Andra droger

Under 2000­-talet har både alkoholkonsumtionen och tobaksanvändningen minskat bland ungdomar. Användningen av narkotika har varit mer oförändrad. Det pratas ibland om att alkohol är en inkörsport till narkotika. Att de som dricker i tonåren kommer leta efter starkare kickar och till slut prova heroin. Lyckligtvis stämmer det inte. De flesta ungdomar som dricker funderar inte ens på att testa narkotika. Däremot vet man till exempel att det är betydligt vanligare bland de som är högkonsumenter av alkohol eller som röker tobak att även röka cannabis.

Tobak – snabbt beroendeframkallande

Precis som alkohol ökar nikotin produktionen av dopamin. Det gör att man känner sig glad och mår bra. Men nikotin är ännu mer beroendeframkallande än alkohol. Tidigare har man trott att de som blir beroende av nikotin är de som använder tobak varje dag. Men forskning visar att man som tonåring kan bli beroende av nikotin även om man bara röker eller snusar på helgerna. Nikotin kan bland annat ge ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck och sämre kondition. Minne och inlärning påverkas också negativt.

Rökning och snusning

9 procent av killarna och 13 procent av tjejerna i nian – och 19 procent av killarna och 26 procent av tjejerna i gymnasiet – uppger att de röker. Fler än 6 av 10 vill sluta röka, men de flesta svarar att det ska ske »i framtiden«. Som tonåring är det svårt att förstå att det kommer bli besvärligare för varje år och att det till slut kan vara bland det svåraste man kan göra. Andelen som snusar har varit relativt oförändrad de senaste åren. 2018 svarade 10 procent av killarna och 3 procent av tjejerna i nian att de snusade. Motsvarande andel bland gymnasieelever är 21 procent av killarna och 6 procent av tjejerna.

Föräldrar och tobak

Du som är vuxen och som röker eller snusar kan såklart fortsätta med det. Men försök ändå argumentera för att ditt barn inte ska börja göra det. Och vem vet, kanske kan den eventuellt förestående diskussionen vara ett bra skäl för dig att sluta själv.

Cannabis – den vanligaste narkotikan

Cannabis (marijuana eller hasch) är den i särklass vanligaste narkotikan i Sverige. 2018 svarade 8 procent av killarna och 6 procent av tjejerna i nian att de någon gång använt något narkotikapreparat. Jämfört med niorna är det mer än dubbelt så vanligt att eleverna i gymnasiets årskurs 2 använt narkotika (17 procent av killarna och 14 procent av tjejerna). Av dessa hade fler än 9 av 10 rökt just cannabis.

All narkotika är olaglig

I Sverige är det olagligt att köpa, sälja, använda, framställa eller inneha narkotika och narkotikaklassade läkemedel utan recept. I ett fåtal andra länder har man idag en mer tillåtande attityd till exempelvis cannabis, men i Sverige är den olaglig – för både unga och vuxna.

Var får de narkotika ifrån?

Vanligast för ungdomar som använt narkotika, är att få tag på den via kompisar och pojk- eller flickvänner. Drygt hälften i nian och 6 av 10 gymnasieelever anger den källan. Näst vanligast är langare eller bekanta. Ju oftare man använder narkotika, desto vanligare är det att man köper från langare eller beställer via internet.

Hur påverkas kroppen?

Cannabis och andra sorters narkotika påverkar hjärnan. Man kan få koncentrationssvårigheter, sämre minne och försämrad inlärningsförmåga. Dåligt för vem som helst, men kanske allra värst för någon som går i skolan. Dessutom är unga människors hjärnor extra känsliga vilket gör att de skadas än mer än vuxna.

Kan man bli beroende av cannabis?

Absolut. Ungefär 1 av 10 som någon gång använt cannabis, och 1 av 6 som börjar bruka cannabis i tidig ålder, utvecklar ett beroende. Bland de som brukar dagligen utvecklar var tredje ett beroende.

E-cigaretter

Elektroniska cigaretter är en relativt ny produkt som ökat snabbt i popularitet bland unga. 2018 uppgav nära en tredjedel av alla niondeklassare och fler än 4 av 10 gymnasielever att de någon gång använt e-cigaretter. E-vätskorna som andas in innehåller ofta nikotin, men också tillsatser som är skadliga för hälsan. Åldersgränsen för e-cigaretter är 18 år, samma som för vanliga cigaretter.

Läkemedel

Många läkemedel är klassade som narkotika eftersom de kan framkalla rus och beroende. 6 procent av niondeklassarna och 8 procent av eleverna i gymnasiets årskurs 2 har någon gång använt sömn-/lugnande medel eller smärtstillande läkemedel utan läkarordination. Omkring 3 procent av eleverna i nian och 5 procent av gymnasieeleverna har kombinerat alkohol med läkemedel i berusningssyfte. Att ha gjort detta är nästan dubbelt så vanligt bland tjejer jämfört med killar. Tips på organisationer att kontakta för mer information om andra droger hittar du här.

Mer att läsa om samma ämne

Livet som tonåring

Tonåren är en väldigt speciell tid i livet. Man befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxen och det är mycket nytt att ta ställning till: skola, kompisar, sena kvällar, sex, fest och – inte minst – alkohol.

Bra kontakter och mer info

Ibland kan det kännas skönt att prata med någon som vet lite mer om tonåringar och alkohol eller vad det nu kan vara. Det finns flera organisationer som du kan kontakta när du känner att du behöver hjälp. Vissa vänder sig till vuxna, andra till ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas till för ungdomar. Det kan vara att delta i nattvandringar, göra det lättare för dem att säga nej eller på andra sätt hjälpa till att skapa en smartare syn på alkohol.

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tonåringar och alkohol

Det finns många funderingar som lätt kan uppstå när ditt barn blir tonåring. Men först och främst: hur tänker ungdomar själva om drickande? Och varför är det farligare att dricka alkohol i tonåren än som vuxen?

Våga vara vuxen

Kanske du ibland känner dig maktlös som tonårsförälder. Men det finns mycket du kan göra. Som att alltid visa att du bryr dig, finns där och gärna lyssnar. Ofta är det också viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Föräldrafritt

Festivaler, hemmafester och utlandsresor är exempel på situationer där det sällan är vuxna närvarande. Som förälder finns det en hel del som det är viktigt att du har koll på och kan hjälpa din tonåring att hantera.

Nej eller okej?

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din tonåring att själv ta ställning eller göra som du bestämt. Fundera också på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Tonåringars alkoholvanor

Dels är det olagligt att langa alkohol, dels tycker de flesta vuxna att alkohol är något som tonåringar ska låta bli. Så varifrån får ungdomar alkohol? Hur mycket dricker de? Och på vilka sätt kan de råka illa ut i samband med alkohol?

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida