Tema

På den här sidan har vi samlat kunskap och tips för dig som är engagerad inom idrotten.

Alkohol och idrott

Idrotten står för hälsa och är ett av samhällets viktigaste alkoholförebyggande sammanhang. För många unga är idrott en skyddsfaktor när det kommer till just alkohol.

Samtidigt vet vi att det finns sammanhang inom idrotten där alkohol kan finnas med eller upplevas som naturligt. Hur hänger det ihop? Och hur påverkar egentligen alkohol kroppen vid träning? 

 

Hur påverkar alkohol träning?

Läs kunskapsöversikten som Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) genomförde på uppdrag av IQ och Riksidrottsförbundet.

Vad säger Riksidrottsförbundet?

Riksidrottsförbundets budskap är tydligt – alkohol och idrott hör inte ihop och alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet. Idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarna arbetar förebyggande med material och utbildning. Ett mål är att alla förbund och föreningar ska ha en policy för både alkohol och tobak. Läs mer på rf.se.

Satsningen Fotboll utan fylla

Att kombinationen fotboll och alkohol kan skapa problem är ingen hemlighet. Därför startade IQ, STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och drogproblem) och fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby satsningen Fotboll utan Fylla. Läs mer om den satsningen här.

Stöd för föreningar och ledare

Barn- och ungdomsidrott handlar mycket om att utvecklas och vara en del i ett sammanhang. När det kommer till alkohol, är idrotten också en skyddsfaktor, inte minst genom att erbjuda unga en meningsfull fritid under kvällar och helger. Förbund och föreningar kan göra stor skillnad genom ett aktivt alkoholförebyggande arbete i föreningen.

Ledarkollen

De flesta som idrottat under uppväxten minns någon ledare som gjort särskilt avtryck. Under tonåren, när många utsätter sig för risker kopplade till alkohol för första gången, kan ledare inom ungdomsidrotten göra stor skillnad genom att agera förebilder och prata om alkohol med gruppen. Men hur? I foldern Ledarkollen finns tips för ungdomsledare.

Här kan du beställa tryckta exemplar av Ledarkollen.

Vill du trycka en egen upplaga av Ledarkollen?

Här finns tryckfil för dig som önskar ett större antal foldrar till föreningen eller förbundet. Vi rekommenderar obestruket papper, 150 gram.

Orolig för någon i gruppen/föreningen?

Som engagerad inom barn- och ungdomsidrott kan man bli orolig för att ett barn i gruppen inte har det bra hemma. Ibland misstänks missbruk inom familjen. Oavsett vad oron består i, kan det vara svårt att veta hur man ska agera. I Rädda Barnens handbok Första hjälpen vid oro för ett barn finns råd – också för hur föreningar kan förbereda sig på en sådan situation. Hjälp finns även hos  BRIS.

Smarta insatser inom idrotten

Eller inspireras av andras insatser i idébanken med IQ-certifierade projekt.

Ett inspirerande IQ-certifierat projekt om nattfotboll i Gottsunda, Uppsala.