Riskbruk och beroende

Alkohol & hälsa

Nästan alla människor kan dricka alkohol om de vill, och ändå leva långa, friska liv. Och nästan alla kan bli alkoholberoende redan i unga år. Allt beror på hur man dricker.

9 av 10 vuxna svenskar dricker alkohol. De allra flesta dricker måttligt men 17 procent av Sveriges befolkning, 16-84 år, dricker så mycket att de att de riskerar att ta skada, vilket brukar kallas för ”riskkonsumtion”. Bland kvinnor är andelen med en riskkonsumtion 13 procent och bland män 20 procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten,  Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017

Alkoholberoende är något annat, det är en sjukdom som oftast utvecklas under en längre tid. Kroppen vänjer sig vid att man regelbundet dricker mycket alkohol, och därför blir det till slut svårt att sluta dricka. Man räknar med att omkring 318.000 svenskar är alkoholberoende.

Källa: CAN

Figur - Riskbruk och beroende

RISKBRUK

Ordet ”riskbruk” används ofta, när det skrivs och pratas om hur svenskarna dricker. Med själva ordet menas att någon dricker så mycket alkohol att det medför en ökad risk för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

För att ange ett riskbruk i mängd alkoholdryck används den här definitionen (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol):

  • Om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
  • Om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka

Eller:

  • Om en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
  • Om en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle.

 
Även lägre alkoholkonsumtion kan vara ett riskbruk, exempelvis under graviditet, i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem som har ökad känslighet för alkohol.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ALKOHOLBEROENDE

Om man dricker stora mängder alkohol under en längre tid kan kroppen utveckla ett alkoholberoende. Då är det svårt att sluta dricka, men med bra stöd och hjälp kan man bli av med ett alkoholberoende.

Olika människor är olika känsliga för alkohol, därför går det inte att säga med säkerhet hur lång tid och hur mycket man måste ha druckit för att bli beroende. Många anpassar sitt eget drickande till omgivningen och påverkas av alkoholvanor hos vänner och bekanta. Stress i vardagen och i arbetet kan göra att man frestas att dricka mer. Ungefär dubbelt så många män som kvinnor är alkoholberoende. Men kvinnor riskerar att bli beroende av alkohol snabbare än män. Det tar ungefär hälften så lång tid för en kvinna att bli beroende av alkohol som för en man. Det går dessutom ännu fortare för den som är ung. Kvinnor får också snabbare leverskador och hjärnskador av alkohol.

Forskare har undersökt varför vissa människor utvecklar ett beroende och andra inte. Man vet att ärftliga faktorer spelar in, men inte vilka ”riskgenerna” är. Det här betyder inte att man ärver alkoholism, men att vissa människor har gener som gör att de är mer sårbara för alkohol.

Studier visar att det är vanligare att barn till föräldrar med alkoholproblem blir beroende själva. Men även miljön man lever i påverkar förstås och många studier har gjorts om betydelsen av uppväxtförhållanden och andra miljöfaktorer kontra ärftlighet.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

LÄNKAR

Alkoholprofilen Alkoholprofilen är ett webbaserat verktyg som kan ge dig ett hum om hur du ligger till med din alkoholkonsumtion.
Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Rådgivning sker per telefon och är kostnadsfri. Du kan vara anonym. Ring 020-84 44 48
Alkoholhjälpen är en webbaserad självhjälp för dig som funderar över ditt eget drickande eller känner oro för någon som dricker för mycket. Alkoholhjälpen är gratis och du är helt anonym.