Verksamhetsberättelse 2018

Här kan du läsa mer om de samarbeten, initiativ, projekt och kampanjer IQ arbetat med under 2018.

IQ – den uppriktige vännen

Immiga champagneglas i motljus, onsdags-afterwork med favorit-kollegorna eller ett välförtjänt glas rött framför tv:n när barnen somnat är alla alkoholromantiska bilder vi matas med, av såväl influencers som våra nära vänner. Men vad händer när vi, medvetet eller omedvetet, skapar och återskapar dessa bilder?

 

Många av oss är faktiskt oreflekterat delaktiga i att skapa en värld där alkohol förhärligas medan dess baksidor sällan visas upp. Det är här IQ kommer in i bilden. IQ är den uppriktige vännen som vågar visa alkoholens alla sidor. IQ skapar kommunikation som får mottagaren att själv re-flektera och fundera över alkoholens roll i deras liv. IQ använder inga pekpinnar för att få fram budskap – vi bryr oss nämligen, på riktigt.

Under 2018 har IQ visat omtanke på flera sätt. Från att öka medveten-heten och kunskapen bland influencers om vikten av att vara en god förebild och reglerna kring alkoholreklam till att ta strid mot lagning av alkohol till minderåriga på sociala kanaler.

Vi har även kastat ljus över alkoholens långsiktiga normalisering. IQs årliga undersökning Alkoholindex visar att svenskarnas attityd till alkohol och berusning är den mest tillåtande sedan undersökningen startade. Undersökningar under året visar också att många påverkas av andras alkoholvanor och de oskrivna regler kring alkohol som finns i vårt samhälle.

Här kan du läsa mer om det samt de samarbeten, projekt och kampanjer som vi på IQ arbetat med under det gångna året.