Broschyr på flera språk

Broschyren Alkohol och tonåringar – för dig som är förälder beskriver kort vad som gäller kring alkohol i Sverige. Den ger också några tips på hur man kan prata med sitt barn om alkohol och var man kan läsa mer och få stöd.

Broschyren finns i en version på språken lätt svenska, arabiska och somaliska och som tre olika broschyrer på språken dari, tigrinja och engelska.

Läs och ladda ner broschyren

Lätt svenska, Arabiska och Somaliska
Dari
Tigrinja
Engelska

Ljudfiler på somaliska

Den somaliska broschyren finns inläst som ljudfil.

Ljudfil på somaliska, hela broschyren
Ljudfil på somaliska, del 1
Ljudfil på somaliska, del 2
Ljudfil på somaliska, del 3
För att ladda ner ljudfilen, klicka på dem tre prickarna till höger på uppspelaren.

Vill du trycka broschyren?

Här hittar du tryckfiler för de olika versionerna av broschyrerna:

Lätt svenska, Arabiska och Somaliska, tryckfil
Dari, tryckfil
Tigrinja, tryckfil
Engelska, tryckfil

Vill du berätta om broschyren?

Vill du berätta om broschyren för andra? Här är en kort powerpoint presentation om broschyren.

Träffar du föräldrar?

Använd gärna den här samtalsguiden med frågor som utgår från innehållet i broschyren.

Frågor eller funderingar?

Mejla oss på info@iq.se.