Verksamhetsberättelse 2021

Här kan du läsa mer om de projekt, kampanjer och samarbeten IQ arbetat med under 2021.

IQ – för ett smartare förhållningssätt

Under året har vi på IQ fortsatt arbetat för ett smartare förhållningssätt till alkohol, i en tid som fortsatt präglats av pandemin och stora förändringar. Saker som var otänkbara tidigare har blivit vardag medan nya frågor och situationer uppkommit.  Den stora frågan har varit, hur bidrar man till ett smartare förhållningssätt till alkohol i en ny pandemi-vardag?

IQs verksamhetsberättelse 2021

Frågor som berör

Under året fortsatte vi att utveckla vårt kommunikationsarbete. Ett sådant exempel är den nya tjänsten Alkoholsnacket. Att prata om någons alkoholvanor är känsligt och många låter bli att ta snacket av rädsla för att trampa någon på tårna. Med tjänsten vill IQ ge fler enkel tillgång till kunskap och stöd för att ta samtalet med någon vars alkoholvanor man är orolig för.

Att dejta och flirta kan vara något av det mest spännande som finns. Men också något av det absolut svåraste och stressigaste en människa ställs inför. Många kan känna att något glas gör det enklare att ta det där steget. I kampanjen som lyfte temat ville IQ sätta fokus på hur vi dricker när vi söker kärleken och få målgruppen att reflektera över sitt eget och andras beteende. Uppmaningen var inte att sluta dricka alkohol, bara att dricka lite smartare. För att dejta och uppleva kärlek ska ju faktiskt vara något härligt.

Vad händer om man varvar elitträning och världsmästerskap med hårt festande och kan man skapa en helt ny relation till alkohol i vuxen ålder? Det är några av frågorna som avhandlas i senaste säsongen av Fyllepodden.

IQ vill bidra till samtal om alkohol och könsnormer. Det är hög tid att granska rådande normer och gamla ihärdiga stereotyper.”

Sambandet mellan alkohol och könsnormer

Det finns många oskrivna regler och föreställningar om kön i samhället. Både medvetna och omedvetna uppfattningar om vad som ses som manligt och kvinnligt påverkar oss dagligen. IQ har under året undersökt på vilket sätt normer om könen påverkar hur vi är och agerar runt alkohol – och tagit fram en rapport för kunskap och diskussion.

Tillsammans med andra

Förebyggande arbete görs bäst tillsammans med andra. Därför arrangerar vi mötesplatser och deltar i sammanhang där aktörer som verkar förebyggande samlas. Under året har IQ deltagit vid flera arrangemang, exempelvis Socionomdagarna där vi deltog som utställare och diskuterade kommunikationsinsatser och informerade bland annat om Tonårsparlören.

Du kan läsa mer om de projekt, kampanjer och samarbeten IQ arbetat med under året i IQs verksamhetsberättelse 2021.