En samlad strategi

En viktig del i arbetet för folkhälsa i Sverige, är den nationella ”ANDTS-strategin”. Den beskriver hur samhällets aktörer och ideella krafter gemensamt ska arbeta för att förebygga problem och skador orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. (1)

2022 beslutade regeringen om en ny ANDTS-strategi för åren 2022-2025. Målen med den är att samhällets aktörer och ideellt engagerade gemensamt ska arbeta för:

  • ett samhälle som är fritt från narkotika och dopning
  • minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol
  • minskat tobaksbruk
  • minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Här kan du läsa mer och ladda ner ANDTS-strategin. (2)

Ungdomar viktiga att nå 

En viktig del av det alkoholförebyggande arbetet är att stärka skydd och minska risker, speciellt när det gäller barn och unga. Det kan till exempel handla om att anordna drogfria aktiviteter för ungdomar så att färre söker sig till sammanhang där alkohol eller andra droger finns.

Att förändra attityder och normer som påverkar hur vi människor ser på och förhåller oss till alkohol och andra droger, är en annan viktig del. Likaså arbete för en mer jämlik hälsa och bättre levnadsvillkor för alla. 

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om det alkohol-och drogförebyggande arbetet i Sverige.

Det är Länsstyrelsen som samordnar det lokalt alkoholförebyggande arbetet genom utbildning och stöd till kommuner. (3)

Foto:

Mycket arbete sker lokalt

Samtidigt som de långsiktiga målen är desamma, ser arbetet olika ut i landet. Vilka utmaningar och möjligheter som finns lokalt, spelar stor roll. Ofta samarbetar kommunen med skolan, ideella föreningar och privata initiativ. 

De flesta kommuner har anställt personer som samordnar förebyggande arbete. Kontakta din kommun om du har frågor om hur arbetet ser ut där du bor.Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

Alkoholprofilen

Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

Testa dina vanor

ALKOHOLSNACKET

Är du orolig för en annan vuxens alkoholvanor? Ta hjälp av IQs digitala tjänst Alkoholsnacket.

Till tjänsten

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt