Hur mycket dricker tonåringar?

Hur mycket alkohol som ungdomar dricker varje år har gått i vågor. I Sverige har man undersökt årskonsumtionen bland ungdomar i nian sedan 1977. Och i gymnasiets årskurs 2 sedan 2004, med undantag för 2020 till följd av coronapandemin.

ALKOHOLKONSUMTIONEN MINSKAR

Under slutet av 70-talet och under 80-talet minskade drickandet. Men på 90-talet ökade konsumtionen och år 2000 drack killarna i nian 5,3 liter ren alkohol, vilket är den högsta volymen som uppmätts. För tjejerna var siffrorna som högst 2005 då de låg på 3,2 liter ren alkohol (bortsett från 1977 då volymen var ännu högre). De senaste åren har nivåerna för killar och tjejer varit snarlika och uppgått till ungefär 1,0 liter. Årskonsumtionen bland gymnasieeleverna har också minskat över tid och i genomsnitt drack killarna 2,6 liter och tjejerna 1,9 liter 2019.

Man brukar dela på en flaska sprit om man är två kompisar. Det är lagom för en kväll. Och blir det över kan man ju spara till nästa.

Alicia 15 år, Örebro

ANDELEN SOM DRICKER MYCKET OCH OFTA HAR MINSKAT

Hur mycket ungdomar dricker varje år ger inte hela bilden. Det är också viktigt att titta på hur många som dricker på ett riskabelt sätt, när de dricker. 8 procent av eleverna i nian svarar att de intensivkonsumerar alkohol (en flaska vin eller motsvarande mängd alkohol i andra drycker) minst en gång per månad. Motsvarande andel i gymnasiet var 20 procent år 2019. Det är betydligt färre än för tio år sedan.

Både andelen ungdomar som dricker alkohol och mängden alkohol som de konsumerar har minskat med över 50 procent de senaste 10 åren. Det är väldigt positivt och visar på vikten av att arbeta med frågan.

Charlotta Rehnman Wigstad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

DE VANLIGASTE PROBLEMEN

I sina årliga undersökningar bland skolelever ställer Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, också frågor om vilka problem ungdomar upplevt i samband med alkohol. Här är några av de vanligaste svaren från tonåringar som druckit alkohol de senaste 12 månaderna:

Mer att läsa om samma ämne

Tonåringars alkoholvanor

Dels är det olagligt att langa alkohol, dels tycker de flesta vuxna att alkohol är något som tonåringar ska låta bli. Så varifrån får ungdomar alkohol? Hur mycket dricker de? Och på vilka sätt kan de råka illa ut i samband med alkohol?

Bra kontakter och mer info

Ibland kan det kännas skönt att prata med någon som vet lite mer om tonåringar och alkohol eller vad det nu kan vara. Det finns flera organisationer som du kan kontakta när du känner att du behöver hjälp. Vissa vänder sig till vuxna, andra till ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas till för ungdomar. Det kan vara att delta i nattvandringar, göra det lättare för dem att säga nej eller på andra sätt hjälpa till att skapa en smartare syn på alkohol.

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tonåringar och alkohol

Det finns många funderingar som lätt kan uppstå när ditt barn blir tonåring. Men först och främst: hur tänker ungdomar själva om drickande? Och varför är det farligare att dricka alkohol i tonåren än som vuxen?

Våga vara vuxen

Kanske du ibland känner dig maktlös som tonårsförälder. Men det finns mycket du kan göra. Som att alltid visa att du bryr dig, finns där och gärna lyssnar. Ofta är det också viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Föräldrafritt

Festivaler, hemmafester och utlandsresor är exempel på situationer där det sällan är vuxna närvarande. Som förälder finns det en hel del som det är viktigt att du har koll på och kan hjälpa din tonåring att hantera.

Nej eller okej?

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din tonåring att själv ta ställning eller göra som du bestämt. Fundera också på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Livet som tonåring

Tonåren är en väldigt speciell tid i livet. Man befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxen och det är mycket nytt att ta ställning till: skola, kompisar, sena kvällar, sex, fest och – inte minst – alkohol.

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida