Lagstiftningen

I Sverige omgärdas alkohol av en hel del lagar. Här har vi samlat de viktigaste.

Lagar för alkoholhantering

De lagar som bestämmer hur alkohol får hanteras i Sverige beskrivs i Alkohollagen och i Marknadsföringslagen samt i Konsumentverkets riktlinjer.

I en särskild lag om alkoholskatt regleras skatterna på alkoholdrycker i Sverige. Här lyfter vi fram några av de centrala delarna i lagstiftningen:

Ensamrätt på detaljhandelsförsäljning

Systembolagets ensamrätt på att sälja alkohol i butik är en viktig del av den svenska lagstiftningen. Med monopolet sätts gränser för tillgängligheten i form av antal butiker, regler för till vem man får sälja samt begränsade öppettider. Grundtanken med monopolet är att försäljningen av alkohol ska ske utan privat vinstintresse. De alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan att vinstdrivande aktörer gör allt de kan för att sälja så mycket som i möjligt.

Åldersgränser

Lägsta ålder för att handla på Systembolaget är 20 år. Och lägsta ålder för att bli serverad alkohol på restaurang och barer är 18 år. Motiveringen för den lägre åldersgränsen på restaurang är att alkoholen dricks på plats, i sällskap med andra gäster och med personal som ser vad som händer och som inte får servera någon som redan är påverkad.

Servering på restauranger

Hur alkohol får serveras på restauranger och barer regleras i alkohollagen. Det är restaurangägaren som är ansvarig för att lagar och regler följs. Får att få serveringstillstånd krävs att den som söker tillstånd visar att han eller hon har tillräckliga kunskaper om lagstiftningen och vilka regler som gäller.

Restauranger som serverar alkohol till märkbart berusade gäster eller till unga som ännu inte fyllt 18 år kan bli av med sitt serveringstillstånd. Serveringspersonal som serverar alkohol till märkbart berusade eller minderåriga kan straffas med böter eller fängelse.

Det är kommunerna som utfärdar tillstånd att servera alkohol. De är skyldiga både att utfärda riktlinjer för vad som gäller för att få serveringstillstånd och att ha en plan för tillsynen av hur serveringen sköts av de som fått tillstånd. (1)

Marknadsföring av alkohol

I Alkohollagen och Marknadsföringslagen regleras vad som är tillåtet när det gäller reklam för alkoholdrycker. Konsumentverket är ansvarig myndighet för att kontrollera att lagar och regler följs och att agera om något görs som inte följer lagen. De sammanställer riktlinjer och det är också till Konsumentverket enskilda kan vända sig och anmäla reklam som man uppfattar som olaglig.

Reklam för alkoholdrycker har haft en explosiv tillväxt i Sverige och under 2012 investerades omkring 1 miljard kronor i alkoholreklam. Ökningstakten är betydligt högre än för reklam i allmänhet.

IQ har de senaste åren följt utvecklingen och sammanställt rapporter, som finns här.

Källor

  1. Alkohollagen