Dricka själv?

Det är rätt vanligt att tonåringar säger »men du dricker ju« när man är tydlig med att de ska låta bli. Men faktum kvarstår att vuxna får dricka alkohol och att tonåringar under 18 år inte får det. På samma sätt som att du inte måste avstå från att köra bil för att din tonåring inte får det, behöver du inte heller undvika att dricka. Däremot påverkar ditt förhållande till alkohol ditt barns syn på det hela. Tänk på att du är en förebild för ditt barn.

PRATA OM DET

Berätta för din tonåring hur du tänker kring alkohol och drickande. Prata om varför du dricker och hur det kommer sig att vuxna får dricka, men inte barn. Det är dessutom en sak att ta ett glas vin till maten och en helt annan att dricka sig full. Oavsett kan det vara bra att prata om hur ni gör i olika situationer, ett tips är att bestämma att någon i hushållet är nykter om ditt barn är ute. Det är bra i fall någonting händer och din tonåring behöver att du kommer eller hämtar upp hen.

VÅGA VARA VUXEN

Var tydlig med att tonåringar inte ska dricka. Att vuxna gör det är en annan sak, de får ta eget ansvar. Ge inte efter för att du är orolig över att det ska bli bråk eller för att det är jobbigt med konflikter. Du kan öppna upp för en diskussion och hjälpa ditt barn att hitta sina egna åsikter. Men det är du som är vuxen – alltså är det viktigt vad du tycker och du måste ta ansvar genom att besluta vad som gäller i er familj.

TA HJÄLP OM DET BEHÖVS

Dryckesvanor går lätt i arv. Barn som växer upp i familjer där det finns ett missbruk eller alkoholproblem är en riskgrupp. Både familjesituationen och det ärftliga påverkar konsumtionen. Om någon i familjen har problem med sitt drickande finns hjälp att få, både för tonåringen och för den vuxne. På Alkoholprofilen.se och 1177.se kan du svara på några enkla frågor och få en bild av hur det ligger till med din egen konsumtion. Testa gärna. Det kan vara intressant av alla möjliga skäl. Tips på organisationer att kontakta för stöd och mer information hittar du här.

Mer att läsa om samma ämne

Nej eller okej?

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din tonåring att själv ta ställning eller göra som du bestämt. Fundera också på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Bra kontakter och mer info

Ibland kan det kännas skönt att prata med någon som vet lite mer om tonåringar och alkohol eller vad det nu kan vara. Det finns flera organisationer som du kan kontakta när du känner att du behöver hjälp. Vissa vänder sig till vuxna, andra till ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas till för ungdomar. Det kan vara att delta i nattvandringar, göra det lättare för dem att säga nej eller på andra sätt hjälpa till att skapa en smartare syn på alkohol.

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tonåringar och alkohol

Det finns många funderingar som lätt kan uppstå när ditt barn blir tonåring. Men först och främst: hur tänker ungdomar själva om drickande? Och varför är det farligare att dricka alkohol i tonåren än som vuxen?

Våga vara vuxen

Kanske du ibland känner dig maktlös som tonårsförälder. Men det finns mycket du kan göra. Som att alltid visa att du bryr dig, finns där och gärna lyssnar. Ofta är det också viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Föräldrafritt

Festivaler, hemmafester och utlandsresor är exempel på situationer där det sällan är vuxna närvarande. Som förälder finns det en hel del som det är viktigt att du har koll på och kan hjälpa din tonåring att hantera.

Livet som tonåring

Tonåren är en väldigt speciell tid i livet. Man befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxen och det är mycket nytt att ta ställning till: skola, kompisar, sena kvällar, sex, fest och – inte minst – alkohol.

Tonåringars alkoholvanor

Dels är det olagligt att langa alkohol, dels tycker de flesta vuxna att alkohol är något som tonåringar ska låta bli. Så varifrån får ungdomar alkohol? Hur mycket dricker de? Och på vilka sätt kan de råka illa ut i samband med alkohol?

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida