Ungdomars drickande förr och nu

Alkoholdrickandet bland ungdomar har gått ner de senaste åren, men det från en ganska hög nivå. Idag dricker färre än hälften av eleverna i årskurs 9 alkohol.

Ungdomars drickande förr och nu

Varje år gör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, en undersökning om skolelevers drogvanor. Där tar de reda på bland annat hur många ungdomar i nian och årskurs 2 på gymnasiet som dricker alkohol, och i så fall hur ofta och hur mycket. På grund av coronapandemin kunde inte undersökningen genomföras i gymnasiet under 2020. Därför berättar vi om hur det såg ut bland gymnasieelever 2019, när undersökningen senast genomfördes med dem.

Alla andra dricker inte

Antalet elever i nian som dricker har minskat kraftigt sedan år 2000. I den senaste undersökningen var det fler tjejer än killar som svarade att de dricker alkohol – 48 procent av tjejerna och 38 procent av killarna.  Det är bland de lägsta siffrorna som uppmätts sedan undersökningen startade 1971. Det betyder att det är fler elever i nian som avstår från att dricka alkohol än som dricker. Andelen elever i gymnasiets årskurs 2 som dricker har också minskat. Från nästan 90 procent (år 2004) till 69 procent (år 2019).

Även mängden alkohol som ungdomar dricker har minskat. År 2000 drack killarna i nian 5,3 liter ren alkohol, vilket är den högsta volymen som uppmätts. För tjejerna var siffrorna som högst 2005 då de låg på 3,2 liter ren alkohol, bortsett från startåret 1977 då volymen var ännu högre. De senaste åren har nivåerna för killar och tjejer varit snarlika och uppgått till ungefär 1,0 liter. Årskonsumtionen bland gymnasieeleverna har också minskat över tid och i genomsnitt drack killarna 2,6 liter och tjejerna 1,9 liter 2019.

Färre blir berusade före 14 års ålder

När det gäller i vilken ålder som ungdomar dricker sig berusade för första gången har utvecklingen också gått åt rätt håll. Andelen elever i nian som varit berusade före 14 års ålder har minskat från cirka 20 procent (år 2000) till 5 procent i år.

De som dricker, dricker mindre

Hur mycket ungdomar dricker varje år ger inte hela bilden. Det är också viktigt att titta på hur många som dricker på ett riskabelt sätt, när de dricker. För att fånga in den grupp som dricker stora mängder alkohol vid enstaka tillfällen brukar begreppet ”intensivkonsumtion” användas. Det definieras som att dricka minst en flaska vin, eller ungefärlig motsvarande mängd ren alkohol i andra drycker, vid ett och samma tillfälle.

I årets undersökning svarar 8 procent av eleverna i nian att de intensivkonsumerar alkohol minst en gång per månad. Motsvarande andel i gymnasiets år 2 var 20 procent, år 2019. Det är betydligt färre än för tio år sedan.

Vad dricker ungdomar?

Killar i gymnasiet dricker till största del starköl, därefter sprit, cider och alkoläsk. Tjejer i gymnasiet dricker oftast alkoläsk och cider, följt av sprit och vin. Bland elever i årskurs nio är sprit mest vanligt, både bland tjejer och killar.

28 procent av ungdomarna i nian och nära hälften (44 procent) av gymnasieeleverna i årskurs 2 har druckit någon typ av illegal alkohol, det vill säga hembränt eller smugglad öl, sprit eller vin.

Var får ungdomar alkoholen ifrån?

Det är vanligast att tonåringar som dricker får alkohol från Systembolaget.  26 procent av ungdomarna i nian uppger att en vuxen, som inte är ett syskon eller förälder, köpt ut. På andra plats kommer pojk- och flickvän, kompisar eller kompisars syskon, 17 procent av killarna och 30 procent av tjejerna i nian uppger det. Motsvarande andel bland elever i gymnasiets årskurs 2 är 28 procent av killarna och 45 procent av tjejerna (2019).

En del tonåringar får alkohol från sina egna föräldrar, 13 procent av ungdomarna i nian uppger det. Motsvarande andel av gymnasieeleverna 2019 var 23 procent.

Langning via sociala medier

Något ganska nytt men oroande är langning av alkohol via sociala medier. Det är ganska lätt för en tonåring att använda något av de sociala nätverken för att få tag på öl, vin eller sprit. En förfrågan på till exempel Snapchat kan ganska snart resultera i ”hjälp” från någon som känner någon. På exempelvis Instagram finns langare som visar upp sig via anonyma konton som unga kan följa och komma i kontakt med. Det är något som är viktigt för alla föräldrar och vuxna i ungdomars närhet att känna till.

Källor

Texten utgår från Tonårsparlören, 2020.
Övrig statistik är hämtad från CAN, Skolelevers drogvanor.