Alkoholen i samhället

Introduktion

Målet för svensk alkoholpolitik är att värna om folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. 

För att uppnå målet finns bland annat detaljhandelsmonopol, åldersgränser, serveringsregler för restauranger, införselregler och alkoholskatt. För alkohol är inte vilken vara som helst.

Samhällets kostnader för de skador alkoholen orsakar beräknas till 45 miljarder per år*. Till detta kommer det mänskliga lidandet vid alkoholproblem och alkoholrelaterade olyckor, som naturligtvis inte går att mäta i pengar.

* Källa: CAN, Frågor och svar om alkohol