Temakvällar om tonårsliv för föräldrar i Nyköpings Kommun

Tre år i rad har samtliga högstadieföräldrar i Nyköping bjudits in till arrangemanget ”Temakvällar om tonårsliv”. Årets temakvällarna hölls 27-29 september. Arrangemanget är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, Polis och räddningstjänst och samverkan sker med friskolorna i Nyköping. Varje år arrangeras tre temakvällar i rad med olika teman. Detta för att alla föräldrar har olika behov av kunskap och intresse för tonårsfrågor.

Syftet med kvällarna är att sprida kunskap om tonårsfrågor samt erbjuda en arena för föräldrar och verksamheter som arbetar med barn och unga att mötas på. Under kvällarna får föräldrarna tips och råd på hur de kan förhålla sig till olika frågor och bemöta sina ungdomar. Stående teman under åren har varit alkohol, narkotika, dopning och tobak men även skadegörelse, transsexualitet, Internet och sociala medier har tagits upp. Under respektive temakväll erbjuds alltid tre föreläsningar och det ges generöst utrymme för diskussioner och möten.

I samband med föreläsningen om alkohol får föräldrarna exempelvis med sig tips på hur de kan prata om alkohol med sina barn och det byts alltid erfarenheter och kunskap föräldrar emellan. Temakvällarna innehåller också alltid en mässa i anslutning till föreläsningslokalen, där olika verksamheter som arbetar med barn- och ungdomsfrågor delar ut informationsmaterial och samtalar med föräldrar.

Inbjudan till temakvällarna har bland annat gått ut via skolornas egna kanaler, artikel eller annons i Sörmlands nyheter, Facebook, Nyköpings kommuns hemsida, Sörmlandsidrottens nyhetsbrev, föreningar, näringslivet mm.

Vid 2016 års temakvällar deltog över 100 föräldrar. Enligt utvärderingar var föräldrarna mycket nöjda med kvällarnas upplägg och innehåll och projektets mål är mer än uppnådda. Föräldrar känner ett behov och ett intresse av att då och då få kunskapspåfyllnad om tonårsfrågor men även ett behov av att träffa andra föräldrar samt sakkunniga inom verksamheter som arbetar med barn och unga. Totalt över de tre åren har man engagerat över 700 föräldrar. 

Arrangörerna är väldigt glada över att uppslutningen var så bra och att föräldrarna varit så nöjda. Ett tydligt kvitto på att insatsen är uppskattad och välbehövd. Förhoppningen är även att temakvällarna kan inspirera andra kommuner att göra liknande insatser, för att stötta och stärka tonårsföräldrar.