Alkohol och könsnormer

Medvetna och omedvetna uppfattningarna om vad som ses som manligt och kvinnligt påverkar oss dagligen. Många sociala sammanhang förknippas med alkohol. Hur påverkar då normer om kön hur vi agerar runt alkohol?

Ladda ner rapporten (PDF)

”Alkohol och könsnormer – en konflikt mellan olika ideal” uppmärksammar sambandet mellan alkohol och könsnormer. Det är en fråga som vi tror påverkar alla människor. Men kanske särskilt unga vuxna.

Rapporten bygger på tidigare forskning, en ny undersökning med unga vuxna och intervjuer med experter på ämnet. Vi vill öka medvetenheten om de normer som finns kring alkohol och kön – och få fler att prata om dem.

Panelsamtal för mer fördjupning

Se ett samtal där tre experter ger sitt perspektiv i frågan. Till vår Youtubekanal.

”Även om jämställdhet mellan kvinnor och män har ökat, har kulturella normer hela tiden kontrollerat kvinnors drickande mer. Populistiska strömningar nu betonar traditionella könsroller.” (1)

Så ser unga vuxna på alkohol och kön

Undersökningen med 1000 unga vuxna, som gjordes för rapporten, visar att normer kopplat till alkohol ser olika ut för män och kvinnor.

  • 60 procent upplever att det finns olika förväntningar på hur män och kvinnor ska dricka.
  • 70 procent tycker att det är manligt att dricka mycket och kunna hantera det.
  • 70 procent tror att kvinnor undviker att dricka och bli berusade för att hantera risker eller riskfyllda situationer.

Samtidigt som undersökningen visar att kvinnor undviker att dricka för att kunna hantera risker, finns en uppfattning om att den som dricker är fri och jämställd. Det skapar en krock mellan olika ideal.

Alkohol som ursäkt

Redan vid små mängder alkohol påverkas omdömet, tankeförmågan och reaktionsförmågan. För många fungerar alkohol som ett socialt smörjmedel som kan underlätta kontakt med andra. Samtidigt svarar 73 procent att både män och kvinnor använder alkohol för att ursäkta dåligt beteende. 

Ladda ner rapporten

Alkohol och könsnormer – en konflikt mellan olika ideal

Källor

  1. Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Mer information

Tidigare rapport från IQ

Hur skapar vi normförändringar i vardagen?

Få tips i Make Equals tipsbank