Ungdomars drickande förr och nu

Svenska ungdomar dricker betydligt mindre alkohol idag än för tjugo år sen. Här kan du läsa om utvecklingen i alkoholkonsumtion bland elever på högstadiet och gymnasiet.

Årliga undersökningar

Sedan 1970-talet har Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning, CAN, följt gymnasieelevernas användning av alkohol och andra droger. De tar reda på hur många i nian och i tvåan på gymnasiet som dricker alkohol, och i så fall hur ofta och hur mycket.

Färre ungdomar dricker alkohol 

I den senaste undersökningen bland skolelever svarar 43 procent av tjejerna och 30 procent av killarna i nian att de druckit alkohol under det senaste året. Det innebär att drickandet på högstadiet är på historiskt låga nivåer. Bland niondeklassare har trenden med minskat drickande stannat av de senaste åren. Men nu syns alltså en minskning från förra året.

Bland elever på gymnasiet svarar 67 procent att de dricker alkohol, vilket är en mycket liten minskning jämfört med den senaste mätningen 2019. Fler tjejer (71 procent) än killar (64 procent) dricker alkohol. Sett ur ett längre perspektiv har det hänt mycket även med gymnasieelevers vanor. År 2004 svarade nästan 90 procent av eleverna i tvåan på gymnasiet att de drack alkohol.

Att tonåringar dricker mindre är inget unikt för Sverige. Samma trend syns i flera europeiska och engelsktalande länder.

Vad dricker unga och varifrån får de alkoholen? Läs mer i Tonårsparlören.

Har pandemin påverkat?

Hur covid-19-pandemin påverkat alkoholkonsumtionen och erfarenheten av andra droger i olika åldersgrupper är svårt att veta. Men det är bra att ha i åtanke att undersökningarna som presenteras här genomfördes under våren 2021, när pandemin pågått i lite drygt ett år.

Färre blir berusade innan de fyllt 14 år

Andelen elever i nian som varit berusade före de fyllt 14 år har minskat från cirka 20 procent år 2000 till drygt fem procent i årets undersökning.

De vanligaste problemen

Med tonåringars minskade drickande har också de alkoholrelaterade problemen bland blivit färre. Men alkohol ställer fortfarande till det för ungdomar och de vanligaste problemen är att ha sönder saker, råka i gräl och att bli fotad eller filmad i en pinsam eller kränkande situation. Läs mer i Tonårsparlören.

Föräldrarnas roll är viktig

Att det går åt rätt håll betyder inte att alkohol bland unga inte längre är ett problem. För att den positiva trenden ska hålla i sig behövs insatser både från samhället och från engagerade föräldrar. 

Källor:

Texten utgår från Tonårsparlören, 2022.
Övrig statistik är hämtad från CAN, Skolelevers drogvanor.