Alkohol kan leda till många problem på jobbet, som sämre hälsa och ökad frånvaro bland anställda, större risk för olyckor och arbetsrelaterade skador. Dessa risker kan i sig leda till sämre arbetsmiljö, men också till kostnader för arbetstagare, arbetsgivare och för samhället. (1)

Arbetsgivare har en viktig roll

Arbetsmiljölagen (AML) ger arbetsgivaren ett stort ansvar i att se till att arbetsmiljön är trygg och säker.  Arbetsmiljöverkets författningssamling poängterar också att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker för att någon kan drabbas av ohälsa eller olyckor i arbetet.

Arbetsgivaren är alltså enligt lag ansvarig för att förebygga problem med alkohol och narkotika. En tydlig och nedskriven alkohol- och narkotikapolicy är viktig för att arbetsgivaren och de fackliga organisationerna ska visa vad som gäller på arbetsplatsen. (1)

Nykter på jobbet – en hederssak?

2016 tog vi på IQ fram rapporten ”Nykter på jobbet – en hederssak?” som  handlar om handlar om alkoholkultur, ansvar och ledarskap. Läs rapporten här.


Källor


Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

Alkoholprofilen

Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

Testa dina vanor

ALKOHOLSNACKET

Är du orolig för en annan vuxens alkoholvanor? Ta hjälp av IQs digitala tjänst Alkoholsnacket.

Till tjänsten

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt