Om IQ

Om IQ

Alkohol kan vara gott och öka trivseln. Men den ställer också till väldigt många problem. För de som dricker, för de som finns intill och för samhället. Därför finns IQ, med visionen om ett samhälle där alkohol njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. 

Uppdraget

Vårt uppdrag är att verka för ett smartare förhållningssätt till alkohol genom att med kunskap och kommunikation skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring eget och andras drickande. Därmed bidrar vi till att minska alkoholens skadeverkningar i samhället. 

IQ vill att alkoholdrycker ska vara helt borta från vissa områden – trafiken, graviditeten, på arbetet och bland barn och ungdomar.

Vår vision

IQ arbetar för att förverkliga visionen om:

     Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Vad vi gör

IQ arbetar inom tre verksamhetsområden: Kunskap, Kommunikation och Nätverk.

KUNSKAP

IQ tar fram och presenterar ny kunskap om attityder och olika aspekter inom alkoholfrågan. Vi inhämtar och paketerar befintlig kunskap och sprider den med hjälp av kommunikationsinsatser och via vårt nätverk. 

KOMMUNIKATION

IQs kommunikationsinsatser och aktiviteter till utvalda målgrupper syftar till att skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring olika aspekter av alkohol. Här återfinns till exempel IQs egna kanaler, breda kampanjer i köpt media, pr-insatser och framtagning av olika verktyg som bidrar till ett smartare förhållningssätt till alkohol. 

NÄTVERK

IQ samlar personer och aktörer som på olika sätt verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Nätverket är ett forum för utbyte av kunskap, erfarenheter och inspiration. Nätverket bidrar till IQs inhämtning av kunskap, och till att inspirera fler att göra mer. 

Företaget IQ

IQ-initiativet AB startade i maj 2005 och har sitt kontor i Stockholm. 

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget AB.

Organisationsnummer: 55 66 80-98 92


Vi som arbetar på IQ

Jenny  Öhrn Segolsson
Jenny Öhrn Segolsson, Digital skribent & strateg

[email:9;4;13;13;24;54;8;16;55;18;4;]


Karin Hagman
Karin Hagman, vd

[email:10;0;17;8;13;55;7;0;6;12;0;13;54;8;16;55;18;4;]


Karin Wallby Nici
Karin Wallby Nici , Projektledare Nätverk

[email:10;0;17;8;13;54;8;16;55;18;4;]


Linda Johansson
Linda Johansson, Projektledare Kommunikation

[email:11;8;13;3;0;54;8;16;55;18;4;]


Mats Mehlberg
Mats Mehlberg, Pressansvarig

[email:12;0;19;18;54;8;16;55;18;4;]


Sara Dinwiddie
Sara Dinwiddie, Ansvarig Nätverk

[email:18;0;17;0;54;8;16;55;18;4;]


Selena Bahto Sehic
Selena Bahto Sehic, Kontorsansvarig & Sociala medier-redaktör

[email:18;4;11;4;13;0;54;8;16;55;18;4;]


Åsa Markén
Åsa Markén, Kommunikationsansvarig

[email:0;18;0;54;8;16;55;18;4;]


Styrelse

Tobias Frohm
Tobias Frohm, Styrelseordförande

Tobias Frohm är personaldirektör på Systembolaget och har lång erfarenhet av HR-frågor. Han har tidigare arbetat som HR-direktör på Lernia AB, HR Lead Sweden på Accenture samt varit chef för Consultus Leadership Partner AB.


Göran Johnsson
Göran Johnsson

Göran Johnsson var förbundsordförande i Metall 1993-2005. Han är ordförande i Produktionslyftet, Vinnovaprogrammet Hållbar Produktionsteknik, Nätverket Arbetsplatsnära FoU, Rådhusgruppen City samt styrelseledamot i Elanders AB.


Kristina Ljungros
Kristina Ljungros

Kristina Ljungros arbetar som konsult med ett längre uppdrag av nobelpristagare Kailash Satyarthi. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och moderator i frågor som styrelsearbete samt opinions- och påverkansarbete. Tidigare har Kristina varit förbundsordförande för RFSU, arbetat för Forum Syd och haft många utlandsuppdrag.


Jens Nordfält
Jens Nordfält

Jens Nordfält är assisterande professor vid Handelshögskolan i Stockholm, grundare av och tidigare rektor för Center for Retailing och forskningsansvarig vid ICAs forskningsstiftelse, Hakon Swenson Stiftelsen. Syftet är att arbeta för att höja statusen och utbildningsnivån inom handeln. I de flesta fallen handlar Jens forskning om konsumenternas beteende.


Sara Norell
Sara Norell

Sara Norell arbetar som inköpschef på Systembolaget sedan 2007. Rollen innebär att leda inköpsenheten inom verksamhetsområdet Varuförsörjning, som svarar för Systembolagets varuinköp. Tidigare har hon arbetat som direktör och chef på Arvid Nordquists och som Food & Beverage Manager inom Radisson SAS koncernen.


Petra Jankov
Petra Jankov

Petra Jankov har arbetat med opinionsbildning, strategier, kampanjer, kommunikation och sociala medier i idéburen verksamhet sedan 2001. Hon har bland annat varit digitalt ansvarig på TCO och är sedan februari 2018 digital projektledare för Demokratijubileet på Sveriges riksdag. Däremellan har Petra också skrivit och gett ut flera böcker.


Peter Allebeck
Peter Allebeck

Peter Allebeck är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, och ägnar sig huvudsakligen åt forskning om alkohol och narkotika. Han är också läkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Stockholms läns landsting, där han bidrar till folkhälsoarbetet i landstinget. Sedan 2014 arbetar han halvtid som huvudsekreterare på Forskningsrådet för arbete, hälsa och välfärd (Forte).


Peter Settman
Peter Settman

Peter Settman grundade 1989 produktionsbolaget Baluba där han var verksam under 25 år. Idag är han VD och Creative Director på det nystartade produktionsbolaget Brain Academy som skapar och finansierar både svenskt och internationellt drama.