Vi är mer tillåtande än någonsin.

Bland annat tar färre helt avstånd från att bli berusad när barn är med. Även inställningen till vardagsdrickande har blivit mer liberal över tid.

I årets mätning är det framför allt tre frågor som sticker ut:

Färre tycker att det är fel att bli berusad när barn är med

Över tid ser vi att allt fler svarar ”mer fel än rätt”, snarare än ”helt fel” på frågan om det är rätt eller fel att bli berusad när barn är med. 2010 svarade 61 procent ”helt fel”, vilket har minskat till 50 procent i årets mätning.

Diagram 1. Vad är rätt och fel i olika situationer?

Diagrammet visar resultat för alla frågor i Alkoholindex 2022.

Färre tycker att det är fel att dricka sig till minnesluckor

Även på frågan om att dricka så mycket att man efteråt har svårt att komma ihåg hur mycket det faktiskt blev, ser vi en tydlig minskning av de som helt tar avstånd. 2010 var det 68 procent som svarade ”helt fel”, och i år 49 procent.

Mer tillåtande till alkohol på vardagslunchen

Majoriteten tycker att det är fel att dricka något glas vin eller öl till lunch på vardagar, men det är klart färre i år, än när vi först ställde frågan i Vardagsindex 2015. Vi ser en nedgång från 72 procent till 67 procent. Andelen som svarar ”helt fel” har minskat från 41 till 32 procent.

Diagram 2. Vad är rätt och fel i olika situationer?

Diagrammet visar resultat för alla frågor i Vardagsindex 2022.

IQs Alkoholindex 2022 är det lägsta sedan mätningarna startade 2010.

Diagram 3. IQs Alkoholindex 2010-2022


Om Alkoholindex och Vardagsindex

IQs Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till alkohol, med betoning på berusningsdrickande. Indexet skapas från svaren på sju frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika situationer. Svarsalternativen är: ”helt fel”, ”mer fel än rätt”, ”varken fel eller rätt”, ”mer rätt än fel”, samt ”helt rätt”. Index är ett sammanvägt värde, mellan 0 och 100. Ju högre indexvärde, desto mer återhållsam är attityden. Om alla svarade ”helt fel” på alla frågor skulle indexvärdet bli 100. Och om alla svarade ”helt rätt” skulle det bli 0. Samma frågor ställs sedan 2010, en gång per år, till personer som är 16 år och äldre.

IQs Vardagsindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till vardagsdrickande. Det skapas från svaren på fem frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i vardagssituationer. Även Vardagsindex mäts på en skala från 0 till 100. Vardagsindex har tagits fram sedan 2015.

Undersökningen genomförs av Novus. 2022-års resultat är baserat på 4 015 intervjuer under perioden 19 maj–2 juni. I årets rapport presenterar vi ett urval av resultat från Alkoholindex och Vardagsindex.