Ungdomars drickande förr och nu

Lyckligtvis har drickandet bland ungdomar gått ner de senaste åren, men det från en ganska hög nivå. Idag dricker färre än hälften av eleverna i årskurs 9 alkohol.

Ungdomars drickande förr och nu

Andelen skolelever som dricker alkohol har minskat sedan år 2000 och är på historiskt låga nivåer. Den sjunkande trend som synts de senare åren verkar dock ha bromsats upp. Det visar Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings (CAN) årliga undersökning Skolelevers drogvanor, som genomförd med elever i årskurs nio och år 2 på gymnasiet.

I årets undersökning svarade 40 procent i årskurs 9 och 74 procent i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna.

De senaste tio åren har årskonsumtionen mätt i liter ren alkohol minskat kraftigt. I år uppmättes den till 1,2 liter i årskurs 9 och 3,1 liter i gymnasiets år 2. Jämfört med 2016 innebar detta ingen förändring i årskurs 9, men en liten ökning i gymnasiet (från 3,0 liter år 2016). 

Färre blir berusade före 13 års ålder

När det gäller i vilken ålder som ungdomar dricker sig berusade för första gången har utvecklingen också gått åt rätt håll. Andelen elever i nian som varit berusade före 13 års ålder har gått ner från cirka 20 procent (år 2000) till 4 procent (år 2017).

De som dricker, dricker mindre

Hur mycket ungdomar dricker varje år ger inte hela bilden. Det är också viktigt att titta på hur många som dricker på ett riskabelt sätt, när de dricker. För att fånga in den grupp som dricker stora mängder alkohol vid enstaka tillfällen brukar begreppet ”intensivkonsumtion” användas. Det definieras som att dricka minst en flaska vin (eller ungefärlig motsvarande mängd ren alkohol i andra drycker) vid ett och samma tillfälle.

I årets undersökning svarar 8 procent av eleverna i nian att de intensivkonsumerar alkohol minst en gång per månad. Motsvarande andel i gymnasiets år 2 var 25 procent. Det är betydligt färre än för tio år sedan. 

Vad dricker ungdomar?

Sprit och starköl är populärast bland killar. Därefter dricker killarna till största del cider och alkoläsk. Vin och folköl däremot är inte särskilt populärt. Tjejer dricker oftast alkoläsk, cider eller sprit.

I årskurs nio uppgav cirka 28 % att de konsumerat någon typ av illegal alkohol (hembränt och/eller någon typ av smugglad alkohol) under de senaste 12 månaderna.

Var får ungdomar alkoholen ifrån?

Vanligast är att elever i nian får alkohol från en pojkvän, flickvän, kompisar eller kompisars syskon – 16 procent av pojkarna och 25 procent av tjejerna i nian anger detta. Motsvarande siffra i gymnasiets årskurs två är 27 procent, både bland killar och tjejer. På andra plats kommer annan vuxen som köpte ut, 18 procent av eleverna i nian och 19 procent av gymnasieeleverna anger detta.

På tredje plats kommer barnets egna föräldrar. 10 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna i nian – och 20 procent av gymnasieeleverna i årskurs två, har fått alkoholen från sina föräldrar.

Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2017

Langning via sociala medier

En relativt ny men oroande trend är langning av alkohol via sociala medier. Det är ganska lätt för en tonåring att använda något av de sociala nätverken för att få tag på öl, vin eller sprit. En förfrågan på till exempel Snapchat eller Kik kan ganska snart resultera i ”hjälp” från någon som känner någon. På exempelvis Instagram finns langare som visar upp sig via anonyma konton som unga kan följa och komma i kontakt med. Det är något som är viktigt för alla föräldrar att känna till.

Källa: tonårsparlören.se, IQ