4 skäl till varför det är dåligt att dricka alkohol som tonåring

Det kan vara svårare för unga att bedöma konsekvenser av att dricka. Unga har ofta svårare att märka när de blir berusade och kan bli alldeles för fulla på kort tid.

Alkohol påverkar hjärnan. Ungas hjärnor är dessutom ännu känsligare än vuxnas och utvecklas upp till 25-årsåldern. Alkohol påverkar många delar av hjärnan, bland annat belöningssystem, minne, motorik, balans, smärta och känslor.

Unga kan råka illa ut när de dricker. I nästan sex av tio misshandelsfall på stan finns alkohol med i bilden. Dessutom ökar risken för alla sorters olyckor eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt.

Det finns risk att alkoholvanor man skaffar sig som ung hänger med genom livet. Om man börjar dricka tidigt kan det leda till problem även längre fram.

Vanligast är att tonåringar får alkohol från pojk- eller flickvän, kompisar eller kompisars syskon. På andra plats kommer annan vuxen. På tredje plats kommer barnets egna föräldrar.

Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2019

Tror du tonåringar vill ha hjälp med anledningar att säga nej till alkohol?

Vår undersökning visar annorlunda. 89 procent av de tillfrågade ungdomarna uppger att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.

Det stämmer. 89 procent av de tillfrågade ungdomarna uppger att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.

Gav tipsen på sidan dig någon hjälp?

Nej, tyvärr

Sådär

Ja!

Om du som förälder behöver mer stöd

  • BRIS VUXENTELEFON

    För dig som vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år finns Bris Vuxentelefon. Där får du prata med en erfaren kurator. Du kan självklart vara anonym.

  • FÖRÄLDRALINJEN

    För dig som vill ha stöd i rollen som förälder finns socionomer och psykologer som du kan prata med på Minds stödlinje – Föräldralinjen.

  • Alkohollinjen

    Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Ring så får du prata med utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.