Olaglig alkohol

Förr köpte ungdomar ofta hembränt från någon i deras omgivning. Idag köper de flesta insmugglad alkohol från illegala säljare. Ungefär var femte elev i nian säger att de druckit smugglad eller hembränd alkohol under det senaste året.

OLAGLIG HANDEL

Både privatpersoner och organiserade nätverk driver den olagliga handeln. Genom inköpsresor med bil till länder där alkohol är betydligt billigare än i Sverige, förs stora mängder in. Stoppar tullen en sådan bil är det inte ovanligt med över 1 500 liter alkohol i lasten. Väl hemma säljs alkoholen till vem som helst, även till ungdomar.

21 % av eleverna i nian drack smugglad eller hembränd alkohol under 2022.

FÖRSÄLJNINGEN PÅGAR DYGNET RUNT

De som säljer alkohol har ofta stora lager hemma och öppet dygnet runt, alla dagar i veckan. Deras mobilnummer sprids på skolor och på nätet. Ofta räcker det med ett meddelande för att säljare ska leverera till önskad adress.  Försäljning sker också via sociala medier – läs mer i avsnittet ”Ungas digitala liv” här.

Tonårstjej vid bokhylla
Foto: Pablo Frisk

Jag vet inte var alkoholen kommer ifrån. Det är mina kompisar som fixar.

Petra 15 år, Göteborg

DE SOM SÄLJER TILL VUXNA SÄLJER OCKSÅ TILL BARN

En del vuxna köper billig alkohol från samma olagliga handlare som säljer till ungdomar. Det man kanske inte tänker på är vilka signaler det sänder till ens barn. Dessutom stöttar man en verksamhet som gör det enklare för ungdomar att få tag på alkohol.

DET ÄR INTE BARA ALKOHOLEN SOM KAN VARA FARLIG

Olaglig försäljning av alkohol är ett allvarligt brott. Ungdomar som köper alkohol från langare gör affärer med kriminella som ofta också ägnar sig åt annan illegal verksamhet. Det innebär inte bara att man bidrar till olaglig verksamhet utan att relationen i sig kan vara direkt farlig. Så prata med ditt barn om riskerna och om att aldrig köpa illegal alkohol.

Man lägger upp och frågar om någon kan fixa sprit. Sen, typ en sekund senare skriver någon på chatten och frågar vad man vill ha.

Wille 16 år, Göteborg

Mer att läsa om samma ämne

Bra kontakter och mer info

Ibland är det skönt att prata med någon annan. Det finns många organisationer med stor erfarenhet av att lyssna på och stötta föräldrar och ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas där för ungdomar. Här är några förslag. 

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida