Alkohol i studentlivet

Att det generellt sett dricks mycket alkohol inom studentlivet är ingen hemlighet. Samtidigt gör många universitet och högskolor insatser för att skapa en kultur där alla studenter känner sig trygga och välkomna oavsett vad de väljer att dricka – insatser som IQ stöttat under året!

För ett studentliv utan alkoholhets

I en Sifo-undersökning som IQ lät göra bland högskolestudenter under hösten 2018 uppgav runt hälften att de inte kunnat studera dagen efter att de druckit alkohol. I samma undersökning svarade nästan fyra av tio att de haft ”dagen efter-ångest” och drygt hälften att en annan student försökt övertala dem att dricka alkohol eller dricka mer än de egentligen tänkt.

 

Kunskap och tips till festfixare

IQ har under flera år arbetat för ett mer inkluderande studentliv, där alkohol kan finnas med utan att vara i fokus. Under 2018 har vi föreläst, arrangerat workshops och deltagit i studentsammanhang där vi bidragit med kunskap och konkreta tips till festfixare vid landets universitet och högskolor. Tipsen rör allt från att se över vilka aktiviteter man erbjuder sina studenter och vilket utbud som finns i baren – till hur man kan vara en förebild för andra när det kommer till alkohol.

Under året har vi bland annat utbildat runt 600 faddrar för nya studenter vid Örebros universitet och arrangörsgruppen för Sveriges största studentfestival, Lundakarnevalen. Vi har även besökt Linköpings universitets festföreningar, Lundaekonomerna, Umeå medicinska studentkår och Mittuniversitets evenemang Student Ski week i Vemdalen.

Uppsalaekonomerna visar stolt upp sitt IQ-diplom.

Under året delades fem IQ-diplom ut till kårer och nationer som genomfört förebyggande insatser inom sin verksamhet och blivit så kallade IQ-projekt. Uppsalaekonomerna och kåren vid Lunds Tekniska högskola har exempelvis gjort viktiga insatser för att öka inkluderingen och minska alkoholhets under sina introduktionsveckor för nya studenter.

Relansering av Bottler – studentens egna fest-PT

Hösten 2018 lanserades en uppgraderad version av chatboten Bottler. Syftet med Bottler är att bidra till ett smartare festande inom studentlivet och inspirera studenter att reflektera över sina alkoholvanor. Via Facebook Messenger ger chatboten påminnelser och tips före, under och efter festen. Budskapen i årets kommunikationsinsatser handlade om att uppmärksamma och lindra negativa dagen efter-konsekvenser av alkohol. Det gjordes via annonsering i sociala kanaler, digitala skärmar på universitet och högskolor, pr-insatser och samarbeten med influencers.