Många påverkas av andras alkoholvanor

Även om inte ditt barn, partner eller vän själva riskerar att få i sig själva alkoholen, kan de påverkas när du dricker. En nordisk studie visar att var fjärde person har upplevt någon sorts skada på grund av andras alkoholvanor. (1)

Barn drabbas extra hårt

Barn till någon som miss- eller riskbrukar alkohol drabbas extra hårt. Att växa upp med en förälder som dricker för mycket kan ha stor påverkan på barns trygghet och utveckling. Livet kantas många gånger av bråk, konflikter och lögner. För barn kan alkoholproblem i familjen också innebära att inte får vara just barn utan behöva ta ansvar för sådant som en påverkad förälder inte klarar av. (2) När föräldrar dricker för mycket finns också en ökad risk för att barnet själv ska få problem med alkohol i framtiden. (3)

Bara i Sverige växer cirka 320 000 barn upp i en familj där minst en förälder dricker för mycket (4), och drygt 4 procent av alla svenska barn har en förälder som behövt vård för sitt drickande. (5)

Vuxna i barns närhet behöver hjälpas åt för att stötta de barn som far illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. På barndomutanbaksmälla.se finns råd om vad man kan göra.

Tar skada redan i magen

Om du vill bli med barn är det bästa att sluta dricka redan innan du blir gravid. Fostret kan påverkas under hela graviditeten. Även om moderkakan har till uppgift att hindra skadliga ämnen från att nå fostret kan alkoholen passera den. Det ofödda barnet är mycket känsligare än en vuxen och när alkoholen påfrestar de små organen, framförallt hjärnan, kan det lätt bli skador. En bebis som utsatts för alkohol i magen kan få Fetalt alkoholsyndrom, en diagnos som innebär kognitiva problem, låg födelsevikt och specifika ansiktsdrag. Idag drabbas omkring tusen barn per år av skador kopplade till mammans alkoholkonsumtion. (6)

Våld i nära relationer

Även vuxna skadas när en eller båda i en relation dricker. Psykiska problem, såsom depression är vanligt, men också andra hälsoproblem. Risken att utsätta sin partner för psykisk och fysisk våld ökar också med alkoholkonsumtionen, eftersom hjärnan påverkas och impulskontrollen blir sämre. Den som utsätts för våld kan ha svårt att själv ta sig ur sin situation. Därför är det viktigt att agera om du är orolig för någon. (7)

Vad menas med anhörig och medberoende?

En anhörig är i regel en familjemedlem, släkting eller nära vän som påverkas av de omständigheter som uppstår runt en person som har problem med alkohol eller andra droger.

Termen ”medberoende” används för att beskriva ett tillstånd där en anhörig till en person som är beroende helt upptas av att anpassa sig och sitt beteende efter den beroende.

För att få stöd och inte hamna i ett medberoende är det viktigt att be om hjälp när någons alkoholvanor påverkar ens eget liv på ett negativt sätt. Det finns hjälp att få på många platser. Ett första steg kan till exempel vara att vända sig till Alkoholhjälpens anhörigstöd. (8)

Olyckor och våld

Att drabbas av olyckor och våld, har en stark koppling till alkohol. I genomsnitt kör exempelvis 15 000 personer rattfulla i trafiken varje dag (9) och av de olyckor där någon omkommer beräknas alkohol ligga bakom 30 procent. (10)

Bland många andra brott som också har koppling till alkohol är misshandel det tydligaste exemplet. Över 60 procent av gärningsmännen vid en misshandel uppger att de varit berusade när det hände. (13) Vid sexualbrott är motsvarade siffra 55 procent. (11)Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

Alkoholprofilen

Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

Testa dina vanor

ALKOHOLSNACKET

Är du orolig för en annan vuxens alkoholvanor? Ta hjälp av IQs digitala tjänst Alkoholsnacket.

Till tjänsten

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt