Bra kontakter för vuxna

Socialtjänsten
Här arbetar socialarbetare som är vana att prata med ungdomar och föräldrar om alla sorters frågor. Du hittar kontaktuppgifter på din kommuns hemsida.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Hit kan du vända dig när du vill ha stöd av en psykolog eller läkare. Sök på nätet och kontakta mottagningen i ditt område.

Alkoholhjälpen
Tel: 020-84 44 48. För dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Läs mer på alkohhjälpen.se

BRIS vuxentelefon
Tel: 077-150 50 50. Tar emot samtal från vuxna som vill prata om saker som rör barn och unga. Läs mer på bris.se.

Föräldralinjen hos Mind
Tel: 020-85 20 00. För dig som vill bolla din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Läs mer på mind.se.

Bra kontakter för ungdomar

Ungdomsmottagningar
För alla mellan 13 och 25 år. Här får man svar på frågor om bland annat relationer, sex, alkohol och droger. På umo.se finns telefonnummer till alla mottagningar i landet.

BRIS telefon och chatt
Tel: 116 111. Ring, chatta eller mejla med en kurator. För alla under 18 år. Läs mer på bris.se.

jourhavandekompis.se
Chattjour hos Röda Korsets ungdomsförbund, för unga upp till 25 år.

teamtilia.se
Arbetar för psykisk hälsa, med chatt för alla som behöver någon att prata med.

killar.se
Stöd för killar mellan 10-20 år, med mottagning och chatt.

tjejzonen.se
Stöd för tjejer upp till 25 år, med bland annat storasystersverksamhet och chatt.

maskrosbarn.org
Stöttar ungdomar som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har problem med alkohol. Erbjuder bland annat chatt och samtalsstöd.

tryggabarnen.org
Tel: 070-47 77 910. För unga som lever nära någon som har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt. Går att ringa till eller chatta med på Snapchat.

Mer läsning för vuxna  

folkhälsomyndigheten.se
Här finns fakta, nyheter och statistik om alkohol och andra droger.

can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Fakta om alkohol och andra droger.

1177.se
Hos vårdguiden finns information och stöd som rör alkohol och andra droger.

alkoholhjälpen.se
Tips och råd för den som oroar sig över sin egen eller andras alkoholkonsumtion.

omsystembolaget.se
Information och fakta om alkohol och hälsa. Mer om langning via sociala medier finns i materialet ”Hink finns”.

nonsmoking.se
Information och stöd för att ungdomar ska avstå från tobak.

svenskarnaochinternet.se
Information och fakta om nätet och sociala kanaler.

fmn.se
Föräldraföreningen mot narkotika med information och stöd för anhöriga.

cannabishjälpen.se
Information och stöd för alla som berörs av cannabis.

mind.se
Ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.

raddabarnen.se 
Information och stöd för föräldrar och andra i ungas närhet. Erbjuder flera handböcker för föräldrar.

friends.se
Här finns fakta, råd och stöd om bland annat utsatthet, mobbing och ensamhet.

fullkoll.nu
Fakta och stöd kring alkohol, droger och din tonåring. Drivs av länsstyrelserna.

Mer läsning för ungdomar

umo.se
Ungdomsmottagningen på nätet. Information och stöd till ungdomar i många frågor, bland annat alkohol, tobak och andra droger.

drugsmart.se
Information och diskussionsforum om alkohol, cannabis, tobak och andra droger.

ungadrogforebyggare.se
Ideell organisation av unga som arbetar drogförebyggande med kunskapsspridning och opinionsbildning.

bris.se
Här kan barn och unga kan läsa om sina rättigheter, få svar på vanliga frågor och stöd i olika situationer.

cannabishjälpen.se
Information och stöd för alla som berörs av cannabis, till exempel om man är orolig för en kompis.

ung.psykologiguiden.se
Information och stöd om psykologi och psykisk hälsa, för unga mellan 13-19 år.