Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas där för ungdomar. Här är några exempel på vad du som vuxen kan göra.

RÖR DIG UTE PÅ STAN

Där ungdomar finns är det bra om det också finns vuxna. Många ungdomar har inte särskilt många vuxna att prata med och kan uppleva att det är lättare att vända sig till någon de inte känner. Runt om i landet finns organiserad nattvandring. Kolla med din kommun, skola eller sök på nätet. Men du behöver inte vara med i en förening för att ta en sväng på stan. Ju fler vuxna som rör sig ute på kvällarna, desto bättre.

PRATA MED ANDRA FÖRÄLDRAR

Det är ofta ett stort stöd att prata med någon som befinner sig i samma situation. Det är också viktigt för ungdomar att veta att det finns vuxna som bryr sig. Om föräldrar i skolan eller idrottsföreningen kommit överens om att det inte är okej med alkohol leder det med stor sannolikhet till att tonåringarna dricker mindre. Ett bra tillfälle att prata ihop sig kan vara på skolans eller föreningens föräldrarmöte. Kanske kan ni också komma överens om rimliga tider, hur barnen ska hämtas, vad man gör om någon är ensam hemma och om annat som flera funderar på.

INSPIRERAS AV ANDRA

Det finns många goda exempel på förebyggande insatser som gjort skillnad lokalt. IQ samlar sådana initiativ i en idébank på iq.se med målet att fler ska bli inspirerade att göra något. En insats behöver inte vara stor för att vara bra och viktig. Många initiativ handlar om just ungdomar.

TA DEL AV KUNSKAP OCH TIPS FRÅN IQ

Vi på IQ vill bidra till förändring tillsammans med andra. För att stärka nätverket av engagerade inom alkoholområdet delar vi kunskap och inspiration för förebyggande arbete, genom exempelvis vårt nyhetsbrev och event på aktuella teman. På IQ.se kan du också ta del av mer tips och kunskap om olika aspekter av alkohol, bland annat för dig som tonårsförälder eller om du vill veta mer om dina egna alkoholvanor.

Bra kontakter och mer info

Ibland kan det kännas skönt att prata med någon som vet lite mer om tonåringar och alkohol eller vad det nu kan vara. Det finns flera organisationer som du kan kontakta när du känner att du behöver hjälp. Vissa vänder sig till vuxna, andra till ungdomar.

Tonåringar och alkohol

Det finns många funderingar som lätt kan uppstå när ditt barn blir tonåring. Men först och främst: hur tänker ungdomar själva om drickande? Och varför är det farligare att dricka alkohol i tonåren än som vuxen?

Våga vara vuxen

Kanske du ibland känner dig maktlös som tonårsförälder. Men det finns mycket du kan göra. Som att alltid visa att du bryr dig, finns där och gärna lyssnar. Ofta är det också viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Föräldrafritt

Festivaler, hemmafester och utlandsresor är exempel på situationer där det sällan är vuxna närvarande. Som förälder finns det en hel del som det är viktigt att du har koll på och kan hjälpa din tonåring att hantera.

Nej eller okej?

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din tonåring att själv ta ställning eller göra som du bestämt. Fundera också på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Livet som tonåring

Tonåren är en väldigt speciell tid i livet. Man befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxen och det är mycket nytt att ta ställning till: skola, kompisar, sena kvällar, sex, fest och – inte minst – alkohol.

Tonåringars alkoholvanor

Dels är det olagligt att langa alkohol, dels tycker de flesta vuxna att alkohol är något som tonåringar ska låta bli. Så varifrån får ungdomar alkohol? Hur mycket dricker de? Och på vilka sätt kan de råka illa ut i samband med alkohol?

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida