Andra droger och substanser

Det pratas ibland om att alkohol är en inkörsport till narkotika. Att ungdomar som dricker alkohol kommer leta efter starkare kickar och till slut prova starka droger. Lyckligtvis stämmer det inte. De flesta ungdomar funderar inte ens på att testa narkotika. Däremot är det exempelvis vanligare bland de som är högkonsumenter av alkohol eller som röker tobak att även röka cannabis.

TOBAK

Precis som alkohol ökar nikotin produktionen av dopamin. Det gör att man känner sig glad och mår bra. Men nikotin är starkt beroendeframkallande och påverkar kroppen mycket. Det kan bland annat ge ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck och sämre kondition. Minne och inlärning påverkas också negativt. Tidigare har man trott att de som blir beroende av nikotin är de som använder tobak varje dag. Men forskning visar att man kan bli beroende även om man inte röker eller snusar varje dag.

RÖKNING OCH SNUSNING

11 procent av tjejerna och 8 procent av killarna i nian uppger att de röker. Motsvarande andel i årskurs 2 på gymnasiet (2019) var 21 procent av tjejerna och 20 procent av killarna. Fler än 6 av 10 vill sluta röka, men de flesta svarar att det ska ske »i framtiden«. Som tonåring är det svårt att förstå att det kommer bli besvärligare för varje år och att det till slut kan vara bland det svåraste man kan göra. Andelen som snusar har minskat under 2000-talet, men de senaste åren syns en ökning. Det är mer vanligt bland killarna, men ökningen sker både bland tjejer och killar. 2020 svarade 13 procent av killarna och 7 procent av tjejerna i nian att de snusade. Motsvarande andel bland gymnasieelever (2019) var 22 procent av killarna och 10 procent av tjejerna.

Om mina föräldrar tjatar för mycket slutar jag lyssna.

Noah 15 år, Göteborg

FÖRÄLDRAR OCH TOBAK

Om du som vuxen röker eller snusar, försök ändå argumentera för att ditt barn inte ska börja göra det. Och vem vet, kanske kan den eventuellt förestående diskussionen vara ett bra skäl för dig att sluta själv.

E-CIGARETTER

Elektroniska cigaretter är en relativt ny produkt som ökat snabbt i popularitet bland unga. 2020 uppgav en tredjedel av alla niondeklassare att de någon gång använt e-cigaretter. E-vätskorna som andas in innehåller ofta nikotin, men också tillsatser som kan vara skadliga för hälsan. Åldersgränsen för e-cigaretter är 18 år, samma som för vanliga cigaretter.

ALL NARKOTIKA ÄR OLAGLIG

I Sverige är det olagligt att köpa, sälja, använda, framställa eller inneha narkotika och narkotikaklassade läkemedel utan recept. I en del andra länder har man idag en mer tillåtande attityd till exempelvis cannabis. Men i Sverige är den olaglig, för både ungdomar och vuxna.

VAR FÅR DE NARKOTIKA IFRÅN?

Vanligast för ungdomar som använt narkotika, är att få tag på den via kompisar och pojk- eller flickvän. Knappt hälften i nian anger den källan. Näst vanligast är langare eller bekanta. Ju oftare man använder narkotika, desto vanligare är det att man köper från langare eller beställer via internet.

Jag skulle aldrig prova droger. Frågar någon skulle jag bara gå därifrån.

Ida 15 år, Örebro

HUR PÅVERKAS KROPPEN?

Cannabis och andra sorters narkotika påverkar hjärnan. Man kan få koncentrationssvårigheter, sämre minne och försämrad inlärningsförmåga. Dåligt för vem som helst, men kanske allra värst för någon som går i skolan. Dessutom är unga människors hjärnor extra känsliga vilket gör att de skadas än mer än vuxna.

CANNABIS – DEN VANLIGASTE NARKOTIKAN

Cannabis (marijuana eller hasch) är den vanligaste narkotikan i Sverige. Bland elev i nian svarade 6 procent av tjejerna och 9 procent av killarna att de någon gång använt narkotika. Det är ännu vanligare bland elever i årskurs 2, 13 procent av tjejerna och 19 procent av killarna (2019) uppger att de använt narkotika. Av dessa elever hade omkring 9 av 10 rökt just cannabis.

KAN MAN BLI BEROENDE AV CANNABIS?

Absolut. Ungefär 1 av 10 som någon gång använt cannabis och 1 av 6 som börjar bruka cannabis i tidig ålder, utvecklar ett beroende. Bland de som brukar dagligen utvecklar hälften ett beroende.

LÄKEMEDEL

Många läkemedel är klassade som narkotika eftersom de kan framkalla rus och beroende. 5 procent av niondeklassarna har någon gång använt sömnmedel, lugnande medel, smärtstillande- eller centralstimulerande läkemedel. Omkring 3 procent av eleverna i nian (2020) och 4 procent av gymnasieeleverna (2019) har kombinerat alkohol med läkemedel i berusningssyfte. 8 procent av niondeklassarna är narkotikaerfarna, om man inkluderar de som någon gång också använt narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination. Tips på organisationer att kontakta för mer information om andra droger hittar du på sidan 134–135.

Mer att läsa om samma ämne

Livet som tonåring

Tonåren är en väldigt speciell tid i livet. Man befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxen och det är mycket nytt att ta ställning till: skola, kompisar, sena kvällar, sex, fest och – inte minst – alkohol.

Bra kontakter och mer info

Ibland kan det kännas skönt att prata med någon som vet lite mer om tonåringar och alkohol eller vad det nu kan vara. Det finns flera organisationer som du kan kontakta när du känner att du behöver hjälp. Vissa vänder sig till vuxna, andra till ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas till för ungdomar. Det kan vara att delta i nattvandringar, göra det lättare för dem att säga nej eller på andra sätt hjälpa till att skapa en smartare syn på alkohol.

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tonåringar och alkohol

Det finns många funderingar som lätt kan uppstå när ditt barn blir tonåring. Men först och främst: hur tänker ungdomar själva om drickande? Och varför är det farligare att dricka alkohol i tonåren än som vuxen?

Våga vara vuxen

Kanske du ibland känner dig maktlös som tonårsförälder. Men det finns mycket du kan göra. Som att alltid visa att du bryr dig, finns där och gärna lyssnar. Ofta är det också viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Föräldrafritt

Festivaler, hemmafester och utlandsresor är exempel på situationer där det sällan är vuxna närvarande. Som förälder finns det en hel del som det är viktigt att du har koll på och kan hjälpa din tonåring att hantera.

Nej eller okej?

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din tonåring att själv ta ställning eller göra som du bestämt. Fundera också på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Tonåringars alkoholvanor

Dels är det olagligt att langa alkohol, dels tycker de flesta vuxna att alkohol är något som tonåringar ska låta bli. Så varifrån får ungdomar alkohol? Hur mycket dricker de? Och på vilka sätt kan de råka illa ut i samband med alkohol?

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida