Många unga har ett riskfyllt drickande

Riskabla alkoholvanor innebär att dricka på ett sätt som ökar risken för fysiska, psykiska och sociala skador – och det handlar om både mängden alkohol och hur den konsumeras. Riskbruk är vanligare bland män än kvinnor och allra vanligast bland unga (1). 

22 procent i åldern 16-29 år uppger själva att de har ett riskfyllt drickande. Trots att det kan upplevas som en hög siffra är det en tydlig förbättring mot tidigare och hela elva procent lägre än för femton år sedan. Den totala andelen svenskar som har riskabla alkoholvanor har även den minskat över tid och är idag ungefär 16 procent (2). 

Skadligare för unga

Även om konsumtionen av alkohol bland unga sjunkit är den fortfarande problematisk för de personer som dricker mycket alkohol. Ju yngre du är desto större skada tar kroppen av alkohol, bland annat riskeras hjärnans utveckling att påverkas negativt. Därför rekommenderar WHO unga att helst undvika alkohol helt (3). 

Ungdomar tar generellt även mer risker än äldre och det är inte ovanligt att det eskalerar i takt med alkoholintag. Det, tillsammans med liten erfarenhet bakom ratten och den försämrade körförmåga alkoholen ger, är sannolikt en bidragande orsak till att olycksstatistiken för trafikolyckor är högre bland unga (4).

Ökad risk för andra farliga situationer

Att dricka mycket ökar även risken för att hamna i andra farliga situationer. Exempelvis är alkoholkonsumtion hos både förövare och offer vanligt vid både våldtäkt, misshandel, rån med fysisk skada och våld inom familjen. Studier visar att alkohol finns med i cirka 50 procent av alla våldsbrott, och att unga vuxna har en större sannolikhet än någon annan grupp att bli inblandade i dödligt eller icke-dödligt våld, antingen som förövare eller offer, efter att ha druckit alkohol (5) . 

En tidig alkoholdebut och hög alkoholkonsumtion ökar också risken för senare beroendeutveckling om inget görs (6). Men preventivt arbete ger hopp. Insatser med fokus att begränsa tillgängligheten samt motiverande samtal har visat god effekt för att minska alkoholkonsumtion hos unga (7).Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

Alkoholprofilen

Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

Testa dina vanor

ALKOHOLSNACKET

Är du orolig för en annan vuxens alkoholvanor? Ta hjälp av IQs digitala tjänst Alkoholsnacket.

Till tjänsten

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt