Ungdomars drickande förr och nu

Hur många ungdomar som dricker alkohol har förändrats över åren. I Sverige har man sedan 1970-talet tagit reda på hur många skolelever som dricker alkohol, och i så fall hur ofta och hur mycket. De senaste åren har drickandet legat på låga nivåer.

UNGDOMAR I HÖGSTADIET

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, undersöker årligen skolelevers användning av alkohol och andra droger. I årets undersökningen svarar 42 procent av tjejerna och 33 procent av killarna i nian att de druckit alkohol under det senaste året. Det innebär att drickandet på högstadiet fortsatt är på låga nivåer. Bland niondeklassare har trenden med minskat drickande stannat av de senaste åren. Men sedan 2021 syns återigen en minskning.

UNGDOMAR I GYMNASIET

Bland elever i gymnasiets årskurs 2 svarar 67 procent att de dricker alkohol. Fler tjejer (71 procent) än killar (64 procent) dricker alkohol. Sett ur ett längre perspektiv har det hänt mycket även med gymnasieelevers vanor. År 2004 svarade nästan 90 procent av eleverna i tvåan på gymnasiet att de drack alkohol.

Diagram över andelen alkoholkonsumenter

FÄRRE BLIR BERUSADE FÖRE 14 ÅR

Andelen elever i nian som varit berusade före de fyllt 14 år har minskat från cirka 20 procent år 2000 till sex procent i årets undersökning.

FÄRRE DRICKER

Att tonåringar dricker mindre är inte unikt för Sverige. Samma trend syns i flera europeiska och engelsktalande länder. Läs mer om det i avsnittet ”Ungdomar som inte dricker”.

FÖRÄLDRARS ROLL ÄR VIKTIG

Att det går åt rätt håll betyder inte att alkohol bland unga inte längre är ett problem. För att den positiva trenden med minskat drickande bland unga ska hålla i sig behövs insatser både från samhället och från engagerade föräldrar. Kom ihåg att din roll som förälder är mycket betydelsefull.

Tonåriga kompisar i trappa
Foto: Pablo Frisk

Mer att läsa om samma ämne

Bra kontakter och mer info

Ibland är det skönt att prata med någon annan. Det finns många organisationer med stor erfarenhet av att lyssna på och stötta föräldrar och ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas där för ungdomar. Här är några förslag. 

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida