Tema

På den här sidan har vi samlat kunskap och tips för dig som är engagerad inom barn- och ungdomsidrotten.

Alkohol och idrott

Idrotten står för hälsa och är ett av samhällets viktigaste alkoholförebyggande sammanhang. För många unga är idrott en skyddsfaktor när det kommer till just alkohol.

Samtidigt vet vi att det finns sammanhang inom idrotten där alkohol kan finnas med eller upplevas som naturligt. Hur hänger det ihop? Och hur påverkar egentligen alkohol kroppen vid träning? 

 

Hur påverkar alkohol träning?

Läs kunskapsöversikten som Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) genomförde på uppdrag av IQ och Riksidrottsförbundet.

Vad säger Riksidrottsförbundet?

Riksidrottsförbundets budskap är tydligt – alkohol och idrott hör inte ihop och alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet. Idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarna arbetar förebyggande med material och utbildning. Ett mål är att alla förbund och föreningar ska ha en policy för både alkohol och tobak. Läs mer på rf.se.

Stöd för dig som ledare

Barn- och ungdomsidrott handlar mycket om att utvecklas och vara en del i ett sammanhang. När det kommer till alkohol, är idrotten också en skyddsfaktor, inte minst genom att erbjuda unga en meningsfull fritid under kvällar och helger. Förbund och föreningar kan göra stor skillnad genom ett aktivt alkoholförebyggande arbete i föreningen.

Ledarkollen

De flesta som idrottat under uppväxten minns någon ledare som gjort särskilt avtryck. Under tonåren, när många utsätter sig för risker kopplade till alkohol för första gången, kan ledare inom ungdomsidrotten göra stor skillnad genom att agera förebilder och prata om alkohol med gruppen. Men hur? I foldern Ledarkollen finns tips för ungdomsledare.

Här kan du beställa tryckta exemplar av Ledarkollen.

Är du orolig för ett barn?

Ibland kan man bli orolig för att ett barn eller ungdom i gruppen inte har det bra hemma. Kanske misstänker man att det finns alkoholproblem i familjen. Vad kan man göra för barnet? I broschyren Avgörande ögonblick från initiativet Barndom utan baksmälla finns flera goda råd.

Smarta insatser inom idrotten

Inspireras av andras insatser i idébanken med IQ-projekt.

Ett inspirerande IQ-certifierat projekt om nattfotboll i Gottsunda, Uppsala.

Satsningen Fotboll utan fylla

Att kombinationen fotboll och alkohol kan skapa problem är ingen hemlighet. Därför startade IQ, STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och drogproblem) och fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby satsningen Fotboll utan Fylla. Läs mer om den här.