Ungdomar som inte dricker

Nästan ingen förälder tycker att det är okej att deras barn dricker alkohol. Samtidigt menar många att det hör ungdomen till, vilket är lite märkligt. Att prata om drickande som en sorts fas alla ungdomar går igenom är som att säga att det är en naturlig del av utvecklingen. Det är det inte alls. Idag är det dessutom många ungdomar som inte dricker.

UNGDOMAR DRICKER ALLT MINDRE

Både mängden som dricks vid varje tillfälle och andelen ungdomar som druckit över huvud taget minskar. Även de som dricker en ganska stor mängd alkohol varje månad, har blivit färre. Andelen niondeklassare som varit berusade före 14 års ålder har minskat från 20 procent år 2000 till 5 procent 2020. Det är glädjande att utvecklingen gått åt rätt håll under en längre tid. Men det betyder inte att du som förälder kan slå dig till ro. Nu blir din uppgift istället att se till att det kan fortsätta minska.

ÄR DET EN FÖRÄNDRAD UNGDOMSKULTUR?

Det har skett en stadig minskning av ungdomsdrickandet de senaste två decennierna, både i Sverige och flera andra länder. Det verkar ha lett till att alkoholens roll i tonåringars liv förändrats. Ungdomar som inte dricker har det bättre på en mängd områden i jämförelse med de ungdomar som dricker. Så har det inte varit för tidigare generationer. De som är unga nu och som inte dricker har exempelvis bättre självskattad hälsa, högre betyg och färre fysiska och psykiska besvär. Orsakerna till den minskade konsumtionen och förändrade inställningen till alkohol bland unga är svåra att slå fast. Det vi vet är att ungdomsdrickandet utvecklats i samma riktning i flera länder under samma period och att alkoholen verkar spelar en mindre viktig roll för ungdomar idag.

Det är starkt att inte dricka. Då har man respekt för sig själv.

Jasmine 16 år, Umeå

NYKTER ÄR INTE SAMM SAK SOM TRÅKIG

Det förekommer ofta fördomar om personer som sällan dricker eller som helt undviker alkohol. Det finns föreställningar om att de som väljer att vara nyktra är mesiga eller tråkiga och inte vet hur man umgås. Prata gärna med ditt barn om att de som valt att inte dricka är som alla andra.

OMGIVNINGENS DUBBLA BUDSKAP

Många vuxna minns sin egen ungdomstid som att man drack för att umgås och släppa loss – och normen i samhället är ofta att man ska dricka alkohol, men göra det måttligt. De flesta av oss säger till våra tonåringar att de inte ska dricka, men vi förväntar oss kanske ändå att de kommer göra som vi själva gjorde. Fundera på vad du förmedlar till ditt barn. Om du ber din tonåring att inte dricka men samtidigt förmedlar att alkohol är en del av att ha trevligt och kul, kan det sända dubbla och förvirrande budskap till ditt barn.

SVÅRT ATT STÅ EMOT GRUPPTRYCK

Drygt 500 ungdomar mellan 15 och 17 år fick frågan om det är svårt att stå emot alkohol. 24 procent svarade att det är svårt och 13 procent att det kan vara mycket svårt. Den vanligaste anledningen är grupptrycket. Hela 61 procent dricker för att andra gör det. För att göra det lättare att säga nej kan det vara bra med lite hjälp från dig som förälder. Berätta om du själv tyckte det var svårt att säga ifrån när du var ung. Att det är bra att göra det och att man ofta får väldigt mycket respekt om man vågar stå upp för sig själv. Berätta också att det inte är sant att alla ungdomar dricker.

Jag är lite rädd för att bli full. Man vill ju inte skämma ut sig.

Mikaela 16 år, Göteborg

BERÄTTA OM DITT EGET DRICKANDE

Alla vuxna dricker förstås inte, men närmare 8 av 10 gör det. Berätta om dina erfarenheter kring alkohol, utan att gå in på detaljer kring sånt som kanske känns pinsamt för dig själv. Du berättar bara för att visa att du vet vad det handlar om. I en del familjer är alkohol ett tabubelagt ämne, men försök ha ett öppet förhållningssätt vad gäller ditt eget drickande. Var också beredd på att du kan få kritik och bli ifrågasatt.

Mer att läsa om samma ämne

Tonåringar och alkohol

Det finns många funderingar som lätt kan uppstå när ditt barn blir tonåring. Men först och främst: hur tänker ungdomar själva om drickande? Och varför är det farligare att dricka alkohol i tonåren än som vuxen?

Bra kontakter och mer info

Ibland kan det kännas skönt att prata med någon som vet lite mer om tonåringar och alkohol eller vad det nu kan vara. Det finns flera organisationer som du kan kontakta när du känner att du behöver hjälp. Vissa vänder sig till vuxna, andra till ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas till för ungdomar. Det kan vara att delta i nattvandringar, göra det lättare för dem att säga nej eller på andra sätt hjälpa till att skapa en smartare syn på alkohol.

Andra viktiga ämnen att läsa om

Våga vara vuxen

Kanske du ibland känner dig maktlös som tonårsförälder. Men det finns mycket du kan göra. Som att alltid visa att du bryr dig, finns där och gärna lyssnar. Ofta är det också viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Föräldrafritt

Festivaler, hemmafester och utlandsresor är exempel på situationer där det sällan är vuxna närvarande. Som förälder finns det en hel del som det är viktigt att du har koll på och kan hjälpa din tonåring att hantera.

Nej eller okej?

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din tonåring att själv ta ställning eller göra som du bestämt. Fundera också på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Livet som tonåring

Tonåren är en väldigt speciell tid i livet. Man befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxen och det är mycket nytt att ta ställning till: skola, kompisar, sena kvällar, sex, fest och – inte minst – alkohol.

Tonåringars alkoholvanor

Dels är det olagligt att langa alkohol, dels tycker de flesta vuxna att alkohol är något som tonåringar ska låta bli. Så varifrån får ungdomar alkohol? Hur mycket dricker de? Och på vilka sätt kan de råka illa ut i samband med alkohol?

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida