Varningssignaler på att någon har ett riskbeteende

Personen dricker alkohol ofta eller stora mängder vid enstaka tillfällen.

Personen dricker mer än vad hen sagt och tänkt från början.

Personen får minnesluckor eller glömmer saker hen sagt eller gjort.

Personen ger drickandet en central roll, ofta på bekostnad av annat som hen tycker är viktigt.

Personen tål mer och behöver mer alkohol än tidigare för att bli full.

Personen fortsätter dricka trots att alkoholen gör att det psykiska måendet eller hälsan blir sämre av det.

Personens drickande påverkar relationen med kompisar eller familj.

Känner du igen någon eller några av dessa påståenden kan det vara tecken på att personen du är orolig för har ett riskbeteende.

10% Drygt 10% av den svenska befolkningen har ett riskabelt förhållande till alkohol.

Källa: CAN 2020

Känner du dig ensam i din oro för personen?

Prata med andra som känner personen. Sök stöd hos varandra och prata om hur ni tillsammans kan stötta personen. Du kan också vända dig till Alkohollinjen på 020-8440448 och prata med en utbildad rådgivare, gratis och anonymt.

Bra! Att prata och ta stöd av andra som känner personen är ett sätt att minska det skamfyllda kring drickandet. Tillsammans kan ni stötta personen bättre.

Gav tipsen på sidan dig någon hjälp?

Nej, tyvärr

Sådär

Ja!

Om någon av er behöver mer stöd

 • Alkohollinjen

  Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Ring så får du prata med utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

 • Anhörigstödet

  På Anhörigstödet finns information, forum och råd för dig som är anhörig till någon med beroendeproblem.

 • Alkoholhjälpen

  För dig som vill läsa och diskutera frågor kring förändrade alkoholvanor med andra användare och rådgivare finns Alkoholhjälpen.

 • BRIS

  För dig under 18 år finns Bris. Här kan du ringa, mejla eller chatta med en Bris-kurator, gratis och anonymt. Du kan också prata med andra ungdomar i forum.