Sverige och Europa

Hur, och hur mycket dricker vi egentligen i Sverige? Och hur ser det ut i andra delar av världen? Här kan du läsa om dryckesvanor och hur de har förändrats över tid.

Hur mycket dricker vi?

Den totala alkoholkonsumtionen har under sen senaste 10-årsperioden minskat, men vi dricker fortfarande betydligt mer alkohol än i mitten av 1990-talet. Under åren kring det senaste sekelskiftet ökade alkoholkonsumtionen i Sverige dramatiskt.

Rekordåret 2004 drack svenskarna i genomsnitt 10,5 liter ren alkohol per person (personer 15 år och äldre). Därefter minskade den genomsnittliga årskonsumtionen och 2012 var den 9,1 liter per person och år.

Under 2013 ökade konsumtionen igen, till en genomsnittlig konsumtion på ca 9,7 liter ren alkohol per person och år. Under 2014 gick konsumtionen tillbaka till ungefär 9,3 liter, vilket var en minskning med ca 4 procent jämfört med året innan.

Under 2016 och 2017 låg konsumtionen på en något lägre nivå jämfört med de två tidigare åren –  och uppgick då till ungefär 9 liter ren alkohol per person och år.

Källa: CAN, Konsumtionen av alkohol 2014, Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 och Alkoholkonsumtionen i Sverige 2017

Hur dricker vi alkohol?

Vi kan se ett mönster i vuxnas alkoholvanor: de som dricker alkohol uppger att de gör det allt oftare. De som dricker alkohol gör det i genomsnitt drygt 5 dagar per månad och en dag i månaden intensivkonsumeras (mer än fem standardglas vid samma tillfälle) alkohol. Utvecklingen har varit relativ stabil under perioden 2005-2014, efter viss minskning ökade konsumtionen under 2014 till den högsta notering för hela perioden.

Unga vuxna och män dricker mest

Konsumtionen är ojämnt fördelad. Yngre vuxna dricker mer än äldre och män dricker mer än kvinnor. Och för många innebär konsumtionen en stor risk.

Antalet dagar man dricker alkohol ökar succesivt med åldern. Yngre personer dricker alkohol under minst antal dagar under en månad. Men, mönstret är det motsatta då det gäller berusningsdrickande – var tredje dryckestillfälle innebär  berusningsdrickande bland de yngre.

Källa: CAN, Ingen dricker som Svensson

Missbruk av alkohol och beroende

Över 440 000 människor i Sverige har ett missbruk av alkohol eller är alkoholberoende. Det omfattar ungefär 320 000 människor som är alkoholberoende och omkring 130 000 som har ett missbruk av alkohol.*

Man kan säga att beroende handlar om drogens påverkan och förändring av hjärnan och att missbruk handlar om hur droganvändandet påverkar personens liv och handlingar.

Av alla dödsfall i världen orsakas ungefär sex procent av alkohol. Trots att ungefär hälften av jordens befolkning inte dricker alkohol bedöms det vara den tredje största riskfaktorn, efter tobaksbruk och högt blodtryck, för ohälsa och för tidig död.**

Källa:*CAN
**Folkhälsomyndigheten

Alkoholens andrahandspåverkan

Det är inte bara den egna kroppen och hälsan som påverkas när man dricker. Människor i ens närhet påverkas också, till exempel när någon i en familj dricker ofta och mycket eller om någon är berusad och skadar andra. Du kan läsa mer om alkoholens påverkan på andra under rubriken alkohol & hälsa.

Hur mycket dricker vi i europa?

Europa står för ungefär en fjärdedel av den totala alkoholkonsumtionen i världen, samtidigt som vi utgör drygt 15 procent av världens vuxna (15 år och äldre) population. Det innebär att vi i Europa dricker mest alkohol i världen, i genomsnitt drygt 11 liter ren alkohol per vuxen och år.

Samtidigt ser alkoholkonsumtionen väldigt olika ut i de olika delarna av Europa. I Norden och Östeuropa konsumeras exempelvis alkohol mer sällan men i större mänger per gång, än i Sydeuropa.

Källa: WHO, Global status report of alcohol and health

Vad dricker vi?

I Sverige står vin för den största andelen. 2014 stod vinet för  42 procent av den totala alkoholkonsumtionen. På andra plats kommer starköl med 30 procent, därefter följer spritdrycker (21 procent) samt folköl, starkvin och cider.

Källa: CAN, Hur mycket dricker svensken?