Tonårsparlören  – stöd för föräldrar

För föräldrar kan frågorna vara många när det kommer till alkohol och ungdomar. Därför ger IQ ut Tonårsparlören varje år.

Tonårsparlören  – stöd för föräldrar

Hur pratar man om alkohol? Ska man sitta vaken och vänta tills tonåringen kommer hem på natten, eller kan man lita på att hon eller han gör som planerat? Vad bör man tänka på när det är dags för föräldrafri fest? För föräldrar kan frågorna vara många när det kommer till alkohol och ungdomar. Därför ger IQ ut Tonårsparlören varje år.

Tonårsparlören innehåller fakta, argument och tips framtagna tillsammans med terapeuter, läkare och forskare. Syftet är att underlätta samtal mellan föräldrar och deras tonåringar och boken är aktuell under hela tonårstiden.

Veckan före valborg postades Tonårsparlören till alla vårdnadshavare med barn som fyllde 14 år under året. Lagom till valborg, skolavslutningar och höstlov genomfördes också kommunikationsinsatser för att sprida konkreta tips och råd till tonårsföräldrar via nyhetsmedia, digitala och sociala medier. Boken kunde även hämtas gratis i Systembolagets butiker. På tonarsparloren.se finns innehållet som ljudbok och som läsbar webbversion på svenska och engelska.

 

 

Runt om i landet görs många insatser för att stärka föräldrar i sin roll och för att färre ungdomar ska fara illa på grund av alkohol. Som ett bidrag till det förebyggande arbetet erbjuder IQ ett kit med informationsmaterial baserade på Tonårsparlören, exempelvis samtalsguide, presentations-bilder och affischer.

Flera workshops – som tillsammans samlade alkoholförebyggare från 21 län – genomfördes under året för att öka kännedomen om materialen och inspirera till lokala insatser. Under våren skickades också drygt 8 000 böcker till kommuner, länsstyrelser och beslutsfattare.

Uppföljningar visar att omkring sju av tio med ansvar för att samordna kommunalt alkohol förebyggande arbete haft användning av Tonårs parlören under 2018.

Flerspråkig broschyr om alkohol och unga

 

För föräldrar som är nya i Sverige kan frågor om alkohol och den svenska alkoholkulturen vara extra utmanande. Därför har IQ tagit fram broschyren Alkohol och tonåringar, till dig som är förälder. Broschyren är ett komplement till Tonårsparlören och finns på lätt svenska, arabiska, somaliska, dari, tigrinja och engelska.

En utvärdering 2018 bekräftade att det finns ett stort behov av information på olika språk, vilket bland annat resulterade i att länsstyrelserna gjorde ett gemensamt nytryck av broschyren för spridning i landets kommuner.