Riskbruk och beroende

Somliga kan ha en sund relation till alkoholen i hela livet, medan andra blir beroende redan som unga. Vem som kommer drabbas eller inte går inte att veta i förväg. Därför är det viktigt för alla att tänka sig för.

Åtta av tio vuxna svenskar dricker alkohol, och de allra flesta gör det med måtta. Men ungefär 16 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har ett riskbruk, det vill säga att de dricker så mycket och ofta att de riskerar att ta skada, fysiskt, psykiskt eller socialt av sin alkoholkonsumtion (1).

Alkoholberoende

Eftersom kroppen vänjer sig vid ett regelbundet intag av alkohol, riskerar man att utveckla ett alkoholberoende om man dricker stora mängder alkohol under en längre tid. Man räknar idag med att omkring 310 000 svenskar är alkoholberoende (2). Två tredjedelar av dem är män. Detta trots att det går fortare för en kvinna än en man att bli beroende – ungefär hälften så lång tid, och ännu kortare för den som är ung.

Ärftlighet och livssituation

Det går inte att säga hur lång tid eller hur mycket du behöver dricka för att bli beroende, eftersom alla är olika känsliga. Ärftliga faktorer spelar in – vissa gener gör somliga mer sårbara för alkohol – men även miljö och livssituation påverkar (3). Stress, oro, ångest kan göra att man frestas att dricka mer. Och många anpassar också sitt eget drickande efter vännernas alkoholvanor.

Det kan vara svårt för någon som är beroende att sluta dricka på egen hand, men med professionell hjälp når man ofta goda resultat.  

Foto: Laurenz Kleinheider

Riskbruk

Det finns inget riskfritt drickande. Ju mer alkohol du dricker, desto större risk utsätter du dig för. Ordet “riskbruk” används ofta när det skrivs och talas om hur vi dricker. Med ordet menas att dricka så mycket alkohol att det innebär en klart ökad risk för skador och andra problem i livet – fysiska, psykiska eller sociala

Är du frisk bedöms risken för skador av alkohol vara liten om du dricker färre än tio standardglas i veckan. Ett standarglas motsvarar 50 cl folköl, ett litet glas vin (10-15 cl) eller 4 cl spritMen, det är viktigt att komma ihåg att alkohol påverkar oss väldigt olika. 

Även hur vi dricker spelar roll. Att dricka sig berusad är alltid en risk i sig. En rekommendation är att aldrig dricka fler än fyra glas vid samma tillfälle. Vi behöver också låta kroppen återhämta sig och därför inte dricka för ofta.

Ibland ska man helt avstå alkohol, exempelvis under graviditet, på jobbet och i trafiken. Det gäller också för den som har vissa sjukdomar eller äter vissa mediciner (4)

Större risker för äldre

Eftersom kroppen förändras med åldern påverkas äldre personer mer av alkohol – och bör därför vara extra försiktiga. Med åldern minskar ofta kroppsvikten vilket gör att alkoholhalten i blodet blir högre när man dricker samma mängd som tidigare. Förändringar av leverns funktion, medicinering och långsammare reaktioner är också förknippat med en större risk för alkoholrelaterade skador.

För att minska riskerna för hälsan, finns en rekommendation om en gräns på ett standardglas eller mindre per dag i genomsnitt och inte mer än två standardglas på en och samma dag, för äldre personer som väljer att dricka alkohol (5). Vad som menas med ”äldre” är såklart en definitionsfråga. I sammanhang där det talas om risker med alkohol och stigande ålder, hänvisas ofta till personer över 65 år.

Källor

 1. Folkhälsomyndigheten
 2. CAN
 3. 1177
 4. Rapporten ”Alkoholkonsumtion och risknivåer”. Centrum för epidemilogi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting
 5. Rapporten ”Alkohol och samhället: Alkohol och äldre”. Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, CERA & IOGT-NTO.

Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

 • Alkoholprofilen

  Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

 • Alkoholsnacket

  Är du orolig för någons alkoholvanor? Alkoholsnacket är en digital tjänst där du kan få tips och råd hur du tar samtalet.

 • Alkohollinjen

  Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Ring så får du prata med utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

 • Alkoholhjälpen

  För dig som vill läsa och diskutera frågor kring förändrade alkoholvanor med andra användare och rådgivare finns Alkoholhjälpen.