Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas till för ungdomar. Det kan vara att delta i nattvandringar, göra det lättare för dem att säga nej eller på andra sätt hjälpa till att skapa en smartare syn på alkohol. Här är några exempel.

Rör dig ute på stan

Där ungdomar finns är det bra om det också finns vuxna. Det finns många ungdomar som inte har särskilt många vuxna att prata med eller som tycker det är enklare att prata med någon som de inte känner. På många ställen i Sverige finns organiserad nattvandring. Kolla med din kommun, skola eller sök på nätet. Men du behöver inte vara med i en nattvandrarförening för att befinna dig ute på stan. Ju fler vuxna som rör sig ute på kvällarna, desto bättre. Man kan ju ta en promenad eller gå på bio.

Prata med andra föräldrar

Det är ofta ett stort stöd att prata med någon som befinner sig i samma situation. Det är också viktigt för ungdomar att veta att det finns vuxna som bryr sig. Om föräldrar i skolan kommit överens om att det inte är okej med alkohol leder det med stor sanno likhet till att tonåringarna dricker mindre. Ett bra tillfälle att prata ihop sig kan vara på skolans föräldramöte. Kanske kan ni också komma överens om rimliga tider, hur barnen ska hämtas, vad man gör om någon är ensam hemma och mycket annat.

Inspireras av andras initiativ

Det finns många goda exempel på förebyggande insatser som gjort skillnad lokalt. IQ samlar sådana initiativ i en idébank. En insats behöver inte vara stor för att vara bra och viktig. Målet är att fler ska bli inspirerade att göra något, och många initiativ handlar just om ungdomar.

Gå med i IQs nätverk

IQs nätverk finns för dig som vill bidra till en smartare syn på alkohol. Genom nätverket erbjuds du kunskap, inspiration och möten med andra engagerade. Alla är välkomna, oavsett om man är engagerad som privatperson eller genom sitt arbete.

Bra kontakter och mer info

Ibland kan det kännas skönt att prata med någon som vet lite mer om tonåringar och alkohol eller vad det nu kan vara. Det finns flera organisationer som du kan kontakta när du känner att du behöver hjälp. Vissa vänder sig till vuxna, andra till ungdomar.

Tonåringar och alkohol

Det finns många funderingar som lätt kan uppstå när ditt barn blir tonåring. Men först och främst: hur tänker ungdomar själva om drickande? Och varför är det farligare att dricka alkohol i tonåren än som vuxen?

Våga vara vuxen

Kanske du ibland känner dig maktlös som tonårsförälder. Men det finns mycket du kan göra. Som att alltid visa att du bryr dig, finns där och gärna lyssnar. Ofta är det också viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Föräldrafritt

Festivaler, hemmafester och utlandsresor är exempel på situationer där det sällan är vuxna närvarande. Som förälder finns det en hel del som det är viktigt att du har koll på och kan hjälpa din tonåring att hantera.

Nej eller okej?

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din tonåring att själv ta ställning eller göra som du bestämt. Fundera också på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Livet som tonåring

Tonåren är en väldigt speciell tid i livet. Man befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxen och det är mycket nytt att ta ställning till: skola, kompisar, sena kvällar, sex, fest och – inte minst – alkohol.

Tonåringars alkoholvanor

Dels är det olagligt att langa alkohol, dels tycker de flesta vuxna att alkohol är något som tonåringar ska låta bli. Så varifrån får ungdomar alkohol? Hur mycket dricker de? Och på vilka sätt kan de råka illa ut i samband med alkohol?

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida