Olaglig alkohol

Förr köpte ungdomar ofta hembränt från någon i sin omgivning. Idag köper de flesta insmugglad alkohol från illegala säljare. Nästan var femte elev i nian säger att druckit smugglad eller hembränd alkohol under det senaste året.

BÅDE PRIVATPERSONER OCH KRIMINELLA NÄTVERK

De som driver den olagliga handeln kan vara både privatpersoner och organiserade nätverk. Genom inköpsresor med bil till länder där alkohol är betydligt billigare än i Sverige, förs stora mängder in. När tullen stoppar en sådan bil är det inte ovanligt att det finns över 1 500 liter alkohol i lasten. Väl hemma säljs alkoholen till vem som helst, även till ungdomar.

Man lägger upp och frågar om någon kan fixa sprit. Sen, typ en sekund senare skriver någon på chatten och frågar vad man vill ha.

Wille 16 år, Göteborg

FÖRSÄLJNINGEN PÅGAR DYGNET RUNT

De som säljer alkohol har ofta stora lager hemma och öppet dygnet runt, alla dagar i veckan och för vem som helst. Deras mobilnummer sprids på skolor och framför allt på nätet. Det räcker ofta med ett meddelande för att säljaren ska leverera direkt till önskad adress.

Jag vet inte var alkoholen kommer ifrån. Det är mina kompisar som fixar.

Petra 15 år, Göteborg

DE SOM SÄLJER TILL VUXNA SÄLJER OCKSÅ TILL BARN

En del vuxna köper billig alkohol från samma olagliga handlare som säljer till ungdomar. Det man kanske inte tänker på är vilka signaler det sänder till barnen. Om en förälder handlar i ett garage blir det svårt att vara trovärdig när man pratar om lagar och åldersgränser. Dessutom stöttar man en verksamhet som förser ungdomar med alkohol.

DET ÄR INTE BARA ALKOHOLEN SOM KAN VARA FARLIG

Olaglig försäljning av alkohol är ett allvarligt brott där straffet är böter eller fängelse. Ungdomar som köper alkohol från langare gör affärer med kriminella som ofta också ägnar sig åt annan illegal verksamhet. Det innebär inte bara att man bidrar till olaglig verksamhet utan att relationen i sig kan vara direkt farlig.

Mer att läsa om samma ämne

Bra kontakter och mer info

Ibland är det skönt att prata med någon annan. Det finns många organisationer med stor erfarenhet av att lyssna på och stötta föräldrar och ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas där för ungdomar. Här är några förslag. 

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida