Verksamhetsberättelse 2019

2019 har varit ett spännande år där vi har testat nya grepp för att nå igenom med våra budskap. Bland annat genom att ta den klassiska boken Tonårsparlören till vita duken.

IQ – för nya traditioner

Alkoholen har ofta en självklar plats i vårt samhälle, i vårt umgänge – såväl privat som på jobbet. Vi på IQ vill vi bidra till reflektion och eftertanke. Vi vill ifrågasätta normer och skapa nya traditioner.

I snart 20 år har Tonårsparlören guidat tonårsföräldrar i frågor om ungdomar och alkohol.

Scen ur filmen Tonårsparlören – the movie Foto: IQ

Svenskarnas alkoholkonsumtion fortsätter att minska. Konsumtionen varierar under årets tolv månader. Störst är den under sommarmånaderna. Det dricks dubbelt så mycket under juli som i november. Från IQ har vi satt ljuset på semesterdrickandet på flera sätt. Dels genom en kampanj i köpta kanaler, dels genom undersökningar. Undersökningarna bekräftar bilden att svensken dricker mer och oftare under semestern jämfört med under övriga året. Vi såg även att fyra av tio svenskar hade druckit alkohol varannan dag eller oftare under sin semester.

Scen ur kampanjen Semesterfylla Foto: IQ

Höstkampanjen ”Semesterfylla” belyste drickandet under utlandssemestern; när vi lämnar landets gränser flyttar vi även våra egna gränser för vad som är ett okej beteende. Vi blir mer riskbenägna, vilket i kombination med ökad alkoholkonsumtion gör att risken för att råka ut för en olycka ökar. En undersökning som vi lät Sifo göra visar att unga svenskar, 18-34 år, ser, i högre grad än andra, alkohol som en viktig del av sin utlandssemester.

”1 av 4 unga vuxna har gjort saker de ångrat när de varit alkoholpåverkade utomlands och 1 av 10 har till och med farit illa.” – Sifo/IQ, 2019

Ett annat nytt område för IQ var alkohol och sex. En fråga på både individ- och samhällsnivå, som är högst relevant inte minst för unga vuxna. Alkohol kan vara ett socialt smörjmedel, men det är lätt att det går över styr och att alkoholen stjälper, snarare än hjälper. Alkohol får aldrig vara en ursäkt för dåligt beteende. För att åstadkomma förändring är det viktigt att flytta fokus till den som går över någon annans gräns. Vi har alla ett ansvar att reflektera över vårt eget agerande och hur det påverkar andra, oavsett om vi är berusade eller inte. Genom dialog och information kan vi tillsammans skapa ett klimat utan tabun, med eftertanke och omtanke om varandra. Det här är ett av de prioriterade arbetsområden som vi kommer att jobba vidare med under 2020.

2020 blir ett spännande år med bland annat Alkoholindex som fyller tio år och Tonårsparlören som blir myndig. IQ kommer även att lansera en ny version av självtestet Alkoholprofilen under våren. Jag ser fram emot ett 2020 där vi tillsammans skapar nya traditioner.

Karin Hagman, Vd för IQ