Extra skadligt för unga

Att det inte är bra att dricka mycket alkohol vet nog alla. Men varför det är farligare att dricka som ung är kanske inte lika känt. Här är några av de största farorna med att dricka alkohol i tonåren.

Därför är alkohol skadligare för unga

Kroppen tar mer skada

Redan små mängder alkohol gör att du får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. (1) Alkohol skadar hjärnan oavsett ålder, men eftersom hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern är den känsligare hos unga. Kroppsstorleken spelar också roll. En liten kropp innehåller  mindre vätska att späda ut alkoholen med, vilket gör att det går snabbare att bli berusad

Svårare att bedöma konsekvenser

Tonåren är för många en tid då ungdomar ofta tar risker, utan att tänka på konsekvenserna. De flesta vuxna kan exempelvis se konsekvenserna av sitt drickande. Ungdomar har svårare att märka när de blir berusade, och blir ofta väldigt fulla på kort tid. De tonåringar som dricker mycket och ofta kan bli beroende på bara några år. För vuxna tar det oftast längre tid, det vara lättare att se signalerna och själv sätta stopp.

Självkänslan kan bli sämre

Inte nog med att kroppen utvecklas för fullt i tonåren, även personligheten genomgår en känslig period. Det är nu man utvecklar sin självkänsla, det vill säga de tankar man har om sig själv och den man är. Om man känner sig osäker och bara har mod att göra vissa saker, som att prata med folk, flörta och ha roligt i samband med alkohol är risken stor att man känner att man behöver berusa sig för att våga göra det. Alkoholen kan upplevas ge bra självförtroende och underlätta i början, men effekten blir i längden den motsatta. Det kan göra att man avstår från sådant man egentligen skulle vilja göra men inte riktigt vågar eller gör saker mer för andras skull än sin egen.

Risk att råka illa ut

Alkohol och våld hänger ihop, i nästan sex av tio misshandelsfall finns alkohol med i bilden. (2) Det betyder att antingen den som slår eller den som blir slagen (eller båda) är berusad. Risken för alla sorters olyckor ökar eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt. Fallolyckor, brandolyckor och drunkningsolyckor är några exempel. Men alkohol kan också leda till allvarliga relationsproblem. I undersökningar svarar tonåringar att de hamnat i bråk med sina kompisar, haft sex fast de egentligen inte ville eller blivit fotograferade i pinsamma eller kränkande situationer. (3)

Ökad risk i trafiken

Med en onykter förare vid ratten ökar risken för olyckor redan vid 0,2 promille. Bland elever i nian som dricker alkohol uppger 14 procent att de åkt med en berusad förare. (4) När det gäller dödsolyckor finns det statistik som manar till eftertanke. Drygt var femte person som omkommit i trafiken gjorde det i en alkohol-eller drogrelaterad olycka, det gäller både personbilar och mopeder. (5) Därför är det viktigt att aldrig köra bil eller moped om man druckit alkohol eller åka med en förare som druckit alkohol.

Problem längre fram

De allra flesta som dricker mycket alkohol under tonåren trappar ner när de blir äldre. Men det är lätt att alkoholvanorna man skaffar sig som ung hänger med genom livet. Det som ofta glöms bort är alkoholvanornas effekter på ens sociala liv och hur man ser på sig själv, det kan handla om hur man skapar nya sociala kontakter eller ens självkänsla. Risken att använda droger som tobak och narkotika är större bland tonåringar som dricker.

Källor

Texten utgår från Tonårsparlören, 2020.
1. Riddargatan 1
2. Brå, Nationella trygghetsundersökningen 2016
3 & 4. CAN, Skolelevers drogvanor 2020
5. Trafikverket