Ungdomar som inte dricker

Nästan ingen förälder tycker att det är okej att deras barn dricker alkohol. Samtidigt menar många att det hör ungdomen till, som att det skulle vara en naturlig del av utvecklingen. Det är det inte. Idag är det dessutom många ungdomar som inte dricker.

EN FÖRÄNDRAD UNGDOMSKULTUR?

Det har skett en stadig minskning av ungdomsdrickande de senaste två decennierna, både i Sverige och i flera andra länder. Ungdomar som inte dricker alkohol har det bättre på en mängd områden i jämförelse med de ungdomar som dricker alkohol. De upplever själva att de mår bättre, har högre betyg och färre både fysiska och psykiska besvär.

Det finns ingen ensam förklaring till varför unga dricker mindre idag än för 20 år sedan. Studier pekar bland annat på förändringar i familjerelationer, nya sociala normer, att unga umgås mer via nätet, starka hälsoideal och att det blivit mer accepterat att tacka nej till alkohol.

Många ungdomar uttrycker också att de känner stora prestationskrav och kontrollbehov – känslor som kan tänkas bidra till att man i större utsträckning undviker alkohol.

"Det är starkt att inte dricka. Då har man respekt för sig själv".

Jasmine 16 år, Umeå

NYKTER ÄR INTE SAMMA SAK SOM TRÅKIG

Det finns fördomar om att personer som inte dricker alkohol skulle vara mesiga och tråkiga. Prata med ditt barn om att det inte är så, att det är starkt att kunna säga nej och att det är vanligt att inte dricka alkohol. Dessutom tycker långt ifrån alla ungdomar att det är okej när kompisarna blir fulla.

"Jag är lite rädd för att bli full. Man vill ju inte skämma ut sig".

Mikaela 16 år, Göteborg

En studie från 2019 undersökte svenska niondeklassares attityd till saker som kompisar gör. Färre än hälften (40 procent av tjejerna och 45 procent av killarna) svarade att det vore okej om en kompis blev berusad.

Teens by their school.
Foto: Pablo Frisk

OMGIVNINGENS DUBBLA BUDSKAP

Många vuxna minns att de drack alkohol för att umgås och släppa loss när de var unga och normen i samhället är ofta att man ska dricka alkohol, men inte för mycket. De flesta av oss säger till våra tonåringar att de inte ska dricka, men vi förväntar oss kanske ändå att de gör som vi gjorde.

Fundera på hur du pratar om alkohol med ditt barn. Om du ber din tonåring att inte dricka men samtidigt förmedlar att alkohol är en del av att ”ha kul”, kan det sända dubbla och förvirrande budskap. 

"Föräldrar är så viktiga i det förebyggande arbetet. Att prata om alkohol och hur ni vill ha det i er familj uppskattar de flesta tonåringar, för det visar att du bryr dig och gör att ditt barn känner sig tryggare i olika situationer".

Ulrika Ankargren, nationell samordnare för länsstyrelsernas alkoholförebyggande arbete

HJÄLP TILL ATT SÄGA NEJ

Resonera och ge ditt barn argument för att säga nej till alkohol. Berätta om riskerna med att dricka alkohol som ung och påminn om att det är starkt att kunna säga nej, även när andra säger ja. Dela också gärna med dig av hur du själv tänkte kring alkohol när du var ung. 

Mer att läsa om samma ämne

Bra kontakter och mer info

Ibland är det skönt att prata med någon annan. Det finns många organisationer med stor erfarenhet av att lyssna på och stötta föräldrar och ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas där för ungdomar. Här är några förslag. 

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida