Sverige och Europa

Hur mycket och på vilket sätt dricker vi egentligen i Sverige? Och hur ser det ut i andra delar av världen? Här kan du läsa om våra dryckesvanor och hur de förändrats över tid.

Hur mycket dricker vi?

I Sverige dricker vi i snitt 8,7 liter ren alkohol per år och invånare över femton år. Det är mindre än genomsnittet för både EU och Europa i stort (1). Under de senaste tio åren har den totala alkoholkonsumtionen i Sverige minskat med 8 procent (2). Bland skolungdomar har den halverats under 2000-talet (3).

Rekordåret 2004 drack svenskarna i genomsnitt 10,6 liter ren alkohol per person. Därefter har den genomsnittliga årskonsumtionen minskat konstant bortsett från åren 2012 och 2013 (4), då den steg något. Preliminära mätningar visar inte heller någon ökning under coronapandemin (5). 

Vad dricker vi?

Tidigare var Sverige att land med hög spritkonsumtion. Men, med tiden har vi tagit efter sydeuropiska vanor och idag är vin den mest populära alkoholhaltiga drycken och står för 42,8 procent av svenskarnas konsumtion. Vinet följs av starköl som står för 31,9 procent, sprit som står för 18,8 procent och folköl som står för 4,7 av den totala konsumtionen (6).

Hur dricker vi?

Enligt de självskattningsstudier som gjorts dricker vi svenskar alkohol i genomsnitt drygt 5 dagar i månaden och berusningsdricker en dag under samma tid. Att berusningsdricka innebär att man dricker mer än fem standardglas (tex ett litet glas vin) vid samma tillfälle. Under sommarmånaderna och i december dricker vi oftare och mer än annars. I början på året dricker vi minst.

Unga vuxna och män dricker mest

Dryckesvanorna skiljer sig mycket mellan åldrar och kön. Män dricker generellt mer än kvinnor och yngre personer mer än äldre. Kvinnor föredrar vanligtvis vin medan män oftare dricker öl och sprit. Yngre personer konsumerar generellt alkohol vid färre tillfällen än äldre men mer då de väl dricker (7).

Missbruk av alkohol och beroende

Det är skillnad mellan ett missbruk och beroende. Med alkoholmissbruk menas att alkohol påverkar en persons liv negativt, att alkoholkonsumtionen kan ställa till det för honom eller henne. Ett beroende handlar om alkoholens påverkan och förändring av hjärnan, och innebär att den egna viljan inte längre räcker för att sluta dricka (8). Av de nästan 8 miljoner svenskar som dricker alkohol upplever ungefär 16 procent själva att de har någon form av riskkonsumtion av alkohol och ungefär 300 000 är beroende av alkohol i olika grad (9).

Hur mycket dricks det i Europa?

Trots att vi i Europa bara utgör knappt 14 procent av världens befolkning, står vi för ungefär en femtedel av den totala alkoholkonsumtionen i världen. 

Det innebär att vi i Europa, med våra i genomsnitt drygt 10 liter ren alkohol per vuxen och år, dricker mest alkohol i världen. Men, alkoholkonsumtionen i Europa har sjunkit på senare tid medan den ökat globalt. Så, hur det kommer att se ut i framtiden är svårt att säga.

Alkoholkonsumtionen ser också väldigt olika ut i de olika delarna av Europa. I Östeuropa konsumeras exempelvis alkohol mer sällan men i större mänger per gång, än i Sydeuropa (10).

Källor

1. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN)
2. Systembolaget 
3. CAN
4. CAN
5. CAN
6. Systembolaget
7. CAN, rapport 153
8. Praktisk medicin
9. Systembolaget
10. WHO, Global rapport om alkohol och hälsa (2018)