Riskbruk och beroende

Somliga kan ha en sund relation till alkoholen i hela livet, medan andra blir beroende redan som unga. Vem som kommer drabbas eller inte går inte att veta i förväg. Därför är det viktigt för alla att tänka sig för.

Åtta av tio vuxna svenskar dricker alkohol, och de allra flesta gör det med måtta. Men ungefär 16 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har ett riskbruk, det vill säga att de dricker så mycket och ofta att de riskerar att ta skada, fysiskt, psykiskt eller socialt av sin alkoholkonsumtion (1).

Alkoholberoende

Eftersom kroppen vänjer sig vid ett regelbundet intag av alkohol, så riskerar man att utveckla ett alkoholberoende om man dricker stora mängder alkohol under en längre tid. Man räknar idag med att omkring 310 000 svenskar är alkoholberoende (2). Två tredjedelar av dem är män. Detta trots att det går fortare för en kvinna än en man att bli beroende – ungefär hälften så lång tid, och ännu kortare för den som är ung.

Ärftlighet och livssituation

Det går inte att säga hur lång tid eller hur mycket du behöver dricka för att bli beroende, eftersom alla är olika känsliga. Ärftliga faktorer spelar in – vissa gener gör somliga mer sårbara för alkohol – men även miljö och livssituation påverkar (3). Stress, oro, ångest kan göra att man frestas att dricka mer. Och många anpassar också sitt eget drickande efter vännernas alkoholvanor.

Det kan vara svårt för någon som är beroende att sluta dricka på egen hand, men med professionell hjälp når man ofta goda resultat.  

Riskbruk

Ordet ”riskbruk” används ofta när det skrivs och pratas om hur svenskarna dricker. Med själva ordet menas att någon dricker så mycket alkohol att det medför en ökad risk för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

För att ange ett riskbruk i mängd alkoholdryck används ofta den här definitionen (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol):

 • Om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
 • Om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka

Eller:

 • Om en man dricker mer än 5 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • Om en kvinna dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle

Även lägre alkoholkonsumtion kan vara ett riskbruk, exempelvis under graviditet, i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem som har ökad känslighet för alkohol (4).

Funderar du över dina alkoholvanor?

I vårt självtest Alkoholprofilen får du veta mer om hur dina alkoholvanor påverkar dig och andra.

Källor

 1. Folkhälsomyndigheten
 2. CAN
 3. 1177
 4. Riddargatan 1

Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

 • Alkoholprofilen

  Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

 • Alkohollinjen

  Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du prata med utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

 • Alkoholhjälpen

  För dig som vill läsa och diskutera frågor kring förändrade alkoholvanor med andra användare och rådgivare finns alkoholhjälpen.