Alkohol och våld

Att alkohol och våld hänger ihop är det ingen tvekan om. I över hälften av alla misshandelsfall har gärningspersonen varit påverkad av alkohol eller droger. I en tredjedel av fallen har den misshandlade själv druckit och det är ofta ungdomar som är inblandade.

RISKEN FÖR BRÅK ÖKAR

Personer som är berusade blir lättare offer för oprovocerat våld än de som är nyktra. Sannolikt beror det på att man inte har lika bra koll när man är full. Om man är nykter kanske man hellre tittar åt ett annat håll eller går en omväg om man möter någon som vill bråka. Är man onykter kan den skyddsmekanismen liksom vara ur funktion.

”Kan vi förhindra att ungdomar kommer över alkohol, minskar vi risken för att unga både utsätts för och själva begår brott”.

Patrick Widell, kommissarie och regional samordnare för brottsförebyggande arbete, Stockholm

DET ÄR OFTAST KILLAR

Killar är oftare inblandade i våldshandlingar än tjejer. 12 procent av killarna i gymnasiets årskurs 2 som dricker alkohol, svarar att de råkat i slagsmål i samband med att de druckit.

"När man är full kommer känslorna fram och man säger sanningen. Då är det lätt att folk blir sura och det blir bråk".

Paulina 15 år, Örebro

DE FLESTA BRÅKEN SKER PÅ STAN

Det är ofta två jämnåriga killar som hamnar i konflikt. Anledningen kan vara en småsak, som att man hejar på fel fotbollslag eller råkat gå in i någon. Mycket av våldet sker på allmänna platser, som i anslutning till nattöppna matställen eller i kollektivtrafiken. Det är också vanligt att det blir bråk på platser där många ungdomar befinner sig, som på fester, i parker eller under festivaler. Prata med ditt barn om att inte utsätta sig för onödiga risker.

12% av gymnasiekillarna som dricker har råkat i slagsmål när de varit fulla.

ATT VARA NYKTER MINSKAR RISKEN

Ett bra sätt att undvika bråk är att inte dricka, eftersom alkohol försämrar både uppmärksamheten och förmågan att läsa av en situation. Som berusad är det samtidigt vanligt att man känner sig tuffare och säger saker som man annars inte skulle ha sagt. Man tar också lättare illa upp och blir förbannad.

Men även om det ofta är berusade ungdomar som drabbas går det inte att garanterat undvika bråk och våld, även om man undviker alkohol. Tyvärr handlar det ofta om att vara på fel plats vid fel tillfälle. Ett råd att ge sitt barn är att inte hänga på platser där våld lättare uppstår och att vara tydlig med att det aldrig är fegt att gå undan.

Fundera också över vilken tid ditt barn ska vara hemma. Oftast uppstår bråk och misshandel på allmänna platser mellan elva på kvällen och sex på morgonen, när någon inblandad är påverkad av alkohol.

Mer att läsa om samma ämne

Bra kontakter och mer info

Ibland är det skönt att prata med någon annan. Det finns många organisationer med stor erfarenhet av att lyssna på och stötta föräldrar och ungdomar.

Om du vill göra mer

Det finns mycket du kan göra för att stötta och finnas där för ungdomar. Här är några förslag. 

Andra viktiga ämnen att läsa om

Tillbaka till Tonårsparlörens startsida