Alkohol och våld

Att alkohol och våld hänger ihop finns det inget tvivel om. I över hälften av alla misshandelsfall har gärningspersonen varit påverkad av alkohol eller droger. I en tredjedel av fallen har den misshandlade själv druckit och det är ofta ungdomar som är inblandade.

RISKEN FÖR BRÅK ÖR STÖRRE NÄR MAN ÄR FULL

Personer som är berusade blir lättare offer för oprovocerat våld än de som är nyktra. Kanske beror det på att man inte har lika bra koll när man är full. Om man är nykter skulle man kanske titta åt ett annat håll eller gå en omväg ifall man möter någon som vill bråka. I berusat tillstånd kan den skyddsmekanismen vara ur funktion.

En stor framgångsfaktor i vårt arbete med det alkoholrelaterade våldet är att ingripa mot ungdomar som på olika sätt fått tag i alkohol på ett olagligt sätt. Att polisen beslagtar alkohol har visat sig ha en tydlig effekt på antalet våldsbrott i de områden man studerat.

Peter Ågren, kommissarie vid Polisen i Stockholm

DET ÄR OFTAST KILLAR

Killar är oftare inblandade i våldshandlingar än tjejer. 12 procent av killarna och 4 procent av tjejerna i gymnasiets årskurs 2 som dricker alkohol svarar att de råkat i slagsmål i samband med att de druckit.

DE FLESTA BRÅKEN NÄR ALKOHOL ÄR INBLANDAT SKER PÅ STAN

Vanligtvis är det två jämnåriga killar som hamnar i konflikt. Anledningen till bråket är ofta en småsak, som att man hejar på fel fotbollslag eller att man råkat gå in i någon. Mycket av våldet sker på allmänna platser, till exempel i anslutning till nattöppna matställen eller i kollektivtrafiken. Det är också vanligt på platser där många ungdomar befinner sig som till exempel på fester, i parker eller under festivaler. Prata med ditt barn om det här. Det är bra för din tonåring att vara medveten om hur det ligger till för att inte utsätta sig för onödiga risker.

När man är full kommer känslorna fram och man säger sanningen. Då är det lätt att folk blir sura och det blir bråk.

Paulina 15 år, Örebro

ATT HÅLLA SIG NYKTER MINSKAR RISKEN

Ett bra sätt att undvika bråk är att inte dricka alkohol. Alkoholen försämrar inte bara uppmärksamheten utan även förmågan att läsa av en situation. Då är det svårare att upptäcka om någon blir upprörd eller vill bråka. Som berusad är det också vanligt att man känner sig tuffare och säger saker som man annars inte hade sagt. På samma sätt är det också lättare att bli förbannad och ta illa upp. Även om det oftast är berusade ungdomar som drabbas finns det fortfarande en risk om man är nykter. Tyvärr handlar det mycket om att vara på fel plats vid fel tillfälle. Ett gott råd som du kan ge ditt barn är att inte hänga på platser där våld lättare uppstår. Det är inte fegt att gå undan. Fundera också på det här med tider. Det är vanligast att misshandel sker på allmäna platser och nattetid, mellan klockan 23 och 06, när någon av de inblandande är påverkad av alkohol.

Mer att läsa om samma ämne

Livet som tonåring

Tonåren är en väldigt speciell tid i livet. Man befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxen och det är mycket nytt att ta ställning till: skola, kompisar, sena kvällar, sex, fest och – inte minst – alkohol.

Bra kontakter och mer info

Ibland kan det kännas skönt att prata med någon som vet lite mer om tonåringar och alkohol eller vad det nu kan vara. Det finns flera organisationer som du kan kontakta när du känner att du behöver hjälp. Vissa vänder sig till vuxna, andra till ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas till för ungdomar. Det kan vara att delta i nattvandringar, göra det lättare för dem att säga nej eller på andra sätt hjälpa till att skapa en smartare syn på alkohol.

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tonåringar och alkohol

Det finns många funderingar som lätt kan uppstå när ditt barn blir tonåring. Men först och främst: hur tänker ungdomar själva om drickande? Och varför är det farligare att dricka alkohol i tonåren än som vuxen?

Våga vara vuxen

Kanske du ibland känner dig maktlös som tonårsförälder. Men det finns mycket du kan göra. Som att alltid visa att du bryr dig, finns där och gärna lyssnar. Ofta är det också viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Föräldrafritt

Festivaler, hemmafester och utlandsresor är exempel på situationer där det sällan är vuxna närvarande. Som förälder finns det en hel del som det är viktigt att du har koll på och kan hjälpa din tonåring att hantera.

Nej eller okej?

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din tonåring att själv ta ställning eller göra som du bestämt. Fundera också på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Tonåringars alkoholvanor

Dels är det olagligt att langa alkohol, dels tycker de flesta vuxna att alkohol är något som tonåringar ska låta bli. Så varifrån får ungdomar alkohol? Hur mycket dricker de? Och på vilka sätt kan de råka illa ut i samband med alkohol?

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida