Vad är Tonårsparlören?

En handbok för föräldrar, med fakta och tips om alkohol och annat som många funderar på när deras barn blir tonåringar. Tonårsparlören finns som tryckt bok, digitalt här på IQ.se och som ljudbok på Spotify (2021 års bok), på svenska och på engelska.

Varför görs Tonårsparlören? 

Många föräldrar tycker att det är svårt att veta hur de ska förhålla sig och prata om alkohol – och är oroliga för att deras barn ska råka illa ut. Med Tonårsparlören vill vi stötta föräldrar i att prata om alkohol hemma och hjälpa sina tonåringar att fatta egna, kloka beslut. Från undersökningar vet vi också att de allra flesta ungdomar tycker att det är bra att vuxna pratar om risker med alkohol – även om det inte alltid verkar så.

Till vem riktar sig Tonårsparlören?

Till tonårsföräldrar och andra vuxna i tonåringars närhet. Tonårsparlören är aktuell under hela tonårstiden och kan också användas av personer som arbetar alkoholförebyggande.

Vem står bakom Tonårsparlören?

Sedan 2013 är det vi på IQ som gör Tonårsparlören. Från början var det en statlig svensk kommitté, Alkoholkommittén, som gav ut boken. Kommittén fanns mellan 2001 – 2007 för att samordna insatser mot alkoholens skador. Efter Alkoholkommittén tog Folkhälsomyndigheten (dåvarande Folkhälsoinstitutet) över boken och 2013 gick uppdraget till IQ. När vi skriver boken samarbetar vi med psykologer, alkoholforskare och sakkunniga inom alkoholområdet. Vi hämtar också färsk statistik från flera undersökningar, bland andra CAN:s nationella skolundersökning.

Efter elva år hos IQ flyttar Tonårsparlören över till Systembolaget från 2024. Utgivningen av boken är planerad till augusti 2024.

Hur ofta ges boken ut?

En gång per år, inför valborg gavs boken ut av IQ.

Från 2024 kommer boken ges ut av Systembolaget, utgivningen är planerad till augusti 2024.

Vem får boken?

Vi på IQ skickar boken till föräldrar och vårdnadshavare med barn som fyller 14 år under året. I år, 2023, är det ungefär 122 000 hushåll som får boken. Boken skickas till den adress där barnet är folkbokförd. Om föräldrarna bor på olika håll kan den förälder som inte fått hem boken få ett eget exemplar. Boken skickas också till personer som samordnar alkoholförebyggande arbete i kommun och län.

Hur kan jag jobba med boken?

För dig som möter föräldrar finns en sida med material för att uppmärksamma och jobba med boken på olika sätt – gratis och fritt att använda.

Varför handlar boken om alkohol och inte andra droger?

Alkohol är den drog som överlägset flest ungdomar testar i tonåren. IQs uppdrag är också att arbeta just alkoholförebyggande. Men, Tonårsparlören innehåller ett avsnitt om andra droger och substanser, samt en sida med hänvisningar för vidare läsning och stöd när det gäller andra droger.

Hur beställer jag böcker?

Upplagan är tyvärr slut och kan därför inte längre beställas, men Tonårsparlören finns att läsa här.

Har du inte fått svar på din fråga?

Mejla till info@iq.se.