De lagar som bestämmer hur alkohol får hanteras i Sverige beskrivs i Alkohollagen, i Marknadsföringslagen och i Konsumentverkets riktlinjer.

I en särskild lag om alkoholskatt regleras skatterna på alkoholdrycker i Sverige. Här lyfter vi fram några av de centrala delarna i lagstiftningen:

Systembolagets ensamrätt

Systembolagets ensamrätt (monopol) på att sälja alkohol i butik är en viktig del av den svenska lagstiftningen. Med monopolet sätts gränser för tillgången på alkohol i form av antal butiker, regler för till vem man får sälja samt begränsade öppettider. Grundtanken med monopolet är att försäljningen av alkohol ska ske utan privat vinstintresse. Alkoholrelaterade problem blir mindre om alkohol säljs utan att aktörer som drivs av vinst gör allt de kan för att sälja så mycket som i möjligt.

Åldersgränser

Lägsta ålder för att handla på Systembolaget är 20 år. Och lägsta ålder för att bli serverad alkohol på restaurang och barer är 18 år. Att det är en lägre åldersgräns på restaurang förklaras av att alkoholen då dricks på plats, i sällskap med andra gäster och med personal som ser vad som händer och som inte får servera någon som redan är påverkad.

Servering på restauranger

Hur alkohol får serveras på restauranger och barer regleras i alkohollagen. Det är restaurangägaren som är ansvarig för att lagar och regler följs. Får att få serveringstillstånd krävs att den som söker tillstånd visar att han eller hon har tillräckliga kunskaper om lagstiftningen och vilka regler som gäller.

Restauranger som serverar alkohol till märkbart berusade gäster eller till unga som ännu inte fyllt 18 år kan bli av med sitt serveringstillstånd. Serveringspersonal som serverar alkohol till märkbart berusade eller minderåriga kan straffas med böter eller fängelse.

Det är kommunerna som utfärdar tillstånd att servera alkohol. De är skyldiga både att utfärda riktlinjer för vad som gäller för att få serveringstillstånd och att ha en plan för tillsynen av hur serveringen sköts av de som fått tillstånd. (1)

Marknadsföring av alkohol

I Alkohollagen och Marknadsföringslagen regleras vad som är tillåtet när det gäller reklam för alkoholdrycker. Konsumentverket är ansvarig myndighet för att kontrollera att lagar och regler följs och att agera om något görs som inte följer lagen. De sammanställer riktlinjer och det är också till Konsumentverket enskilda kan vända sig och anmäla reklam som man uppfattar som olaglig.

Reklam för alkoholdrycker har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet, i mycket högre takt än reklam i allmänhet.

Alkoholreklam får enligt lag inte rikta sig till personer under 25 år. Att reklam för alkohol ändå når unga, inte minst via sociala medier, är ett problem som IQ uppmärksammat.

Källor


Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

Alkoholprofilen

Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

Testa dina vanor

ALKOHOLSNACKET

Är du orolig för en annan vuxens alkoholvanor? Ta hjälp av IQs digitala tjänst Alkoholsnacket.

Till tjänsten

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt