Vem bestämmer egentligen
hur mycket vi dricker?

Press

2015.11.23

Många tycker att det dricks för mycket på jobbet

Enligt en ny undersökning* som IQ låtit Sifo genomföra bland 2023 hel- och deltidsanställda i Sverige uppger nästan 7 av 10 (68 procent) att de varit på jobbrelaterade tillställningar där de tycker att det druckits för mycket alkohol. 6 av 10 uppger även att de har eller har haft någon kollega som de tycker dricker för mycket alkohol.
2015.10.28

Vi söker verkställande direktör

IQ arbetar för att skapa en smartare och sundare syn på alkohol. IQ:s verksamhet består av ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet, informationsinsatser samt rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget.
2015.10.28

Vi söker Projektledare Kommunikation

I rollen som projektledare kommer du att inom ramen för IQs verksamhetsområde Information projektleda kommunikationsinsatser mot våra målgrupper.