Projekt 1356

Eldsjälar på cykel stöttar ungdomar i Malmö

De cyklar runt i Malmö kvälls- och nattetid för att stötta ungdomar och för att förebygga användning av alkohol och droger. De kallar sig ”cykelvandrare”.

Barn och ungdomars konsumtion av alkohol har minskat över tid och alkoholdebuten har skjutits upp. Men det finns fortfarande ungdomar som både nyttjar alkohol och droger i ung ålder. Om de här ungdomarna behöver extra vuxna för stöttning och trygghet, så vill cykelvandrarna vara där – helst innan det händer någonting.

Startades av en nattvandrare

Cykelvandringen startades i april 2018 för att finnas till hands som synliga och tillgängliga vuxna för ungdomar på stan i Malmö under kvälls/nattetid. Tanken är att kunna utgöra ett extra stöd för ungdomar i behov, och att kunna förebygga och avhjälpa fylla och droger, särskilt i tidig ålder.

Aktiviteten startades av Pontus Lindblad. Han har nattvandrat i Jönköping ända sedan han själv tog studenten. Redan då fanns idén om att nattvandra på cykel, men det var först när Pontus flyttade ner till det cykelvänliga Malmö som idén blev verklighet. Med cykeln som färdmedel är det möjligt att finnas tillgänglig över ett större område, och snabbt ta sig till områden där ungdomarna hänger och vuxna behövs som allra mest.

– Malmö har en mängd med diverse parker, en lång strand och det är på dessa områden ungdomar ofta är i rörelse. Att finnas där innan det händer är våra ledord och då är just cykeln ett bra hjälpmedel, berättar Pontus.

Med stöd av stiftelsen nattvandring.nu, som sponsras av E.ON, startade Pontus cykelvandringen. Totalt finns fem cyklar och oftast är det minst tre cyklar som är ute och nattvandrar. Cyklarna som används även idag fick de sponsrade.

Ibland vill någon bara ha följe hem

Cykelvandrarna känns igen på sina röda varselvästar märkta ”Nattvandring”. De cyklar genom olika delar av staden, oftast mellan klockan 20.00 till midnatt. Hur länge de är ute beror på situationen på stan, ibland slutar de tidigare och ibland är de ute längre. Är det varma sommardagar kan de röra sig kring stråket längs med Ribersborgsstranden, där många ungdomar hänger och badar långt in på småtimmarna. Cykelvandrarna har också varit aktiva under Malmös stadsfestival som kommunen arrangerar varje år, samt vid Skånes officiella inspark för gymnasieelever i början av höstterminen. De cyklar även runt i Malmös stadskärna, kring centralstationen, längs med kanalen och genom gränderna. De vill synas och uppfattas som en trygghetsskapande åtgärd för de ungdomar som är ute i Malmö kvälls- och nattetid.

Att cykelvandra kan även innebära att se till berusade ungdomar på olika sätt. I enstaka fall att handgripligen utföra förstahjälpen, i form av omplåstring eller liknande när det gått illa. Mer ofta vill någon bara ha följe hem för att det känns obehagligt att gå själv.

Fokus för cykelvandrarna är ungdomar i yngre tonåren och upp till 20 år. Men skulle de stöta på någon utanför åldersgruppen som riskerar att hamna i trubbel, hjälper de givetvis den personen också, berättar Pontus.

Eldsjälar som ställer upp på sin fritid

De som ställer upp som cykelvandrare, som ger av sin fria tid för att vara samhället behjälpliga och som vill visa omtanke för barn och ungdomar, är riktiga eldsjälar, menar Pontus. Det är stor variation på vilka som ställer upp, några är föräldrar andra inte. Pontus tycker inte bara att det är viktigt och en självklarhet att vara ute och stötta samhället, utan också roligt och utvecklande. Han tror att cykelvandrarna, eftersom de varken är en myndighet eller ungdomarnas föräldrar, når fram till ungdomarna på ett mer neutralt plan. Det skapar en trygghetskänsla som gör att ungdomarna vågar öppna sig på ett annat sätt än om cykelvandrarna hade varit poliser eller från ”socialen”.

– Om jag genom cykelvandringen kan få kontakt med en ungdom som därigenom känner sig sedd och bekräftad, då har jag gjort nytta. Många fler borde ha tid och ork till det, säger Pontus.

Pontus bästa tips!

Ta hjälp av andra organisationer eller företag. Det är många som är villiga att ställa upp med vad man kan för en bra sak.