Alkoholkontraktet – vilka oskrivna regler påverkar dig?

I höstens kommunikationskampanj lyfte IQ frågor kring de oskrivna regler som påverkar om, hur och när vi dricker alkohol – regler som vi alla är med och formar.

Alkoholkontraktet – vilka oskrivna regler påverkar dig?

I en Sifo undersökning som IQ genomfört svarade drygt 9 av 10 i åldern 18–34 år att de ser att det finns en förväntan att dricka alkohol i sociala sammanhang. Den förväntan bygger ofta på de oskrivna regler som finns i samband med alkohol. Med ett ”Alkoholkontrakt” ville IQ belysa bak sidorna som gör att vi ibland dricker mer än vad vi tänkt eller vill. Undersökningen visade även att 42 procent bland de i åldern 18–34 år avstår från sociala sammanhang för att man inte vill dricka. Trots att man egentligen hade velat vara med.

Människor är flockdjur som gillar att härma varandras beteende och agera som gruppen gör. Därför kan det också bli obekvämt när vi går emot gruppen och bryter mot de regler vi har skapat rörande om och hur vi dricker alkohol. Det kan även leda till sociala följder, så som att anklagas för att förstöra stämningen eller att stämplas som stel och präktig.

Genom ett antal filmer visades exempel på sociala situationer där de oskrivna reglerna kan påverka vårt beteende. Dessa visades på TV, bio och digitalt. Frågorna lyftes även via poddcast annonsering och av influencers.

Via en facebooksida lyfte IQ tips på hur man kan ifrågasätta ”Alkoholkontraktet” och besökarna uppmanades att diskutera och reflektera över hur vi kan bryta mot reglerna.