Varför är alkohol farligt för unga?

Att det inte är bra att dricka mycket alkohol vet nog alla. Men varför det är farligare för unga att dricka är inte lika känt. Här är några av de största riskerna med alkohol i tonåren.


UNGA TAR MER SKADA

Alkohol skadar hjärnan oavsett ålder. Men eftersom hjärnan utvecklas upp till 25-årsåldern är den känsligare hos unga. Redan små mängder alkohol ger sämre omdöme, minne och reaktionsförmåga. Även kroppsstorleken spelar roll. En liten kropp innehåller mindre vätska att späda ut alkoholen med, vilket gör att det går snabbare att bli berusad. 

"Eftersom hjärnan inte är fullt utvecklad förrän i 25-årsåldern, är ungdomars hjärnor extra känsliga för alkoholens och drogernas skadliga effekter".

Lotfi Khemiri, läkare och beroendeforskare, Karolinska Institutet

SVÅRARE ATT BEDÖMA KONSEKVENSER

Ungdomar har ofta ett inre driv att utforska och ett större risktagande, vilket är naturligt och i många fall bra. På så sätt testar din tonåring sina gränser, utvecklar nya förmågor och bygger sin självkänsla. Men det gör också att ungdomar oftare tar risker utan att tänka på konsekvenserna, till exempel när de dricker alkohol. Ungdomar har svårare att märka när de blir berusade och blir lätt väldigt onyktra på kort tid.

KAN FÅ SÄMRE SJÄLVKÄNSLA

Inte nog med att kroppen utvecklas för fullt i tonåren, även personligheten genomgår en känslig period. Nu utvecklas självkänslan mycket, det vill säga de tankar man har om sig själv, sitt värde och sina förmågor. Om man känner sig osäker och bara är bekväm med att göra vissa saker, som att snacka och flirta, när man druckit, finns risken att man fortsätter berusa sig för att våga göra det.

Det kan kännas som att alkoholen ger självförtroende och underlättar i början, men effekten är kortvarig och kan i längden bli den motsatta. Det kan i sig leda till att unga avstår från saker de egentligen vill göra, men inte riktigt vågar. Eller till att de gör saker mer för andras skull än sin egen.

KAN RÅKA ILLA UT

Med alkohol ökar risken för alla sorters olyckor. I nästan sex av tio misshandelsfall finns alkohol med i bilden. Det betyder att antingen den som slår eller den som blir slagen (eller båda) är berusad. Fallolyckor, brandolyckor och drunkningsolyckor är andra exempel.

Alkohol kan också leda till allvarliga relationsproblem. I undersökningar svarar tonåringar att de bland annat hamnat i bråk med sina kompisar, haft sex som de ångrat och blivit filmade eller fotade i pinsamma eller kränkande situationer när de varit berusade.

ÖKAD RISK I TRAFIKEN

Med en onykter förare vid ratten ökar risken för olyckor redan vid ganska små mängder alkohol. Mer än var femte person som dog i trafiken 2021, gjorde det i en alkoholrelaterad olycka. Även om din tonåring inte kör bil själv, är det viktigt att hen inte åker med någon som druckit.

Ungefär var tionde tonåring som dricker alkohol säger att de åkt med en berusad förare. Prata med ditt barn om att aldrig göra det. Har ditt barn moped? Se till att den lämnas hemma när det är fest på gång.

KAN GE PROBLEM LÄNGRE FRAM

De allra flesta som dricker mycket under tonåren trappar ner när de blir äldre. Men, det är lätt att alkoholvanorna man skaffar sig som ung hänger med genom livet. Bland tonåringar som dricker mycket alkohol är det vanligare att också ha erfarenhet av tobak och cannabis.

Mer att läsa om samma ämne

Bra kontakter och mer info

Ibland är det skönt att prata med någon annan. Det finns många organisationer med stor erfarenhet av att lyssna på och stötta föräldrar och ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas där för ungdomar. Här är några förslag. 

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida