Varför är alkohol farligt för unga?

Att det inte är bra att dricka mycket alkohol vet nog alla. Men varför det är farligare för unga att dricka är kanske inte lika känt. Här är några av de största farorna med att dricka alkohol i tonåren.

UNGA KAN TA MER SKADA

Redan små mängder alkohol gör att du får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. Alkohol skadar hjärnan oavsett ålder, men eftersom hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern är den känsligare hos unga. Kroppsstorleken spelar också roll. En liten kropp innehåller mindre vätska att späda ut alkoholen med, vilket gör att det går snabbare att bli berusad.

Ungdomars hjärnor är inte färdigutvecklade. Därför drabbas de betydligt hårdare av alkoholens skadliga effekter än den som börjar dricka senare.

Sven Wåhlin, överläkare, Beroendecentrum, Stockholm

SVÅRARE ATT BEDÖMA KONSEKVENSER

Ungdomar har ett inre utforskade driv och större risktagande, vilket är naturligt och i många fall bra. På så sätt testar din tonåring sina gränser, utvecklar nya färdigheter och bygger sin självkänsla. Allt för att bli mer självständig och ta större ansvar för sitt liv. Men det gör också tonåren till en tid då ungdomar ofta tar risker, utan att tänka på konsekvenserna. De flesta vuxna kan exempelvis se konsekvenserna av sitt drickande. Ungdomar har svårare att märka när de blir berusade, och blir ofta väldigt fulla på kort tid. De tonåringar som dricker mycket och ofta kan bli beroende på bara några år. För vuxna tar det oftast längre tid, det kan vara lättare att se signalerna och själv sätta stopp.

KAN FÅ SÄMRE SJÄLVKÄNSLA

Inte nog med att kroppen utvecklas för fullt i tonåren, även personligheten genomgår en känslig period. Det är nu man utvecklar sin självkänsla, det vill säga de tankar man har om sig själv och den man är. Om man känner sig osäker och bara har mod att göra vissa saker, som att prata med folk, flörta och ha roligt i samband med alkohol är risken stor att man känner att man behöver berusa sig för att våga göra det. Alkoholen kan upplevas ge bra självförtroende och underlätta i början, men effekten blir i längden den motsatta. Det kan göra att man avstår från sådant man egentligen skulle vilja göra men inte riktigt vågar eller gör saker mer för andras skull än sin egen.

UNGA KAN RÅKA ILLA UT

Alkohol och våld hänger ihop. I nästan sex av tio misshandelsfall finns alkohol med i bilden. Det betyder att antingen den som slår eller den som blir slagen (eller båda) är berusad. Risken för alla sorters olyckor ökar eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt. Fallolyckor, brandolyckor och drunkningsolyckor är några exempel. Men alkohol kan också leda till allvarliga relationsproblem. I undersökningar svarar tonåringar att de hamnat i bråk med sina kompisar, haft sex fast de egentligen inte ville eller blivit fotograferade i pinsamma eller kränkande situationer.

ÖKAD RISK I TRAFIKEN

Med en onykter förare vid ratten ökar risken för olyckor redan vid 0,2 promille. Så även om din tonåring inte kör bil själv, är det mycket viktigt att hen inte åker med en förare som druckit alkohol. 14 procent av eleverna i nian som dricker alkohol uppger att de åkt med en berusad förare.  När det gäller dödsolyckor finns det statistik som manar till eftertanke. Drygt var femte person som omkommit i trafiken gjorde det i en alkohol-eller drogrelaterad olycka, det gäller både personbilar och mopeder. Prata med ditt barn om att aldrig åka med en förare som druckit alkohol och se till, om det finns en moped, att den stannar hemma när det vankas fest.

ATT DRICKA TIDIGT KAN GE PROBLEM LÄNGRE FRAM

De allra flesta som dricker mycket under tonåren trappar ner när de blir äldre. Men det är lätt att alkoholvanorna man skaffar sig som ung hänger med genom livet. Hos tonåringar som dricker är risken också större att de använder andra droger som tobak eller narkotika.

Mer att läsa om samma ämne

Tonåringar och alkohol

Det finns många funderingar som lätt kan uppstå när ditt barn blir tonåring. Men först och främst: hur tänker ungdomar själva om drickande? Och varför är det farligare att dricka alkohol i tonåren än som vuxen?

Bra kontakter och mer info

Ibland kan det kännas skönt att prata med någon som vet lite mer om tonåringar och alkohol eller vad det nu kan vara. Det finns flera organisationer som du kan kontakta när du känner att du behöver hjälp. Vissa vänder sig till vuxna, andra till ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas till för ungdomar. Det kan vara att delta i nattvandringar, göra det lättare för dem att säga nej eller på andra sätt hjälpa till att skapa en smartare syn på alkohol.

Andra viktiga ämnen att läsa om

Våga vara vuxen

Kanske du ibland känner dig maktlös som tonårsförälder. Men det finns mycket du kan göra. Som att alltid visa att du bryr dig, finns där och gärna lyssnar. Ofta är det också viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Föräldrafritt

Festivaler, hemmafester och utlandsresor är exempel på situationer där det sällan är vuxna närvarande. Som förälder finns det en hel del som det är viktigt att du har koll på och kan hjälpa din tonåring att hantera.

Nej eller okej?

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din tonåring att själv ta ställning eller göra som du bestämt. Fundera också på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Livet som tonåring

Tonåren är en väldigt speciell tid i livet. Man befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxen och det är mycket nytt att ta ställning till: skola, kompisar, sena kvällar, sex, fest och – inte minst – alkohol.

Tonåringars alkoholvanor

Dels är det olagligt att langa alkohol, dels tycker de flesta vuxna att alkohol är något som tonåringar ska låta bli. Så varifrån får ungdomar alkohol? Hur mycket dricker de? Och på vilka sätt kan de råka illa ut i samband med alkohol?

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida