Ungdomars drickande förr och nu

Varje år gör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, en undersökning om skolelevers användning av alkohol och andra droger. Då tar man bland annat reda på hur många ungdomar i nian och tvåan på gymnasiet som dricker alkohol, och i så fall hur ofta och hur mycket. På grund av coronapandemin kunde inte undersökningen genomföras i gymnasiet under 2020. Därför berättar vi om hur det såg ut bland gymnasieelever 2019, när undersökningen senast genomfördes med dem.

ALLA ANDRA DRICKER INTE

Antalet elever i nian som dricker har minskat kraftigt sedan år 2000. I den senaste undersökningen var det fler tjejer än killar som svarade att de dricker alkohol – 48 procent av tjejerna och 38 procent av killarna.  Det är bland de lägsta siffrorna som uppmätts sedan undersökningen startade 1971. Det betyder att det är fler elever i nian som avstår från att dricka alkohol än som dricker. Andelen elever i gymnasiets årskurs 2 som dricker har också minskat. Från nästan 90 procent (år 2004) till 69 procent (år 2019). Det är alltså inte sant att »alla andra dricker«.

FÄRRE BLIR BERUSADE FÖRE 14 ÅRS ÅLDER

Andelen elever i nian som varit berusade före 14 års ålder har minskat från cirka 20 procent (år 2000) till 5 procent i årets undersökning.

FÖRÄLDRARS ROLL ÄR VIKTIG

Att det går åt rätt håll betyder inte att allt är bra. Den positiva utvecklingen med minskat drickande bland ungdomar vi sett de senaste åren verkar ha stannat av eller ökat något. Men det går att göra skillnad. Det är med insatser från föräldrar och samhället som antalet drickande ungdomar kan fortsätta att minska. Din roll som förälder är mycket betydelsefull.

Mer att läsa om samma ämne

Tonåringars alkoholvanor

Dels är det olagligt att langa alkohol, dels tycker de flesta vuxna att alkohol är något som tonåringar ska låta bli. Så varifrån får ungdomar alkohol? Hur mycket dricker de? Och på vilka sätt kan de råka illa ut i samband med alkohol?

Bra kontakter och mer info

Ibland kan det kännas skönt att prata med någon som vet lite mer om tonåringar och alkohol eller vad det nu kan vara. Det finns flera organisationer som du kan kontakta när du känner att du behöver hjälp. Vissa vänder sig till vuxna, andra till ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas till för ungdomar. Det kan vara att delta i nattvandringar, göra det lättare för dem att säga nej eller på andra sätt hjälpa till att skapa en smartare syn på alkohol.

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tonåringar och alkohol

Det finns många funderingar som lätt kan uppstå när ditt barn blir tonåring. Men först och främst: hur tänker ungdomar själva om drickande? Och varför är det farligare att dricka alkohol i tonåren än som vuxen?

Våga vara vuxen

Kanske du ibland känner dig maktlös som tonårsförälder. Men det finns mycket du kan göra. Som att alltid visa att du bryr dig, finns där och gärna lyssnar. Ofta är det också viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Föräldrafritt

Festivaler, hemmafester och utlandsresor är exempel på situationer där det sällan är vuxna närvarande. Som förälder finns det en hel del som det är viktigt att du har koll på och kan hjälpa din tonåring att hantera.

Nej eller okej?

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din tonåring att själv ta ställning eller göra som du bestämt. Fundera också på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Livet som tonåring

Tonåren är en väldigt speciell tid i livet. Man befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxen och det är mycket nytt att ta ställning till: skola, kompisar, sena kvällar, sex, fest och – inte minst – alkohol.

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida