremot en betydligt mer återhållsam inställning till berusning än våra grannar – oavsett åldersgrupp.

22 procent av svenskarna tycker att det är fel att bli full på privata fester jämfört med 9 procent av danskarna. 48 procent av svenskarna tycker att det är rätt, jämfört med 68 procent i Danmark.

Norrmännen, som ligger närmast Sverige av de nordiska länderna i sin attityd till berusning, särskiljer sig på en punkt. De är minst negativa i Norden till att bli bakfulla.

Finnarna mest tillåtande till vardagsdrickande

Att dricka lite och ofta i vardagen är något vi i Sverige kanske främst förknippar med den danska alkoholkulturen. Men det är finnarna som är mest liberala när det kommer till vardagsdrickande – vare sig det rör sig om en öl till lunchen, ett glas vin eller två till middagen en vanlig tisdag, eller en AW med en vän på stan mitt i veckan.

Attityderna till berusning är mest jämställda i Danmark och Norge

Det är olika jämställt mellan män och kvinnor i de skandinaviska länderna vad gäller synen på alkohol. I alla länder i Norden har männen i snitt en mer tillåtande attityd än kvinnorna till alkohol – både till berusning och till att dricka mindre mängder i vardagen.

Foto: Andreas Ackerup
Foto: Andreas Ackerup

I Danmark är skillnaden mellan mäns och kvinnors inställning till berusning minst. I Sverige är skillnaden störst.

Vad gäller inställningen till att dricka lite då och då i vardagen så är skillnaderna mellan könen mindre i Sverige än i grannländerna. Vad gäller vardagsdrickande så är glappet mellan könen i stället störst i Finland, där de finska männen är betydligt mer positivt inställda till alkohol i vardagen än kvinnorna.

Vad säger experterna?

Vi bjöd in experter från grannländerna till ett samtal för att ta reda på vad som ligger bakom våra olika förhållningssätt till alkohol i Norden. Se samtalet nedan.

Om Alkoholindex

IQs Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till alkohol, med betoning på berusningsdrickande. Indexet skapas från svaren på sju frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika situationer. Samma frågor har sedan 2010 ställts en gång per år till personer som är 16 år och äldre.

Undersökningen genomförs av Novus på uppdrag av IQ. 2021-års resultat är baserat på 4 020 intervjuer i Sverige, 1010 i Danmark, 1017 i Finland och 1012 intervjuer i Norge, under perioden 15–31 maj. Ju högre indexvärde, desto mer återhållsam är attityden.