Hur mycket dricker tonåringar?

Hur mycket alkohol som ungdomar dricker har gått i vågor. I Sverige har årskonsumtionen bland niondeklassare undersökts sedan 1977 och i gymnasiets årskurs 2 sedan 2004. Den senaste undersökningen visar att drickandet bland unga är på historiskt låga nivåer.


UNGA DRICKER MINDRE

Under slutet av 70-talet och under 80-talet minskade ungas drickande. Men under 90-talet ökade konsumtionen och i början av 2000-talet noterades den högsta konsumtionen någonsin hos killarna i nian (5,3 liter ren alkohol per person och år) och den högsta sedan sjuttiotalet hos tjejerna i nian (3,2 liter). Efter det har konsumtionen minskat och skillnaden mellan killarnas och tjejernas drickande har jämnats ut.

Foto: Pablo Frisk

Det senaste året drack niondeklassare, både killar och tjejer, i snitt 0,8 liter alkohol per person och år.

Årskonsumtionen bland gymnasieeleverna har också minskat och 2021 var skillnaden mellan killars och tjejers konsumtion ganska liten, 2,5 liter för killar och 2,1 liter för tjejer. 

Årskonsumtion av alkohol bland niondeklassare och gymnasieelever

Man brukar dela på en flaska sprit om man är två kompisar. Det är lagom för en kväll. Och blir det över kan man ju spara till nästa.

Alicia 15 år, Örebro

FÄRRE DRICKER MYCKET OCH OFTA

Hur mycket ungdomar dricker varje år ger inte hela bilden. Det är också viktigt att titta på hur många som dricker på ett extra riskabelt sätt och för att bli fulla. Sex procent av eleverna i nian svarar att de minst en gång i månaden dricker alkohol som motsvarar minst fyra stora burkar starköl vid ett och samma tillfälle.

Bland elever i gymnasiets årskurs 2 svarar 19 procent att de dricker så mycket alkohol minst en gång i månaden. Jämfört med för 15 år sedan är det idag betydligt färre som dricker mycket och ofta.

"Både andelen ungdomar som dricker alkohol och mängden alkohol som de konsumerar har minskat med över 50 procent de senaste 10 åren. Det är väldigt positivt och visar på vikten av att arbeta med frågan".

Charlotta Rehnman Wigstad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

DE VANLIGASTE PROBLEMEN

I och med att tonåringar dricker mindre har också alkoholrelaterade problem bland unga minskat. Men alkohol ställer fortfarande till det för ungdomar och de vanligaste problemen är att ha sönder saker, råka i gräl och att bli fotad eller filmad i en pinsam eller kränkande situation. 

De vanligaste problemen för ungdomar som dricker alkohol.

Mer att läsa om samma ämne

Bra kontakter och mer info

Ibland är det skönt att prata med någon annan. Det finns många organisationer med stor erfarenhet av att lyssna på och stötta föräldrar och ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas där för ungdomar. Här är några förslag. 

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida