Verksamhetsberättelse 2020

Efter ett par glas kan riktlinjerna bli suddiga. Kanske känns de också lite mindre viktiga att följa – i en tid när vi behöver vara mer försiktiga än någonsin.

IQ – för ett smartare förhållningssätt under pandemin

Som för andra, har 2020 varit ett utmanande år för IQ. Frågorna var många när pandemin svepte in. För hur bidrar man egentligen till ett smartare förhållningssätt till alkohol när hela samhället befinner sig i en kris?

Verksamhetsberättelse 2020

På IQ har vi försökt påminna om att ta särskilt väl hand om sig själv och sina nära. Vi har uppmuntrat till att tänka på immunförsvaret, att inte tröstdricka för att bota corona-oro och att vara extra uppmärksam på hur vi själva och andra mår, när vi inte träffats som vanligt.

Eftersom alkohol påverkar omdömet och därmed också förmågan att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har vi också påmint om hur lätt det är att glömma bort att vara försiktig när man är berusad; att festa tätt ihop, kramas, glömma att tvätta händerna och ta bussen hem trots trängsel.

Tavla påminner om att hålla avstånd, en insats om alkohol under pandemin.

Eftersom alkohol påverkar omdömet och därmed också förmågan att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har vi också påmint om hur lätt det är att glömma bort att vara försiktig när man är berusad; att festa tätt ihop, kramas, glömma att tvätta händerna och ta bussen hem trots trängsel.

Nya vägar framåt
Under året fortsatte vi samtidigt att utveckla vårt kommunikationsarbete. Två sådana exempel är flera nya influencersamarbeten och att vi slutat med kampanjer i TV för att helt gå över till digital kommunikation, en förändring som bidragit till att vi nu bättre når ut till unga vuxna.

Musse Hasselvall leder Fyllepodden. Här med IQs vd Karin Hagman.

Efter ett par års paus lanserades under hösten en ny säsong av vår egen podcast Fyllepodden. Syftet är att bidra med både kunskap och reflektion genom att lyfta fenomen som många kan relatera till. Fyllepodden kommer med ännu en säsong under våren 2021.

”65% av dem som testade sina vanor fick ett resultat som tyder på riskbruk eller skadligt bruk av alkohol”

En ofta integrerad tjänst i IQs insatser är Alkoholprofilen, Sveriges största digitala självtest av alkoholvanor. I början av året nylanserades tjänsten, som nu fokuserar mer på personlig återkoppling och på att motivera till förändring. Under året genomfördes över 240 000 test, vilket är en tydlig ökning jämfört med tidigare år. 65% av dem som testade sina vanor fick ett resultat som tyder på riskbruk eller skadligt bruk av alkohol — vilket visar att Alkoholprofilen behövs!

Tillsammans med andra
Förebyggande arbete görs bäst tillsammans med andra. Därför arrangerar vi mötesplatser och deltar i sammanhang där aktörer som verkar förebyggande samlas. I början av året hann vi ordna ett 10-årsfirande för vår egen attitydundersökning Alkoholindex och ett uppskattat lunchseminarium för den nya Alkoholprofilen.

När pandemin kom ställde vi om till digitala mötesplatser. Vi anordnade bland annat webinarium på teman som Hur mår unga under pandemin? och Hur kommunicerar man under en kris? Som vd är jag också stolt över att IQ fortsätter att efterfrågas som föreläsare i olika sammanhang.

Nu ser jag fram emot det nya året!
Karin Hagman, Vd på IQ