Idrotten står för god hälsa och är ett av samhällets viktigaste alkoholförebyggande sammanhang. Bland annat genom att ge ungdomar en meningsfull fritid.

Samtidigt vet vi att många unga kommer i kontakt med alkohol genom idrotten och att det finns sportsammanhang där alkohol upplevs som en naturlig del. Hur hänger det ihop? Och hur påverkas egentligen kroppen och prestationen när vi dricker alkohol?

Hur påverkar alkohol träning?

Läs kunskapsöversikten som Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) genomförde på uppdrag av IQ och Riksidrottsförbundet.

Vad säger Riksidrottsförbundet?

Riksidrottsförbundet är idrottens samlande organisation. Deras budskap är tydligt: alkohol och idrott hör inte ihop och alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet.

Idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarna arbetar förebyggande med material och utbildning. Ett mål är att alla förbund och föreningar ska ha en policy för både alkohol och tobak. Läs mer på rf.se.

Föreningen har stort ansvar

Barn- och ungdomsidrott handlar mycket om att utvecklas och vara en del i ett sammanhang. När det kommer till alkohol, är idrotten också en skyddsfaktor, inte minst genom att erbjuda unga en meningsfull fritid under kvällar och helger.

Som förening är det viktigt att arbeta alkoholförebyggande – att ha en policy på plats och att alla i föreningen – vuxna som ungdomar – vet vad som gäller. Här är några tips för att komma igång och för att hålla diskussionerna levande.

Ledarkollen – tips för ungdomsledare

De flesta som idrottat under uppväxten minns någon ledare som gjort särskilt avtryck. Under tonåren kommer många i kontakt med alkohol för första gången. Då kan ledare göra stor skillnad som förebilder och genom att prata om alkohol med gruppen. Men hur? I foldern Ledarkollen finns några tips.

Är du orolig för ett barn?

Ibland kan man bli orolig för att ett barn eller ungdom i gruppen inte har det bra hemma. Kanske misstänker man att det finns alkoholproblem i familjen. Vad kan man göra för barnet? Initiativet Barndom utan baksmälla har tagit fram broschyren Avgörande ögonblick” med tips på vad man kan göra och information om var det finns mer stöd.

Fotboll utan fylla

Att kombinationen fotboll och alkohol kan skapa problem är ingen hemlighet. Därför startade IQ, STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och drogproblem) och fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby satsningen Fotboll utan Fylla. Läs mer här.


Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

Alkoholprofilen

Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

Testa dina vanor

ALKOHOLSNACKET

Är du orolig för en annan vuxens alkoholvanor? Ta hjälp av IQs digitala tjänst Alkoholsnacket.

Till tjänsten

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt