Årliga undersökningar

Sedan 1970-talet har Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning, CAN, följt elevers användning av alkohol och andra droger. De tar reda på hur många i nian och i tvåan på gymnasiet som dricker alkohol, och i så fall hur ofta och hur mycket.

Färre ungdomar dricker alkohol 

I den senaste undersökningen svarar 43 procent av tjejerna och 34 procent av killarna i nian att de druckit alkohol under det senaste året. Det innebär att drickandet på högstadiet är på historiskt låga nivåer. Bland niondeklassare har trenden med minskat drickande stannat av de senaste åren.

Bland elever på gymnasiet svarar 70 procent att de dricker alkohol. Fler tjejer (73 procent) än killar (68 procent) dricker alkohol. Sett ur ett längre perspektiv har det hänt mycket även med gymnasieelevers vanor. År 2004 svarade nästan nio av tio elever i tvåan på gymnasiet att de drack alkohol.

Vad dricker unga och varifrån får de alkoholen? Läs mer i Tonårsparlören.

Fotograf Pablo Frisk / Skarp

Färre blir berusade innan de fyllt 14 år

Andelen elever i nian som varit berusade före de fyllt 14 år har minskat från cirka 20 procent år 2000 till fem procent i årets undersökning.

Ungdomar dricker mindre

I början av 00-talet noterades den högsta konsumtionen någonsin hos killarna i nian (5,3 liter ren alkohol per person och år) och den högsta sedan sjuttiotalet hos tjejerna i nian (3,2 liter). Efter det har konsumtionen minskat och skillnaden mellan killarnas och tjejernas drickande har jämnats ut.

Det senaste året drack tjejer och killar i nian 0,9 liter alkohol per person och år. Bland gymnasieeleverna har det också minskat. 2023 var årskonsumtionen 2,7 liter för killar och 1,9 liter för tjejer.

Det är också viktigt att titta på hur många som dricker på ett extra riskabelt sätt och för att bli fulla. Sex procent av eleverna i nian svarar att de minst en gång i månaden dricker alkohol som motsvarar minst fyra stora burkar starköl vid ett och samma tillfälle. I gymnasiets årskurs 2 svarar 22 procent att de dricker så mycket alkohol minst en gång i månaden.

Att tonåringar dricker mindre är inget unikt för Sverige. Samma trend syns i flera europeiska och engelsktalande länder.  Läs mer om ungdomar som inte dricker i Tonårsparlören.

De vanligaste problemen

Med tonåringars minskade drickande har också de alkoholrelaterade problemen bland blivit färre. Men alkohol ställer fortfarande till det för ungdomar och de vanligaste problemen är att ha sönder saker, råka i gräl och att bli fotad eller filmad i en pinsam eller kränkande situation.

Föräldrarnas roll är viktig

Att det går åt rätt håll betyder inte att alkohol bland unga inte längre är ett problem. För att den positiva trenden ska hålla i sig behövs insatser både från samhället och från engagerade föräldrar. Källor

Källor

Texten utgår från Tonårsparlören, 2023.
Övrig statistik är hämtad från CAN, Skolelevers drogvanor.


Vill du som ung eller förälder få tips och stöd?

BRIS

Till Bris kan du ringa, chatta eller mejla med en kurator. För alla under 18 år.

Kontakt

JOUrHAVANDE KOMPIS

Chattjour hos Röda Korsets ungdomsförbund, för unga av unga.

Kontakt

Bris vuxentelefon

För dig som vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år finns Bris Vuxentelefon. Där får du prata med en erfaren kurator. Du kan självklart vara anonym.

Kontakt

Föräldralinjen

För dig som vill ha stöd i rollen som förälder finns socionomer och psykologer som du kan prata med på Minds stödlinje – Föräldralinjen.

Kontakt