Unga vuxna dricker mest

Det är inte så förvånande att det är unga vuxna som dricker mest. I den här åldern upplevs ofta alkohol extra spännande och många lever fortfarande ett liv med mindre ansvar för andra än senare i livet. För alltför många sätter den här perioden innebära att fastna i skadliga vanor.

Många unga med riskabla vanor

Andelen svenskar i åldern 16-84 år med riskabla alkoholvanor minskar och var år 2016 17 procent. Högst andel finns bland unga, där 25 procent rapporterade riskabla alkoholvanor 2016,  vilket då var en liten minskning jämfört med året innan.*

Alkohol är ofta inblandat i olyckor och beräknas internationellt ligga bakom 30 procent av olyckor med dödlig utgång – siffran är något högre för trafikolyckor än för arbetsolyckor.** Alkohol är inte en direkt orsak till våld men den kan utlösa våld i en situation där mycket annat spelar in, och unga vuxna är extra utsatta.

Lyckligtvis har de flesta unga fortfarande inte etablerat stabila alkoholvanor, vilket gör att förebyggande insatser har stora chanser att minska risken för negativa konsekvenser.

Negativa konsekvenser bland yngre

Olika problem kan uppstå i samband med alkoholkonsumtion och en rad negativa konsekvenser drabbar speciellt yngre personer, och oftare män än kvinnor.

Ungefär 20 procent av män i åldern 16–29 år som dricker alkohol har till exempel minst en gång under det senaste året hamnat i gräl i samband med att de druckit. Motsvarande siffra för kvinnor var 12,5 procent. Att hamna i slagsmål är mindre vanligt – 11 procent av männen och 1,7 procent av kvinnor i åldern 16–29 år uppger att detta har inträffat. ***

Källor:
*Folkhälsomyndigheten, Riskkonsumtion av alkohol.
**Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO, Alkoholens andrahansskador.
*** SoRAD, Centrum för socialvetenskapliga alkohol- och drogforskning, Tal om alkohol.